Tiibetin mestari Djwhal Khul on harkittava, kun meditaatio on osoitettu (kirje III)

  • 2011

Tiibetin mestari Djwhal Khulin okkultistisen meditaation kirjeet

(Alice A. Bailey)

KIRJA III

HUOMAUTUKSET, JOTKA MEDITATIONIEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Egon tai korkeamman itsen säde.

2. Persoonallisuuden tai alemman itsensä säde.

3. Kolminkertaisen ihmisen karminen tila.

4. Syy-elimen tila.

5. Ajan tarve ja ihmisen saatavuus.

6. Sisäiset ja ulkoiset ryhmät, joihin ihminen on sidoksissa.

4. kesäkuuta 1920.

Olen jo keskustellut meditaation tärkeydestä ja ehdottanut heidän harkitsevan neljästä syystä monien joukossa miksi sitä tulisi harjoittaa. Tällä hetkellä, kun suurin osa teistä harjoittelee meditaatiota ilman henkilökohtaisesti liittyvän ohjaajan opastusta fyysisellä tasolla, on laadittu vain yksi suunnitelma, joka harjoitetaan, mikä tarkoittaa - turvallisia ja yleismaailmallisia elementtejä.

Kun ohjaaja on läsnä, voidaan kehittää erilaisia ​​käytäntöjä, jotka voidaan mukauttaa oppilaan temperamenttiin ja jotka sisältävät tiettyjä ominaisuuksia ja tekevät kyseisestä meditaatiosta vähimmäisvastuksen linjan fyysisen aivojen ja syy-kehon välillä.

Suunniteltaessa meditaatiomenetelmiä on otettava huomioon eräät tekijät, jotka luetellaan. En yritä antaa heille kaavioita ja menetelmiä, joita en noudata, en ilmoita mitään muuta kuin perusperiaatteet, jotka ohjaavat ohjaajaa valitsemaan opiskelijalle oikea menetelmä. Myöhemmin, kun ohjaaja ilmestyy ja yksittäisen menetelmän tieteellinen soveltaminen on osoitettu, voit nähdä, ovatko täällä muotoillut säännöt perustavanlaatuisia. Yritän tarjota perusteet ja periaatteet. Menetelmät ja yksityiskohdat on kehitettävä havaitsemisen, kokemuksen, rohkeuden ja sitkeyden avulla.

Seuraavat kuusi tekijää, jotka ohjaajan on otettava huomioon määritellessään meditaatiota, ovat, jos käsittelemme vain tärkeimpiä:

1. Opiskelijan korkeamman egon tai minä.

2. Persoonallisuuttasi tai alemman itsesi säde.

3. Sen kolminkertaisen alaluonteen karminen tila.

4. Syy-kehosi tila.

5. Ajan välitön tarve ja saatavuus.

6. Ryhmät, sisäiset ja ulkoiset, joiden kanssa opiskelija tunnistetaan.

Tarkastellaan nyt näitä tekijöitä erikseen.

1. Egon tai korkeamman itsen säde.

Säteen, johon ihmisen syy-elin kuuluu, eli egoisäteen, tulisi määritellä meditaation tyyppi. Jokainen säde vaatii erilaista lähestymistapaa, koska kaiken meditaation tarkoitus on unioni jumalallisen kanssa. Tässä vaiheessa se on unioni henkisen kolmion kanssa, jolla on alempi heijastus henkisellä tasolla. Kuvaillaan lyhyesti:

Kun egoinen säde on ensimmäinen, tai Ray of Power, lähestymistavan on oltava tahdon dynaaminen soveltaminen alempiin ajoneuvoihin, kutsuen sitä saavuttamiseksi keskittymällä intensiivistä; voimakas tarkoituskeskittymä, joka poistaa kaikki esteet ja kirjaimellisesti avaa kanavan, pakottaen itsensä kohti kolmiaa.

Kun egoinen säde on toinen tai rakkauden-viisauden säde, vähiten vastustuskyvyn linja on laajenemisessa ja asteittaisessa sisällyttämisessä. Se ei ole niinkään eteenpäin suuntautuva impulssi, vaan pikemminkin asteittainen laajentuminen sisäisestä keskuksesta sisällyttääksemme ympärillämme olevat, ympäristö, siihen liittyvät sielut ja ohjattujen oppilaiden ryhmät. jonkin Mestarin, mukaan lukien he kaikki tietoisuuteen. Tämän laajenemisen seurauksena tämä laajennus johtaa syy-ruumiin lopulliseen hajoamiseen, neljännessä aloituksessa. Ensimmäisessä tapauksessa - toteuttaminen voimasäteen kautta - eteenpäin ja ylöspäin suuntautuvalla impulssilla on sama tulos, avoin kanava antaa tien mutterin tai tulipalon laskevalle virtaukselle hengen ja syy-kehon tuhoutuvat samalla kertaa.

Kun egoinen säde on kolmas, aktiivisuuden-sopeutumissäteessä, menetelmä on hiukan erilainen. Se ei ole eteenpäin suuntautuva impulssi tai asteittainen laajeneminen, vaan kaiken tiedon ja kaikkien keinojen systemaattinen mukauttaminen havaitun tavoitteen saavuttamiseksi. Se on todella prosessi, jossa monet käytetään yhden käyttöön; Se on pikemminkin materiaalin ja ominaisuuksien kerääminen, joita tarvitaan maailman auttamiseksi, ja tiedon kerääminen rakkauden ja syrjinnän avulla, joka hajottaa mahdollisesti syy-elimen . Näissä Aspect tai jumalallisessa ilmaisussa Rays, jos voin kutsua niitä niin, hajoamisen aiheuttaa ensin kanavan laajentuminen impulsiivisen voiman takia tahdosta; toisessa tapauksessa johtuen alemman virtsamunan laajentumisesta, syy-elimistöstä, koska rakkauden ja viisauden synteettinen säde on mukana, ja kolmannessa tapauksessa, koska syy-elimen kehä johtuen kumulatiivisesta ominaisuudesta ja mukautuvuussäteen systeemisestä absorptiosta.

Nämä kolme erilaista menetelmää antavat saman tuloksen, koska ovat perustavanlaatuisia muotoja suuresta menetelmästä, jota käytetään saavuttamaan rakkauden tai viisauden kehitys - nykyisen aurinkokunnan pyrkimystavoite.

Meillä on siis tahto, joka ajaa ihmisen kohti täydellisyyttä ymmärtämällä ylemmän, mikä johtaa aktiivisen rakkauden kautta voimakkaaseen palveluun.

Myös viisauden tai rakkauden näkökulma, joka ajaa ihmisen täydellisyyteen ymmärtämällä hänen ainutlaatuisuutensa kaikessa, mitä hän kannustaa, mikä johtaa rakastavaan palveluun aktiivisen rakkauden kautta.

Ja aktiivisuusnäkökohta, joka ajaa ihmistä kohti täydellisyyttä hyödyntämällä kaikkea, mikä on ihmisen palveluksessa; ensinnäkin kaiken käytöstä itselleen; sitten vähitellen perheelle niitä, joita hän rakastaa henkilökohtaisesti, niitä, jotka ovat hänen ympärillään ja niin edelleen, kunnes hän käyttää kaikkea ihmiskunnan palvelussa.

Kun egoinen säde on neljäs erottuva harmonian säde, menetelmä on kauneuden ja harmonian sisäinen ymmärrys, joka aiheuttaa syy-elimen hajoamisen äänen ja värin tuntemisen kautta äänen hajoavan vaikutuksen kautta. Se on prosessi, joka johtaa aurinkokunnan nuotien ja sävyjen ymmärtämiseen, yksilöiden nuottiin ja sävyyn sekä pyrkimykseen harmonisoida oma egoinen huomautuksensa muiden. Kun egoinen huomautus lähetetään harmoniassa muiden egojen kanssa, se johtaa syy-kehon hajoamiseen, irrottautumiseen ala-arvoisesta ja täydellisyyden saavuttamiseen. Susexponentes kehittää musiikkia, rytmiä ja maalausta. He valitsevat itsensä kattamaan lomakkeen elämännäkökohdat. Elämän tuon osan ulkoinen ilmentymä paljastuu maailmassa kutsummemme taidetta. Suuret maalarit ja inspiroidut muusikot saavuttavat monissa tapauksissa tavoitteen tällä tavoin.

Kun viides konkreettisten tietojen tai tieteen säde on ihmisen säde, menetelmä on erittäin mielenkiintoinen. Se koostuu konkreettisen mielen intensiivisestä soveltamisesta johonkin ongelmaan rodun auttamiseksi; sellainen on kaikkien henkisten ominaisuuksien keskittyminen ja alemman luonteen hallinta, niin että se merkitsee korkeinta pyrkimystä ylittää se, mikä estää korkeamman tiedon laskeutumista. Siihen sisältyy myös tahtoelementti (sellaisena kuin sen on tarkoitus olla), joka johtaa halutun tiedon poistoon kaiken tiedon lähteestä.

Tämän prosessin jatkuessa tunkeutuminen syy-kehon reuna-alueelle tapahtuu niin usein, että hajoaminen tapahtuu ja ihminen vapautuu. Se on mentaliteetti, joka ajaa ihmisen täydellisyyteen ja pakottaa hänet käyttämään kaiken tietonsa rakastaessaan palvelemista rodulleen.

Kuudella omistamisen säteellä on ensisijaisesti uhrauksia. Kun se on egoinen säde, lähestymistapa meditaation kautta tapahtuu keskittyneen omistautumisen muodossa rakkauden kautta kohti jotakuta yksilöä tai ihannetta. Ihminen oppii olemaan osallistava ihmisen rakkauden tai ihanteen suhteen; hän keskittää kaikki kykynsä ja ponnistelunsa pohtimaan sitä, mitä vaaditaan, ja uhraamalla itsensä kyseisen henkilön tai ihanteen puolesta, hän toimittaa syy-ruumiinsa alttarin liekkeihin. Se on jumalallisen fanaattisuuden menetelmä, joka pitää kaiken näkökyvystään kadonneen ja uhraa mahdollisesti ilolla koko persoonallisuuden. Syy-ruumiin tuhoaa tuli, ja siten vapautettu elämä nousee Hengelle jumalallisessa beatifioinnissa.

Kun egoinen säde on seitsemäs, tai seitsemännen taikuuden säde, lähestymistapa on muodon ymmärtäminen ja kirkastaminen. Kuten aikaisemmin sanottiin, kaikkien meditaatioharjoittelujen tavoitteena on lähestyä jumalallista, joka on olemassa jokaisessa ja siten samaan jumaluuteen.

Siksi menetelmä on soveltaa lakia, järjestystä ja sääntöä jokaisessa elämän toiminnassa kolmessa kehossa ja rakentaa syy-kehossa muoto, joka laajenee aiheuttaen kyseisen ruumiin hajoamisen. Se on pyhäkön rakentaminen tiettyjen sääntöjen mukaan, kunnes siitä tulee Šekinan asuinpaikka, ja kun henkinen valo palaa, Salomonin temppeli vapisee, heiluttaa ja hajoaa. Se muodostaa tutkimuksen laista ja siitä seuraavasta ihmisen ymmärtämisestä siitä, miksi ja miten lakia manipuloidaan; se koostuu lain lopullisesta soveltamisesta syy-elimeen sen tekemiseksi tarpeettomaksi ja siten sen hajoamiseksi. Tuloksena on vapautuminen ja ihminen vapautuu kolmesta maailmasta. Monet okkultistit kuuluvat tällä hetkellä tähän säteeseen jatkaakseen vapauttavaa prosessia. Se on menetelmä, joka johtaa ihmisen vapautumiseen lain älykkään ymmärtämisen ja soveltamisen kautta omaan elämäänsä ja ihmiskunnan ruumiin olosuhteiden parantamiseen, mikä tekee ihmistä rodun palvelijaksi.

Tämä riittää tänään.

5. kesäkuuta 1920.

2. Persoonallisuuden tai alemman itsensä säde.

Ensimmäistä tekijää, egoista sädettä, on käsitelty jossain määrin meditaatiomenetelmän määrittämiseksi. Tänään käsittelemme persoonallisuussäteen toimintoja tämän menetelmän määrittämiseksi. Kuten tiedetään, persoonallisuussäde on aina henkisen säteen alisäde, ja se vaihtelee useammin kuin egoinen säde. Kehittyneissä egoissa, jotka ovat nykyään rodun ajattelijoita ja näkyviä työntekijöitä, kaikilla toiminta-aloilla persoonallisuussäde voi vaihdella elämän jälkeen, jokainen elämä perustuu erilaiseen noottiin ja ilmenee eri väri. Tällä tavalla syy-elin varustetaan nopeammin. Kun reinkarnaatioyksikkö on saavuttanut vaiheen, jossa se voi tietoisesti valita ilmaisutavansa, se kerää ensin aikaisemman elämänsä, ja näin saatu tieto ohjaa sitä valitsemaan. Ennen reinkarnaatiota hän värisee egoista huomautustaan ​​ja tarkkailee sen täyteyden tai dissonanssin puuttumista, jota se voi sisältää; Sitten hän päättää, mikä nuotti tukee hänen tulevan persoonallisuutensa värähtelyä.

Voit omistaa elämän tietyn nuotin lähettämiseksi ja tietyn värähtelyn vakauttamiseksi. Huomautus on emittoitava ja tärinä vakaa erilaisissa olosuhteissa. Tästä syystä tavoittelijan tai opetuslapsen elämän on muututtava usein, ja tämä selittää monimuotoisuuden ilmeisen tilan ja ilmeisen kaaoksen, joka on ominaista tällaisille elämille.

Kun dissonanssi on korjattu ja värähtely on vakio eikä sitä voida muuttaa, tarvittavat työt on tehty. Ego voi palauttaa vahvuutensa ennen kuin jatkaa tehtävää syy-ruumiin parantamiseksi ja tuo haluttu sointu täydelliseen tarkkuuteen ja äänen selkeyteen. Sitten nähdään, kuinka välttämätöntä on mukauttaa meditaatiomenetelmä persoonallisuuden tarpeisiin, synkronoida se samanaikaisesti ensimmäisen tekijän kanssa ja ottaa mukaan egon säde.

Käytännöllinen kuva.

Sallikaa minun havainnollistaa tätä asiaa jollain tavalla selventääkseen, on toivottavaa, että asiasta on tarkka ymmärrys.

Oletetaan, että egoinen säde, johon A kuuluu, on rakkauden tai viisauden säteily, kun taas alemman itsesi säde on viides tai konkreettisten tietojen säde. A aiemmissa elämissä A osoitti rakkautta ja edistyi todella synteettisen salaman, laajennusmenetelmän avulla. Nyt hän rakastaa voimakkaasti ja hänen tietoisuutensa laajenee hyvin helposti sisällyttämään tarkka osa ympäristöolosuhteista; mutta vaikka sillä on yhteistä älykkyyttä, siitä puuttuu vakauttava värähtely, luonnostaan ​​viidennelle säteelle. Sillä ei ole keskittymistä, joka pakottaa tulokset, ja se tarvitsee tosiasioiden perusperustan, ennen kuin se voi edistyä älykkäästi ja turvallisesti. Harkittu ohjaaja, ymmärtäen tämän tarpeen, käyttää egoiseen säteen luontaista laajentumismenetelmää ja soveltaa sitä henkisen kehon laajentumiseen. Älykkäästi palkitun menetelmän avulla laajennustekijää (jota on käytetty siihen saakka vain rakkauden kautta muiden sisällyttämiseen) sovelletaan keskitettyyn ponnisteluun samalla laajennustarkoituksella, mutta tarkoituksena on tiedon hankkiminen. Kun tämä on saavutettu, henkilökohtaisessa elämässä kaikki pyrkimykset voidaan ilmeisesti omistaa (tietyssä inkarnaatiossa) tieteellisen aseman hankkimiseen ja mielen kehittämiseen. Älyllisellä etenemisellä voi tuntua olevan suuri merkitys tarkkailijalle, jolla ei ole kulttuuria; silti tehtävä jatkuu, kuten sisäinen opas on toivonut, ja vain elävä elämä paljastaa egoisen valinnan viisauden.

Yhdistämällä toisen säteen menetelmät ja viidennen säteen omistama omistautuminen saavutetaan älyllinen laajentuminen. Olenko tehnyt tämän selväksi? Yritän kirjoittaa selvästi, koska meditaatio on elintärkeä monille.

Siksi huolellisen analyysin jälkeen on selvää, että mitä enemmän tiedämme, sitä vähemmän tuomitsemme. Henkilö on saattanut kehittää rakkauden; tietyssä inkarnaatiossa tämä näkökohta voi kuitenkin olla passiivinen, ja ilmeisin kehityslinja on ehdottomasti älyllinen. Älykkäälle tarkkailijalle on paras asenne lausunnon antamatta jättämisestä, koska hänellä ei ole vielä sisäistä näkemystä, joka näkee värin, eikä sisäkorvaa, joka sallii hänen huomata nuotin.

7. kesäkuuta 1920.

3. Kolminkertaisen ihmisen karminen tila.

Kolmen hengen ihmisen karminen tila ja paikka, jonka hän miehittää evoluutiossa, otetaan huomioon tänään tutkiessaan aihetta "Meditaation menetelmät". Tämä kolmas kohta on todella tärkeä, jotta voimme älykkäästi päättää, mikä meditaatiomenetelmä sopii kullekin yksilölle. Ensinnäkin kyse oli meditaation tärkeydestä; sitten kosketamme lyhyesti kohtaa, joka koskee egoisen säteen merkitystä menetelmän päätöksessä, korostaen satunnaisesti kohtaa, jota ei ole toistaiseksi korostettu: että meditaation todellinen tavoite on erota asteittain, hajoa ja hajottaa egoisen kehon. Kuten olemme nähneet, kukin säde vaatii erilaista prosessia. Sitten se oli persoonallisuussäteen ja egoisen säteen yhdistelmä, ja näimme kuinka asianmukainen menetelmä voidaan osoittaa näiden kahden tekijän älykkäällä huomioinnilla.

Nyt tutkimme tarkemmin aikakerrointa. Karma ja aika ovat synonyymejä, enemmän kuin yleisesti ajatellaan. Okkultistinen meditaatio ja yksilön vapauttamisen syy-kehon reunalta tehtävän lopullinen tehtävä voidaan aloittaa vasta, kun tietty evoluutioaste on saavutettu ja syy-elin (sisällöstään johtuen) on saavuttanut tietyn ominaispainon ja ympärysmitan. Täyttää tietyt ehdot. Koko prosessi on lain mukainen eikä ole, kuten yleisesti uskotaan, kysymys pyrkimyksistä ja korkeista toiveista. Harkitse älykkäästi tätä lausea, jonka kirjoitin juuri kolmen ihmisen karmisesta tilasta ja hänen asemastaan ​​paikasta evoluutioasteikolla. Mitä olen määritellyt? Kolme huomioon otettavaa tekijää:

a. Evoluutioaste.

b. Syy-ruumiin ominaispaino.

C. Syy-elimen mitta ja kehä.

Myöhemmin ehdotan, että mentiaalitasoa ja sen kolmea ylempää alitasoa, egon tasoa, käsitellään lopullisesti. Selitän syy-kehon sijainnin näissä tasoissa ja sen suhteen muihin mielen tason elimiin. Käsittelen tässä kirjeessä vain mainittuja seikkoja. Tämän seurauksena rajoitan itseni syy-kehoon, egoiseen tietoisuuteen ja sen suhteeseen alempaan itseensä. Myöhemmin hän pohtii tätä samaa tietoisuutta omalla tasollaan ja suhteitaan muihin egoihin ja hierarkiaan. Muista seuraava: Pääteemani on nyt persoonallisuuden egoisen tietoisuuden kehittäminen. Älä sekoita. Voisin sanoa sen toisella tavalla: käsittelen korkeamman Itsen suhdetta kolminkertaisen ala-ihmisen kanssa ja tapaa lisätä tämän suhteen voimakkuutta asteittain meditaation avulla. Kasvun kasvu on samanlainen kuin jo mainitut kolme tekijää. Harkitsemme niitä järjestyksessä.

Evoluutioaste.

Kehittyvän persoonallisuuden elämä voidaan jakaa viiteen osaan. Loppujen lopuksi evoluutio on viisinkertainen, ja ihmisen elämää (ihmisenä ja ennen viidennen aloittamisen saavuttamista) voidaan pitää viiden peräkkäisen vaiheen sarjana, joista kukin voidaan mitata tilassa, jossa hänessä asuu Hengen liekki. Piilotetun planeettahierarkian kannalta, kuten sanoin, meitä mitataan valomme avulla.

Edistymisen ensimmäinen vaihe voitiin mitata siitä hetkestä alkaen, kun eläimestä tuli ajatteleva kokonaisuus, ihminen, siihen tunneruumiin tai vaiheeseen, jossa tunteet ovat vallitsevia. Tämä vastaa Lemuriay-ajanjaksoja Atlantin ensimmäisiin päiviin. Kuluvan ajanjakson aikana ihminen on polarisoitunut fyysisessä kehossa ja oppii hallitsemaan halujensa - tunteiden ja tunteiden - kehon hallintaa. Hänellä ei ole muuta pyrkimystä kuin tyydyttää kehon nautinnot; Hän elää fyysisen luonteensa vuoksi, eikä hänellä ole aavistustakaan mistään ylivoimaisemmasta. Tämä ajanjakso muistuttaa lapsuuden, yhdestä seitsemään vuotta. Kuluvalla ajanjaksolla rodun tarkkaavaiset ohjaajat näkevät sisäisen liekin pienenä pisteenä, ja fyysisen tason pysyvä atomi pitää polarisaation. Estono vaatii Ohjaajien huomion, koska korkeammalle Itselle ominainen vaistomainen voima suorittaa tehtävän ja evoluution impulsiivinen voima johtaa kaiken kohti täydellisyyttä.

Toinen vaihe käsittää evoluutioasteen, jossa polarisaatio on enimmäkseen tunnekehossa ja alempi halu mielessä kehittyy. Atlantisin viimeiset päivät ovat analogia tälle. Toiveet eivät ole niin puhtaasti fyysisiä, koska mieli alkaa juontua samalla tavalla kuin hiiva käymisen massa. Mies on tietoinen määrittelemättömistä toiveista, jotka eivät liity fyysiseen kehoon; hän voi tuntea syvän rakkauden häntä viisaampia ohjaajia ja oppaita kohtaan; irrationaalinen ja hallitsematon omistautuminen hänen ympärillään oleville, ja myös irrationaalinen ja hallitsematon viha, koska hänellä ei ole tasapainoa, jonka mieli tarjoaa, ja vakaus on seurausta henkisestä toiminnasta. Tämän vuoksi ihminen kärsii ääriliikkeistään.

Polarisaatio on nyt pysyvässä tunne-atomissa, mutta (kun tämä kehitysaste on saavutettu) valo toimii kahden atomin, jotka ovat kokeneet polarisaation - emotionaalisen ja fyysisen - välillä. Yritän tehdä selväksi, että tässä vaiheessa henkinen yksikkö ei ole tuntenut polarisaation voimaa, jonka emotionaalit pitävät yllä, mistä on seurauksena kiinteä ero atomin kehällä. Polarisaation läpikäyneen atomin muodostavat elektroniset yhdistelmät on ryhmitelty eri geometriseen muotoon kuin ne, jotka eivät ole käyneet läpi prosessia. Tämä on atomin aineeseen vaikuttavan egon elämän vaikutus, joka aiheuttaa erilaisia ​​näkymättömiä lähestymistapoja ja erilaistumia polarisoimattomassa atomissa. Teema on tumma ja monimutkainen.

Tämä ajanjakso on analoginen lapsen elämän vaiheen kanssa seitsemästä nelitoista; se on murrosikä, jonka aikana lapsi kypsyy. Tämä kypsyys on seurausta polarisaatiosta, joka saavutetaan emotionaalisen ja fyysisen kohdistamisessa. Tämä kohdistaminen on helppo tehdä tänään fyysisen ja emotionaalisen kehon välillä. Ongelmana on kohdistua sekä henkiseen kehoon että sitten egoiseen.

Kilpailua tarkkailevat oppaat voivat nähdä miehessä liekin tai sisäisen valon hiukan isompana, mutta silti niin pienenä, että se on melkein huomaamaton. Mutta jos on mahdollista tehdä asiat selkeämmiksi aiheuttamatta sekaannusta sanojen käytöllä, sanon, että aivan kuten ensimmäisellä jaksolla fyysinen atomi olisi voinut valaista, nyt toisessa tunne-atomi on samalla tavalla valaistu, mikä muodostaa Ohjaajille merkki siitä, että työ etenee. Kaikki tämä kattaa valtavan ajanjakson, koska edistyminen nykyisellä ajanjaksolla on erittäin hidasta. Viittauksillani Lemurian ja Atlanten kilpailuihin ei ole muuta tarkoitusta kuin piirtää analogia esimerkiksi, mutta ei analogiaa ajasta.

Kolmanteen vaiheeseen tultuaan saavutamme ihmisen kehityksen tärkeimmän hetken, jossa mieli kehittyy ja polarisoitunut elämä siirtyy henkiseen yhtenäisyyteen. Kun puhutaan aurinkojärjestelmästä ja pidetään ihmiskuntaa yksikköä, jonka pysyvät atomit muodostavat vastaavan kosmisen atomin molekyylit, työ on edennyt fyysisestä emotionaaliseen polarisaatioon ja pysyy siinä. Kosmisen henkinen atomi, Logoksen kehossa, saavuttaa polarisaation vasta pääkierron seitsemänteen sykliin, kun järjestelmä kutsutaan hämärtymään ja poissa manifestaatiosta. Molemmissa osissa yksilöt suorittavat työn yksiköinä ja muodostavat siksi toivon kaikille.

Tämä kolmas ajanjakso vastaa ihmisessä sitä ajanjaksoa, joka kuluu neljätoista-vuotiaasta kaksikymmentäkahdeksan vuotta, mainittu ajanjakso on erittäin pitkä, koska paljon on tehtävä. Kaksi atomia on käynyt läpi polarisaation, ja toinen siirtyy mielenterveyteen, muodostaen keskipisteen. Tällä hetkellä valo toimii kolmen atomin välillä (rajaa persoonallisuuskolmio). Mutta keskipiste on vähitellen ja tasaisesti siirtymässä henkiseen yhtenäisyyteen, kun taas egoinen ruumis integroituu vähitellen ja saavuttaa oikeat mittasuhteet.

Ihminen hallitsee fyysistä vartaloa ja rakentaa jokaisessa elämässä paremman; sillä on joukko toiveita, joiden vaatimukset ovat hienostuneempia (tarkkaile tämän ilmaisun piilotettua merkitystä); ymmärtää älyn nautinnot ja pyrkimykset hallita sopivampi henkinen vartalo; heidän toiveensa ovat yleensä ylöspäin eikä alaspäin, muuttaen ne pyrkimykseksi - ensin pyrkimykseksi mielen asioihin, sitten abstraktimpiin ja synteettisiin asioihin. Sisäinen itsekkä liekki tai valo säteilee nyt sisäkeskuksesta reunaan, valaiseen syy-elimen ja antaen vaikutelman, että se palaa. Tarkkailevalle hierarkialle on selvää, että jumalallinen tuli tunkeutuu, lämpenee ja säteilee koko syy-kehossa ja että Ego on yhä tietoisempi omasta tasostaan ​​ja kiinnostunut - pysyvien atomien välityksellä - persoonallisuuden elämään . Persoonallisuuden fyysiset aivot eivät edes tajua eroa luontaisen henkisen kapasiteetin ja egon ohjaaman vaikutelman välillä; mutta on tulossa aika, jolloin tapahtuu jokin muutos ja evoluutio etenee nopeammin. Neljäs vaihe lähestyy. Täällä annan varoituksen. Kaikkea edellä mainittua ei ole kehitetty tilattuihin osiin, jos voin ilmaista sen. Se jatkuu, kun suuri järjestelmä jatkaa päällekkäisyyksiä ja samansuuntaisesti Hengen tai Monadin luontaisen säteen, syklisten muutosten ja voimien monimuotoisuuden vuoksi, jotka toimivat astrologisesti ja usein tuntemattomista kosmisista keskuksista elämässä, joka palpatoi sisällä atomit ...

Neljännessä vaiheessa persoonallisuuden koordinointi saadaan päätökseen, jolloin mies herää (kuten kaukaisessa maassa tuhlaajapoika) ja sanoo: "Nousen ja menen Isäni luo". Tämä on seurausta ensimmäisestä meditaatiosta. Kolme pysyvää atomia toimivat, ja ihminen on aktiivinen, herkkä ja ajatteleva kokonaisuus. Se saavuttaa persoonallisuuden elämän huipentumisen ja alkaa tietoisesti siirtää polarisaationsa persoonallisuuden elämästä egoiseen elämään; Se on opetuslapsi- tai koeajalla tai hyvin lähellä sitä. Ihmisen transmutaation tehtävä alkaa; työläs, tuskallinen ja pakottaa huolellisesti omatuntonsa ylöspäin ja laajentaa sitä halutessaan; päättää kaikin tavoin hallita ja toimia vapaasti kolmella alemmalla tasolla; Hän tajuaa, että egolla on oltava täydellinen ilmaus - fyysinen, emotionaalinen ja henkinen - ja rakentaa tarvittavan kanavan äärettömällä vaivalla. Se herättää ohjaajien huomion. Kuinka saavutat tämän? Syy-elin alkaa säteillä sisäistä valoa. Tämä ruumis on viety hienostuneeseen pisteeseen, jossa se muuttuu läpinäkyväksi, ja kun Ego ottaa yhteyttä kolmikkoon, liekki ilmestyy ... Valoa ei enää piiloteta, mutta se yhtäkkiä nousee esiin ja houkuttelee Mestarin ikäviä katseita.

Tämä vastaa henkilökohtaisesti ajanjaksoa kaksikymmentäkahdeksasta kahdeksaankymmeneenviiteen viiteen vuoteen. Se on ajanjakso, jolloin ihminen löytää itsensä, selvittää, minkä toimintalinjansa tulisi olla, mitä hän voi tehdä, ja maallisesta näkökulmasta hankkimaan hänet vastaavan.

Viidennen vaiheen aikana liekki ylittää vähitellen syy-kehon reunan ja "vanhurskaan polku paistaa yhä enemmän täydelliseen päivään saakka". Neljännessä vaiheessa meditaatio alkaa; Se on mystinen meditaatio, joka johtaa okkulttiseen meditaatioon viidennessä vaiheessa, jossa tulokset saadaan sopeutumalla lakiin seuraten siten säteen linjaa. Meditaation kautta ihminen - persoonallisuutena - tuntee egon värähtelyn ja yrittää päästä siihen ja laskea egoista tietoisuutta, tietoisesti fyysisen tason mukaan lukien. Meditaation tai itsensä muistamisen kautta ihminen oppii tulen merkityksen soveltamalla sitä kaikkiin kehoihin, kunnes vain tuli itse jää. Meditaation kautta tai konkreettisesta abstraktiin läpi syy-tietoisuus tunkeutuu, ja ihmisestä - tämän viimeisen vaiheen aikana - tulee korkeampi itse, ei persoonallisuus.

Viidennen vaiheen (aloituspolun jakson) aikana polarisaatio muuttuu kokonaan persoonallisuudesta egoon, niin että ajanjakson lopussa ihmisen vapautuminen on täydellistä ja jopa syy-elintä pidetään rajoituksena, suorittamalla sen vapautumisen loppuun. . Lapolarisaatio nostetaan sitten kolmioon; siirto alkoi jo kolmannessa aloittelussa. Pysyvä fysikaalinen atomi katoaa ja polarisaatiosta tulee ylivoimainen henkinen; pysyvä tunneatomi katoaa ja polarisaatio muuttuu intuitiiviseksi; myös henkinen yhtenäisyys katoaa ja polarisaatiosta tulee henkinen. Ihmistä tulee viisauden mestari, jolla on symbolinen ikä neljäkymmentäkaksi vuotta, täydellisen kypsyyden pistettä aurinkokunnassa.

Seuraavaksi tulee myöhempi ajanjakso, joka vastaa ikää välillä neljäkymmentäkaksi ja neljäkymmentäyhdeksän vuotta, jolloin kuudes ja seitsemäs aloitus voidaan vastaanottaa; mutta tämä ajanjakso ei koske näiden kirjeiden lukijoita.

Syy-ruumiin ominaispaino ja sisältö.

Tämä aihe, joka liittyy syy-kohtaan, tarjoaa ajattelijalle paljon materiaalia pohdittavaksi. Et voi antaa kirjaimellisia lukuja tai ulottuvuusviivoja, koska ne ovat osa aloituksen salaisuuksia, mutta voit ehdottaa tiettyjä ideoita niiden toimittamiseksi asianosaisille.

Mitä tarkoitat, kun puhut syy-elimestä? Älkää sanoko pinnallisesti syiden kokonaisuutta, koska näin ilmaistut sanat ovat usein hämmentäviä ja moniselitteisiä. Tarkastellaan syy-elintä ja selvitetään, mitkä sen komponentit ovat.

Pysyvällä polulla meillä on ns. Ryhmä sielu, jota kuvataan osaavasti (sikäli kuin sanat sallivat) kolmen ryhmänä, joka on suljettu monadisen olemuksen kolminkertaiseen kirjekuoreen. Evoluutiopolulla meillä on vastaavasti samanlaiset syy-elinryhmät, joihin liittyy kolme tekijää.

Syy-elin on pysyvien atomien kokoelma, yhteensä kolme, mentiaalisen olemuksen kirjekuoreen suljettu, ihminen? Minä ja ei-minä välinen lähentyminen tapahtuu mielen kautta, koska ihminen on olento, jossa korkein henki ja alin asia ovat yhdistää äly Mitä tämä lause tarkoittaa? Yksinkertaisesti seuraava: kun eläin-ihminen saavutti oikean pisteen, kun hänen fyysinen ruumiinsa oli riittävän koordinoitu ja tunne- tai halu luonto oli riittävän vahva muodostamaan olemassaolon perusta, ohjaa sitä por medio del instinto, y cuando el germen de la mente fue debidamente implantado para otorgar la memoria instintiva y la correlaci n de ideas, tal como se puede observar en el animal dom stico com n, entonces el Esp ritu descendente (que hab a tomado para s un tomo en el plano mental) juzg que el momento era oportuno para tomar posesi n de los veh culos inferiores. Fueron exhortados los Se ores de la Llama, y transfirieron la polarizaci n desde el tomo inferior de la Tr ada al tomo inferior dela Personalidad. Perola Llama interna no pudo descender m s abajo del tercer subplano del plano mental. All se unieron ambos y se convirtieron en uno, formando el cuerpo causal. En la naturaleza todo es interdependiente, y el Pensador interno no puede regir los tres mundos inferiores sin la ayuda del yo inferior. La vida del primer Logos debe estar fusionada con la del segundo Logos y basada en la actividad del tercer Logos.

Por lo tanto, en el momento de la individualizaci n (t rmino empleado para expresar este momento de contacto) tenemos, en el tercer subplano del plano mental, un punto de luz que encierra tres tomos y, a su vez, el mismo punto est contenido en una envoltura de materia mental. Por consiguiente la tarea a realizar consiste en procurar que:

1. El punto de luz se convierta en llama, aventando constantemente la chispa y nutriendo el fuego.

2. El cuerpo causal crezca y se expanda desde un ovoide incoloro (que retiene al Ego como lo está la yema dentro de la cáscara del huevo), en algo de rara belleza, conteniendo en sí todos los colores del arco iris.

Ésta es una realidad ocultista. A su debido tiempo, el cuerpo causal palpitará, irradiando internamente una fulgurante llama interna, que gradualmente se abrirá camino del centro ala periferia. Luegohoradará esa periferia, utilizando el cuerpo (el producto de millares de vidas de dolor y esfuerzo) como combustible para sus llamas. Consumirá todo; ascenderá hasta la Tríada y (convirtiéndose en uno con Ella) la llama será reabsorbida en la conciencia espiritual -y llevará con ella- empleando el calor como símbolo -una intensidad de calor, cualidad de color o vibración que antes no poseía.

Por lo tanto, el trabajo de la Personalidad -pues hemos de mirar todo desde este ángulo, hasta alcanzar la visión egoica- consiste, primero, en construir, embellecer y expandir el cuerpo causal; segundo, encerrar la vida de la Personalidad dentro de éste, absorbiendo lo bueno de la vida personal y acumulándolo en el cuerpo del Ego. Podemos denominarlo Vampirismo Divino, porque el mal es siempre el reverso del bien. Después de realizar esto, la llama se aplica al cuerpo causal, apartándonos gozosamente mientras prosigue el trabajo de destrucción, y la llama -el hombre interno viviente y el espíritu de vida divina- se libera y asciende hasta su fuente de origen.

La gravedad específica del cuerpo causal fija el instante de la emancipación y marca el momento en que se completa el trabajo de construcción y de embellecimiento, cuando es erigido el Templo de Salomón y el peso (ocultamente entendido) del cuerpo causal está de acuerdo con la cualidad que deseala Jerarquía. Entoncessobreviene el trabajo de destrucción y la liberación se acerca. Ha experimentado el estado primaveral, seguido del pleno verdor del estío; ahora se hará sentir la fuerza desintegradora del otoño -aunque esta vez se sienta y aunque en el plano mental y no en el físico. El hacha es aplicada a las raíces del árbol, pero la esencia de la vida se recoge en el depósito divino.

El contenido del cuerpo causal es la acumulación lenta y gradual de todo lo bueno en cada vida. La construcción avanza despacio al principio; pero al acercarse el término de la encarnación –en el sendero de probación y en el de iniciación- el trabajo avanza rápidamente. La estructura ha sido erigida y cada piedra fue extraída de la cantera de la vida personal. En el Sendero, en cada una de sus dos etapas, la tarea de completar y embellecer el Templo prosigue con mayor rapidez…

La medida y la circunferencia del cuerpo causal.

En resumen y como conclusión diré que la circunferencia del cuerpo causal varia de acuerda al tipo y al rayo. Ciertos cuerpos egoicos son de forma más circular que otros, algunos más ovoides y otro de forma más alargada. Lo que tiene importancia es el contenido y la flexibilidad de esa materia, y sobre todo la permeabilidad oculta del huevo áurico inferior, que le permite hacer contacto con otros Egos y sin embargo retener la propia identidad; fusionarse con sus similares, no obstante conservar su individualidad, y, absorbiendo todo lo deseable, conservar su propia forma.

16 de junio de 1920

4. Condición del cuerpo causal.

El cuarto factor, que influye en la selección del método de meditación, será nuestro tema de hoy. Trata de la condición del cuerpo causal.

Hemos tratado el cuerpo causal en relación con la Personalidad o yo inferior y demostrado la interacción e interdependencia de ambos. Hemos visto que mediante la práctica constante de la meditación ocultista y el aquietamiento gradual de la mente inferior, mediante la concentración y la inteligente práctica de la meditación sobre el rayo egoico, equilibrado con la meditación sobre el rayo de la Personalidad, la relación del cuerpo causal con la Personalidad se hace cada vez más íntima y el canal que los une más preciso y adecuado. Vimos oportunamente que esto dio por resultado el traslado de la polarización de lo inferior a lo superior y más tarde -emancipado totalmente de ambos- se centralizó en la conciencia espiritual. El tema fue considerado desde el punto de vista inferior, viéndolo desde el ángulo del hombre en los tres mundos.

Hoy trataremos el tema desde el punto de vista del Yo superior, el nivel egoico; consideraremos la relación de ese Yo con la Jerarquía, con los Egos que lo circundan y con el Espíritu. Será difícil dar algo más que algunas indicaciones, pues gran parte de lo que podría decir sería poco comprendido, y muy esotérico y peligroso para ser comunicado en forma general.

Tres cosas pueden impartirse que, si se medita sobre ellas inteligentemente, podrán conducir a la iluminación:

El Ego en su propio plano comprende conscientemente su relación con el Maestro, y trata de trasmitir esa conciencia a la Personalidad.

El Yo superior en su propio plano, no está entorpecido por el factor tiempo y espacio, y (como conoce el futuro, lo mismo que el pasado) trata de lograr el fin deseado y convertirlo rápidamente en una realidad.

El Yo superior o Ego en su propio plano, está en relación directa con Egos que se hallan en el mismo rayo, abstracto o concreto, y -comprendiendo que el progreso se alcanza en forma grupal- actúa en ese plano ayudando a los de su especie. Estos hechos son parcialmente comprendidos por los estudiantes, pero voy a comentar algo más a fin de esclarecerlos.

La relación del Ego con la Jerarquía.

La relación del Ego con algún Maestro, en la actual etapa, es emprendida conscientemente, pero en sí misma constituye un desenvolvimiento evolutivo. Según se ha dicho, existen en la jerarquía humana en evolución sesenta mil millones de unidades conscientes o espíritus. Éstos se encuentran en los niveles causales, aunque el número se ha reducido algo hoy, porque algunos han recibido la cuarta iniciación. Estos Egos, de diferentes grados de desenvolvimiento, están vinculados con su Monada, Espíritu o Padre en el Cielo, como análogamente (aunque en materia más sutil) el Ego lo está a la Personalidad.

Como bien saben, las Mónadas están controladas o más bien forman parte de la conciencia de uno de los Espíritus planetarios. En los niveles egoicos los Egos se encuentran en condición similar. Un Adepto del mismo rayo supervisa su evolución general, ocupándose de ellos en grupos, formados de acuerdo con:

a. el subrayo del Rayo egoico,

b. el período de individualización o de entrada en el reino humano y

C. el grado de realización.

El Adepto del mismo rayo ejerce la supervisión general, pero supeditado a Él trabajan los Maestros, cada uno en Su propio rayo y con Sus respectivos grupos individuales, que están afiliados a Ellos según el período, el karma y el grado de vibración. Regidos por los Maestros trabajan los discípulos que han alcanzado la conciencia del Yo superior; por lo tanto, pueden actuar en los niveles causales y ayudar al desenvolvimiento de esos Egos cuyos cuerpos causales están menos desarrollados que el propio.

Todo está bellamente sujeto a la ley, y como la tarea del desarrollo del cuerpo egoico depende del progreso alcanzado en la triple personalidad, el Ego es ayudado en los niveles inferiores por dos discípulos; uno actúa en los niveles emocionales, informando a otro que actúa en el cuerpo mental. Éste a su vez informa al discípulo que posee conciencia causal, el cual informa al Maestro. Todo esto, como pueden ver, es realizado con la colaboración de la conciencia interna que reside en el cuerpo causal, e implica cinco factores, concernientes a la ayuda del Ego en su desenvolvimiento evolutivo:

1. El Adepto de su rayo.

2. El Maestro de su grupo.

3. Un discípulo con conciencia causal.

4. Un discípulo en el plano mental.

5. Un auxiliar en el plano emocional.

Durante el transcurso de un sinnúmero de vidas, el Ego es prácticamente inconsciente dela Personalidad. Existeel vínculo magnético y nada más, hasta que llega el momento en que la vida de la personalidad alcanza un punto donde debe agregar algo al contenido del cuerpo causal, que al principio es un cuerpo pequeño, incoloro e insignificante. Pero llega el instante en que las piedras son extraídas de la cantera de la vida personal, perfectamente labradas, y el hombre, constructor y artista, les aplica los primeros colores. Entonces el Ego empieza a prestar atención, rara vez al principio, pero con creciente frecuencia después, hasta que en determinadas vidas el Ego se dedica a subyugar al yo inferior, a ensanchar el canal de comunicación, ya trasmitir a la conciencia del cerebro físico la realidad de su existencia y la meta de su ser. Una vez que se ha alcanzado esto y que el fuego interno circula más libremente, se dedican muchas vidas a estabilizar esa impresión ya convertir esa conciencia interna en parte de la vida consciente. La llama irradia cada vez más hacia abajo, hasta que gradualmente los diferentes vehículos se van correlacionando y el hombre entra en el sendero de probación. Ignora lo que le espera, y sólo es consciente de una incontrolada y ansiosa aspiración Y de innatos anhelos divinos. Ansía avanzar y saber, y sueña Siempre con algo o alguien superior a él. Todo ello se apoya en la profunda convicción de que la meta ansiada será alcanzada por el Servicio prestado a la humanidad, la visión será una realidad y el anhelo se convertirá en satisfacción y la aspiración en visión.

La Jerarquía empieza ya a actuar y la instrucción del aspirante se lleva a cabo tal como lo he mencionado… Hasta ahora los Instructores sólo han observado y guiado, sin ocuparse definidamente del hombre; se ha dejado al Ego ya la vida divina desarrollar el plan, y la atención de los Maestros ha sido dirigida al Ego en su propio plano, el cual hace todo el esfuerzo posible para acelerar la vibraci ny obligar a los veh culos inferiores, a menudo rebeldes, a responder y adaptarse a la fuerza que r pidamente se acrecienta. Es principalmente cuesti n de intensificar el fuego o calor y, en consecuencia, la capacidad vibratoria. El fuego egoico aumenta cada vez m s, hasta que el trabajo est realizado y el fuego purificador se convierte en la Luz que ilumina. Reflexionen sobre esta frase. Como arriba es abajo; el proceso se repite en cada pelda o dela escala. Enla tercera iniciaci n la M nada es consciente del Ego. El trabajo se realiza con mayor rapidez, debido al refinamiento de lo material ya que la resistencia es un factor que existe nicamente en los tres mundos.

He aqu por qu un Maestro no sufre dolor, mejor dicho, dolor como lo conocemos en la tierra, que es en gran parte dolor enla materia. Eldolor que se halla oculto en la comprensi n, no en la resistencia, se siente en los niveles m s elevados y llega hasta el Logos mismo. Pero esto est fuera del tema y es casi incomprensible para ustedes, que todav a est n trabados por la materia.

La relaci n del Ego con su propio desenvolvimiento.

El Ego trata de alcanzar el fin deseado de tres maneras:

1. Por un trabajo definido en niveles abstractos. Aspira a hacer contacto con el tomo permanente ya encerrarlo; ste es su primer acercamiento directo a la Tr ada.

2. Por un trabajo definido con el color y el sonido, con miras a la estimulaci ny vivificaci n, actuando en grupos y bajo la gu a de un Maestro.

3. Por frecuentes intentos para controlar definitivamente al yo inferior, cosa que desagrada al Ego, cuya tendencia consiste en contentarse con obtener conciencia y aspiraci n en su propio plano.

Recuerden que el Ego tambi n tiene algo contra qu luchar. La negativa a encarnar no se manifiesta nicamente en los niveles espirituales sino tambi n en el Yo superior. El Ego tiende a lograr adem s, ciertos desenvolvimientos incidentales a los factores tiempo y espacio seg n se entiende en los tres mundos tal como la dilataci n del cuerpo causal, por el estudio de la telepat a divina, la sicolog a del sistema y el conocimiento de las leyes del fuego.

Relaci n del Ego con otros egos.

Referente a esta relaci n, debemos recordar ciertas cosas:

El factor periodicidad . Los egos encarnados y los no encarnados son diferentes, pudiendo realizar distinto trabajo. Los egos cuyos reflejos est n encarnados, tienen m s limitaciones que los que no lo est n; es algo as como si el Yo superior estuviera orientado hacia abajo o circunscribi ndose voluntariamente a una existencia tridimensional, mientras que los egos no encarnados no est n limitados de esa manera y act an en otra direcci no dimensi n. La diferencia estriba en el enfoque de la atenci n, durante la vida en el plano f sico. El tema es muy dif cil de comprender no es verdad? Casi no s c mo expresar esta diferencia con mayor claridad. Es como si los egos encarnados fueran m s positivos y los no encarnados m s negativos.

El factor actividad . Esto en gran parte es una cuesti n de rayo y afecta ntimamente la relaci n entre los egos. Los que se hallan en rayos similares se unen y vibran con mayor facilidad que los que est n en rayos distintos. S lo es posible la s ntesis, una vez que se ha desarrollado el segundo aspecto o sabiduría.

En el tercer subplano del plano mental, los egos están separados en grupos -no existe separación individual; sólo se siente la separación grupal incidental al rayo y grado de evolución.

En el segundo subplano los grupos se fusionan y mezclan, y de cuarenta y nueve grupos se convierten, mediante la fusión, en cuarenta y dos. El proceso de síntesis se puede clasificar como:

Primer subplano 35 grupos, 7 x 5

Plano mental Segundo subplano 42 grupos, 7 x 6

Tercer subplano 49 grupos, 7 x 7

Tercer subplano 28 grupos, 7 x 4

Plano budico Primer subplano 21 grupos, 7 x 3

Plano átmico Subplano atómico 14 grupos, 7 x 2

Plano monádico 7 grandes grupos

He dado aquí pocas indicaciones, pocas si las comparamos con lo que sabrán más adelante, cuando aquellos que ahora estudian, expandan aún más la conciencia; pero es todo lo que por ahora puedo impartir, y esto ha sido hecho sólo con la intención de demostrar cuántas cosas se han de considerar cuando las fórmulas de meditación son debidamente establecidas por un Maestro, el cual tiene que tratar sabiamente el rayo egoico y la condición del cuerpo causal en su relación con el yo inferior y conla Jerarquía. Seha de conocer el estado del cuerpo y su contenido; su relación con otros egos debe ser debidamente considerada, porque todo se halla en formación grupal. Por lo tanto la meditación debe estar de acuerdo con el grupo asignado al Ego, porque cuando el individuo medita, sólo se pone en contacto con su propio Ego, sino también con su grupo egoico, y por mediación de ese grupo, con el Maestro con quien está vinculado, aunque la eficacia de la meditación depende de que el trabajo se realice en forma ocultista y concorde ala ley. Elsignificado de la meditación grupal es poco comprendido todavía; pero recomendamos que estudien inteligentemente las ideas que anteceden.

17 de junio de 1920

5. La necesidad inmediata de la época y la disponibilidad del individuo.

Vamos a considerar el quinto factor que incide en la decisión de los métodos de meditación ya tratar la necesidad de esta época particular y la adaptabilidad del individuo para llenar esa necesidad.

Ante todo haremos una breve recapitulación, pues el valor de la repetición es muy grande. Hemos tratado brevemente el factor rayo egoico, según lo considera el instructor, al asignar una meditación; hemos visto cómo cada rayo persigue la misma meta, pero por distinto camino, y que cada rayo necesita un tipo diferente de meditación; hemos tocado la cuestión de las modificaciones que demanda la meditación, al tener en cuenta el rayo dela personalidad. Despuésse trató el factor tiempo, tal como se demuestra en el cuerpo causal, su punto de desarrollo y la relación de ese cuerpo con sus tres expresiones inferiores, terminando ayer con algunas breves indicaciones respecto al cuerpo causal en su propio nivel y su amplitud de conciencia. Todo ello los habrá hecho ver cuán sabio debe ser el instructor que intente asignar una meditación. Debo intercalar aquí una observación: El instructor que no haya hecho contacto ni obtenido conciencia causal, no puede asignar adecuadamente una meditación verdaderamente ocultista. Cuando el instructor conoce la nota, el grado de vibración y el color, puede asignar inteligentemente la meditación, no antes. Hasta entonces, sólo puede hacerlo en forma general y asignar una meditación que pueda acercarse a la necesidad y, al mismo tiempo, que no ofrezca peligro.

Ahora entra otro factor -factor que varía de acuerdo a la necesidad dela época. Notodos los ciclos tienen la misma importancia fundamental. Los períodos de verdadera importancia en un ciclo son los terminales y aquellos en que ocurre la superposición y la fusión. Éstos se manifiestan en el plano físico en grandes revoluciones, gigantescos cataclismos y trastornos fundamentales en los tres sectores de la Jerarquía -el del Instructor del Mundo, del guía de la raza raíz y del Regente de la civilización o dela fuerza. Enlos puntos de fusión de un ciclo se producen corrientes encontradas y todo el sistema parece estar en condición caótica. En la mitad de un ciclo, donde la vibración entrante se halla estabilizada y la anterior ha desaparecido, llega un período de calma y aparente equilibrio.

En ningún otro período de la historia de la raza lo antedicho ha sido tan evidente como en la mitad del siglo actual. El sexto Rayo de Devoción va desapareciendo, y está entrando el Rayo de Ley Ceremonial, destacándose con ello preeminentemente las características y facultades del sector fuerza y actividad; recuerden que es la síntesis de los cuatro rayos menores. Por lo tanto, tenemos la lucha por ideales, y la devota adhesión a una causa, como lo manifiesta el rayo del Maestro Jesús; de allí que se produzcan choques en todos los campos de esfuerzo de los idealistas (correctos o equivocados) y la violenta lucha entre ellos. La guerra mundial ¿no fue acaso la culminación de la lucha en el plano físico, entre dos ideales opuestos? Constituyó un ejemplo de la fuerza de sexto rayo. A medida que este rayo vaya desapareciendo cesarán gradualmente los choques y predominará la organización, la reglamentación y el orden, debido al empuje de la fuerza entrante, la del rayo del Maestro R. De la presente turbulencia surgirá la forma ordenada y organizada del nuevo mundo. El nuevo ritmo se impondrá gradualmente sobre las comunidades desorganizadas de los hombres, y en vez del caos social actual se tendrán orden social y regla social; en vez de las diferencias religiosas y de las innumerables sectas de las llamadas religiones, se dará forma a la expresión religiosa, y todo estará regido por la ley; en vez de tensión y tirantez económica y política, habrá una actuación armónica del sistema de acuerdo a ciertas fórmulas fundamentales; en todo predominará el ceremonial y los resultados internos que persigue la Jerarquía irán tomando forma gradualmente. Recuerden que en la apoteosis de la ley y el orden y sus resultantes formas y limitaciones, se producirá cerca del fin (elijo las palabras deliberadamente), un nuevo período de caos y la liberación de la vida aprisionada aún por tales limitaciones, llevando consigo los dones impartidos y la esencia del desenvolvimiento perseguido por el Logos del séptimo rayo.

Ésta es la situación que se presenta esporádicamente en el transcurso de las épocas- Cada rayo asume el poder trayendo consigo sus propios espíritus encarnantes, para quienes el período constituye comparativamente un punto de mínima resistencia; ellos hacen contacto en los mundos con otros seis tipos de fuerza y seis grupos de seres, que deben ser impresionados por esa fuerza y llevados adelante en su carrera hacia la meta universal. Tal es la situación especial de la época en que viven ustedes; un período donde el séptimo Logos de La Ley y Orden Ceremonial trata de Ordenar el caos momentáneo y aspira a evitar, hasta cierto punto, la vida se evada de las antiguas y caducas formas. Ahora se necesitan otras nuevas y adecuadas. Sólo después del periodo intermedio de un nuevo ciclo, se hará sentir nuevamente la limitación y se iniciará un nuevo intento de evasión.

Por lo tanto, el instructor inteligente debe tener en cuenta, en esta época, la situación y valorar el efecto que produce el rayo entrante sobre los espíritus en encarnación. En consecuencia, tenemos el tercer rayo, cuya influencia se ha de considerar al asignar la meditación. ¿Consideran la tarea compleja y difícil? Afortunadamente el Aula de la Sabiduría equipa a sus egresados para desempeñar la tarea.

En este período particular se desarrollará mucho el aspecto forma en la meditación (ya sea que la meditación esté basada principalmente en el rayo del Ego o en el de la Personalidad). Es de esperar que la construcción de formas bien definidas y asignadas tanto a los individuos como a los grupos, dará por resultado el incremento de la magia blanca, y la consiguiente ley y orden en el plano físico. El futuro período de reconstrucción avanza de acuerdo al rayo, y su éxito y realización finales es más factible de lo que se cree. El Supremo Señor se acerca en concordancia con la ley y nada puede detener Su acercamiento.

En estos momentos es de gran necesidad hallar a quienes comprenden la ley y son capaces de actuar con ella. También es el momento oportuno para desarrollar este principio y entrenar a la gente para ayudar al mundo.

Los Rayos menores de Armonía y de Ciencia responden rápidamente a esta séptima influencia, lo cual significa que las mónadas que pertenecen a dichos rayos son fácilmente orientadas en tal sentido. A las mónadas que pertenecen al sexto Rayo de Devoción les es más difícil adaptarse, hasta acercarse al punto de síntesis. Las mónadas de primero y segundo rayos, hallan en aquel rayo un campo de expresión. Las mónadas de primer rayo tienen un vinculo directo con este rayo y tratan de aplicar la ley mediante el poder; mientras que las de segundo rayo, siendo de tipo sint tico, gu an y rigen por medio del amor.

Creo que les he dado hoy bastante tema para reflexionar sobre el quinto factor Es todo lo que trato de hacer. La luz guiadora de la intuici n esclarecer lo dem s, y lo que esta gu a interna revele, tendr m s valor para el individuo que todo lo impartido exot ricamente. En consecuencia, cavilen y reflexionen.

18 de junio de 1920.

Algunas palabras de aliento.

S lo a medida que el disc pulo est dispuesto a abandonarlo todo para servir a los grandes Seres, sin reserva alguna, alcanza la liberaci n, y el cuerpo de deseos se trasmuta en el de la intuici n superior. Servir perfectamente cada d a, sin pensar ni calcular para el futuro, lleva al hombre al estado del perfecto Servidor. Puedo sugerir una cosa? Toda preocupaci ny ansiedad tiene por base principal un m vil ego sta. Temen sufrir m s, se acobardan al pensar que tendr n otras experiencias penosas. La meta no se alcanza de esta manera, sino que se llega por el sendero dela renunciaci n. Quiz ssignifique renunciar a los placeres, a la buena reputaci n, a los amigos, oa todo a lo que el coraz n se aferra. Digo quiz s, no que sea as . S lo trato de indicarles que si ese es el camino, por el cual tienen que llegar a la meta, entonces es el camino perfecto para ustedes. Todo lo que lleve r pidamente a Su Presencia, a Sus Pies de Loto, debe ser deseado por ustedes y ansiosamente bienvenido.

Por lo tanto, cultiven diariamente el supremo deseo de buscar s lo la aprobaci n de su Gu ae Instructor interno y la respuesta del alma a la buena acci n, desapasionadamente ejecutada.

Si la aflicci n los abruma, sonr an ante ella; terminar en una fecunda recompensa y recuperar n todo lo perdido. Si son objeto de burla y desprecio sonr an tambi n, s lo deben esperar la aprobaci n del Maestro. Si las lenguas embusteras se desatan, no teman, sigan adelante. La mentira es una cosa de la tierra y puede ser trascendida como algo demasiado vil para ocuparse de ella. La meta del disc pulo es alcanzar visi n, deseo puro, prop sito consagrado yo dos sordos a todos los ruidos dela tierra. Nadam s dir ; s lo quisiera que no disiparan in tilmente la fuerza en infructuosas imaginaciones, en febriles especulaciones y en ansiosas expectativas.

6. Los grupos internos y externos, a los cuales el disc pulo esta afiliado.

El punto que vamos a ver hoy es de inter s pr ctico. Trata del grupo a que pertenece el hombre. Ya consideramos, en cierta medida, la relaci n con el Maestro, y ahora continuar la instrucci n respecto a la conexi n con los grupos.

Ayer vimos la importancia que tiene la meditaci n, en conexi n con el grupo al cual el hombre est vinculado en los niveles egoicos. Hoy nos ocuparemos del grupo con el cu l est vinculado enla tierra. Dichogrupo no ser exactamente un reflejo del que se halla en niveles egoicos, como podr an suponer, porque s lo algunas unidades de un grupo egoico, estar n encarnadas en un momento determinado. Consideraremos la Ley de Causa y Efecto, seg n se manifiesta en los grupos, nacional, religioso y familiar.

Cuatro grupos relacionados con el discípulo.

El hombre encarnado debe considerar que su grupo está compuesto por cuatro tipos de personas:

1. El gran grupo nacional al que pertenece, cuyo karma (debido al gran número de personas que lo forma) es tan fuerte, que no puede evadirse de él aunque quiera. Posee ciertas características raciales y tendencias temperamentales, porque están ocultas en el cuerpo físico racial, y, durante su vida en la tierra, tal será su constitución y las tendencias inherentes a ese particular tipo de cuerpo. El cuerpo proporciona las experiencias necesarias o (a medida que prosigue la evolución) provee el mejor tipo de cuerpo para llevar a cabo el trabajo que ha de realizar. Un cuerpo de tipo oriental posee una serie de cualidades buenas, y un cuerpo occidental otras también buenas, si así puedo expresarlo. Trato de aclarar este punto, porque el occidental tiende a imitar al oriental ya forzar sus vibraciones al mismo ritmo de éste. A veces esto preocupa a los Instructores internos y, ocasionalmente, produce trastornos en los vehículos.

Se ha generalizado mucho la creencia de que la meta de todos es llegar a ser oriental. Recuerden que no todos los Grandes Seres son orientales y los Maestros que poseen cuerpos europeos han hecho las mismas cosas que los adeptos orientales más conocidos. Mieti tätä. Debe ser analizado inteligentemente, de allí mi insistencia al respecto. Cuando se tenga más conocimiento sobre estas cosas y se hayan establecido escuelas de meditación, dirigidas sobre líneas verdaderamente ocultistas, con Instructores idóneos, se planearán fórmulas de meditación adaptadas a las distintas nacionalidades ya los diferentes temperamentos nacionales. Cada nación posee sus virtudes y defectos propios; por lo tanto, la función del Instructor que los dirija será asignar meditaciones que intensifiquen las virtudes y remedien los defectos. El campo que abren estas ideas es tan vasto que no puedo ocuparme de él. Más adelante personas especializadas se ocuparán del problema, y llegará el momento en que Oriente y Occidente tendrán sus respectivas escuelas, sujetas a las mismas reglas básicas y bajo la supervisión de los mismos Instructores internos, pero difiriendo sabiamente sobre ciertos puntos y aunque persiguiendo el mismo objetivo, seguirán diferentes rutas. Estas escuelas se establecerán después en todas las naciones. No será fácil ingresar a ellas, porque cada solicitante tendrá que someterse a un rígido examen. Cada escuela diferirá en ciertas cosas, no en los fundamentos sino en los métodos de aplicación, debido a la inteligente discriminación del Rector de la Escuela, el cual siendo de la misma nacionalidad de los estudiantes y teniendo las facultades del cuerpo causal plenamente desarrolladas, aplicará el método a la necesidad inmediata.

Más adelante quizás me extienda sobre el porvenir de las escuelas de meditación, a fin de instruirlos, pero por ahora trato únicamente de generalizar.

2. El segundo grupo importante en la vida del discípulo es el grupo familiar, que comprende la herencia y las características especiales dela familia. Todo individuo que ha alcanzado cierta etapa en su evolución, donde es deseable y posible practicar la meditación ocultista, ha entrado en determinada familia por elección propia a fin, de

a. agotar karma, lo más rápidamente posible mediante el vehículo físico que le proporciona.

Por lo tanto, fácilmente observarán que al asignar la meditación ocultista que se debe practicar en el plano y vehículo físicos, es necesario que el Instructor conozca algo de la genealogía y de las características innatas del discípulo, para hallar la línea de menor resistencia y saber qué debe ser superado. (Algunos de los que meditan, tienden a alcanzar la conciencia intuitiva o se preocupan tanto por ello, que olvidan el tan necesario vehículo físico). El cerebro físico y la conformación de la cabeza juegan una parte importante en el proceso y, en el futuro, no deberán ser pasados por alto como sucede actualmente. Esto ocurre por la escasez de instructores especializados en cuerpos físicos, insuperable hoy.

Por consiguiente, el grupo familiar constituye el segundo que se ha de considerar en orden de importancia, y la cuestión es más trascendental de lo que creen.

En las futuras escuelas de meditación se llevarán registros de los antepasados del discípulo, la historia de la familia, lo realizado en su juventud y en la vida y su historial médico. Este registro deberá ser exacto en sus menores detalles, y por ello mucho se aprenderá. La vida será controlada y la purificación científica del cuerpo físico será una de las primeras cosas que se intentará. Incidentalmente (al hablar de dichas escuelas) no vayan a imaginar que estarán situadas en algún lugar aislado. Lo ideal sería que estuvieran en el mundo, sin pertenecer al mundo, y sólo en las etapas avanzadas e inmediatamente antes de recibir la iniciación, se permitiría al discípulo tener períodos de retiro. Lo que tiene valor es el despego interno y la habilidad de disociar al yo del medio ambiente, y no el aislamiento en el plano físico.

3. El tercer grupo que el hombre debe tener en cuenta es el particular grupo de servidores, al cual pueda estar afiliado. Todo individuo que esté preparado para practicar la meditación ocultista debe haber demostrado, primeramente, durante muchas vidas su inteligente disposición a servir y trabajar entre los hijos de los hombres. El servicio altruista constituye la roca fundamental de la vida del ocultista; cuando ello no existe, acecha el peligro, y la meditación ocultista constituye una amenaza. De allí que el individuo debe ser un trabajador activo, en algún sector del campo mundial, y, análogamente, desempeñar su parte en los planos internos. En tales condiciones el Instructor deberá tener en cuenta varias cosas:

a. El trabajo grupal que está realizando y su preparación para servir mejor en ese grupo.

b. El tipo de trabajo que realiza, y la relación en este trabajo con sus asociados -factor oculto muy importante- serán cuidadosamente valorados antes de asignar una meditación, y ciertas fórmulas de meditación (quizás preferidas por él) no serán dadas pues no son apropiadas al trabajo que realiza, porque tienden a desarrollar ciertas cualidades que pueden entorpecer al servidor en su trabajo. Se darán meditaciones que aumenten la capacidad para servir. Después de todo, el propósito mayor siempre incluye al menor.

4. El cuarto grupo que entra en los cálculos del Instructor, es eso al cual pertenece el hombre en el plano interno, el grupo de auxiliares al que ha sido designado o, si es un discípulo, el grupo de estudiantes del que forma parte. Se tendrá en cuenta su tipo particular de trabajo grupal; se fomentará la capacidad del estudiante para progresar a la par de sus condiscípulos y acrecentará su capacidad para ocupar el puesto designado.

En estas ultimas instrucciones sólo he insinuado muchas cosas que han de considerarse al asignar una meditación. Se han de tener en cuenta tres rayos, el grado de evolución del cuerpo causal y su interrelación en su propio plano, con su grupo, con la Jerarquía y con su reflejo, la Personalidad. Ademásestá el factor karma, la necesidad de la época y del hombre y la relación de éste con cuatro grupos diferentes.

Todo esto puede realizarse y algún día será reconocido, pero no ha terminado aún el período de establecer las bases y se prolongará durante mucho tiempo. En la actualidad el objetivo de la meditación es dominar la mente, y éste debe ser siempre el paso preliminar.

———————– LATAA TÄYTÄ KIRJAA TÄTÄ: https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Okkultistisen meditaation kirjeet

Meditaation tiede mentaalisen koulutuksen tekniikkana harjoitetaan yhä enemmän kaikkialla. Meditaatio liittyy virtaavaan energiaan, jonka persoonaton ja tulinen luonne; sen mahdollinen vaara on siksi ymmärrettävä ja vältettävä, ja hyväksyttyjen käytäntöjen on oltava turvallisia ja luotettavia. Tämä kirja paljastaa perus-, yleiset ja erityiset tekijät, jotka osoittavat meditaatiotieteen perustavoitteen: maailmanpalvelun.

Djwhal Khul - Okkulttisen meditaation kirjeet (246, 3 KB, 11 118 osumaa)

Seuraava Artikkeli