John Bergesin aikataulu-miten-käytäntö


Sydän edustaa ihmiskunnan temppeliä. Ykseyttä ei voida ajatella aivojen tai Kundalinin kautta, mutta sydämen kirkkaus voi kerätä näennäisesti monimuotoisempia organismeja, jopa etäisyyksien päästä. Tämä kokeilu, joka koskee sydämien yhdistämistä etäisyyksien päästä, odottaa työntekijöitään.

Globaali visio

Elokuussa 2007 mestari Lyricus, James, julkaisi tärkeän asiakirjan "Living from the heart". Tämä asiakirja ilmestyi uudelle verkkosivustolle, EventTemples.com, joka on Jamesin luoma kolmas sivusto, kaksi muuta ovat WingMakers.com ja Lyricus.org.

Tapahtumatemppeleiden ensisijainen tarkoitus on tarjota yksilöille koulutusvälineitä käytettäväksi emotionaalisen itsehallinnon taiteessa ja tieteessä. Kuten monet tämän oppaan lukeneista ihmiset tietävät, Tapahtumien temppelit -sivuston ainutlaatuisin ja dynaamisin osa on Tapahtumien temppeli -istunto. Tämä on, että rekisteröidyt jäsenet kokoontuvat ympäri maailmaa ennalta sovittuun aikaan siirtääkseen sydämen energian ennalta asetettuihin tavoitteisiin jossain muualla maailmassa. Kuitenkin niin voimakas kuin kvanttiyhteisön kokous, positiivisten tunteiden välittämisen onnistuminen riippuu suuresti milloin, milloin-käytännössä saavutetusta taitosta, joka on välttämättömämpi kyky pyrkiä saavuttamaan emotionaalinen itseosaaminen.

Tapahtumien temppelit -ryhmän harjoittelu

Siksi, ennen kuin tutkimme tämän käytännön yksityiskohtia, haluan käsitellä ryhmätasoa, koska tällöin yksilöillä on yleensä suurin arvo. Se on vain luonnollista, koska me ihmiset olemme sosiaalisia eläimiä. Nautimme tapaamisesta ja tukemisesta toisiamme, samoin kuin niitä, jotka sitä tarvitsevat. Se ei ole vain hyvä asia; Se on välttämätön asia, etenkin nykyisessä maailmassamme.

Entä jos olisimme ryhmä aloittelevia muusikoita, joilla on mahdollisuus soittaa suuri sinfonia kerätäkseen varoja suuren katastrofin uhreille? Jos tarkastelemme vain esityksen tunneta ja kunniaa tulevaisuudessa, olemme huomion keskipiste, mutta emme ole halukkaita viettämään tarvittavia tunteja yksilöharjoittelua taitojemme parantamiseksi, millaisen sinfonian luulette tuottavan? Vastaus on ilmeinen. Jokapäiväinen henkilökohtainen harjoittelu ei ole houkutteleva ryhmätyöhön verrattuna, mutta kaunis ja innostava suorittaminen ei voi onnistua päivittäisen harjoituksen puuttuessa.

Maailmantapahtumat, kuten rauhanmietiskelyt, maailmanrukouspäivät, harmonisen lähentymisen kaltaiset toiminnot jne., Tuottavat paljon energiaa ja innostusta henkilöille, jotka haluavat tavata ryhmissä lievittääkseen kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta. Toisaalta melkein kaikki innostus ja suurin osa energiasta haihtuu näiden tapahtumien päättyessä ja yksilöiden palatessa päivittäiseen elämäänsä. Mutta juuri täällä, jokapäiväisessä elämärutiinissa, meidän on tehtävä työ elämämme emotionaalisen häiriön hallitsemiseksi. Ilman itseosaamisen taitojemme kehittämistä henkilökohtaisella tasolla, suurin osa meditaatioita ja visualisointitoimintaa koskevista ryhmäkokouksista voisi lähettää hyviä värähtelyjä tunneilmaan; Ne voivat saada meidät tuntemaan olonsa hyväksi tällä hetkellä; He voisivat tarjota viihdettä; mutta ne olisivat huomattavasti tehottomia vähentämään planeettamme ripustettua tiheää emotionaalista toksisuutta.

Siitä huolimatta suuri osa näistä ryhmämeditaatiopyrkimyksistä on hyvä asia. Niiden tehokkuus kokonaisuutena heikkenee kuitenkin vakavasti, jos osallistujat palaavat näiden ryhmämeditaatiopalvelujen lopussa henkilökohtaiseen elämäänsä täynnä emotionaalista kaaosta. Toisin sanoen ryhmätyön on tapahduttava yksilöllisen työn kanssa. Työtä, jota teemme muiden auttamiseksi kaikissa näissä globaaleissa meditaatiopyrkimyksissä, lisätään lisää voimaa ja tehokkuutta, jos pystymme lisäämään energiaa ja jatkuvia ponnisteluja käytännössä, kun - joka henkilökohtaisella tasolla.

Palaamalla tapahtumatemppelien ryhmätoimintaan voimme kysyä, kuka osallistuu tähän aktiviteettiin? Ovatko he erilaisia ​​rotuja, kansakuntia, uskontoja ja ominaispiirteitä? kulttuurista. Ne saattavat näyttää ulkopuolelta erilaisia, mutta sisäpuolella ne ovat identtisiä, koska heillä on ainakin yksi yhteinen asia - he haluavat auttaa miehiään. Ja vaikka ympäri maailmaa on tuhansia humanitaarisia järjestöjä, jotka työskentelevät päivisin ja öisin ihmisten kärsimysten lievittämiseksi, Tapahtumien temppeleihin kokoontunut kvanttiyhteisö edustaa humanitaaristen pyrkimysten jatkamista subjektiivinen tunteiden valtakunta.

Tämä työ ei ole kuin psykologinen neuvonta, jota tarjotaan tragedioiden, kuten onnettomuuksien, väkivaltaisten rikosten tai luonnonkatastrofien uhreille. Tapahtumatemppelien tehtävänä on kouluttaa ihmisiä subjektiivisesti välittämään rakkauden erityiset näkökohdat. Tässä työssä käytetään tekniikoita, joissa käytetään fysiikan kuin teologien tai psykologien tuntemia termejä - termejä, kuten kentät, muta, resonanssi, johdonmukaisuus ja ei-paikallisuus. Nämä termit viittaavat taustalla olevaan ykseyskenttään, joka yhdistää energisesti kaikki ihmiset ympäri maailmaa - yhdistäen paitsi ihmiset, myös kaikki elämän muodot ympäri planeettaa.

Tapahtumatemppelien osallistujat (harjoittajat) eivät myöskään pyydä Jumalaa väliintuloon. Harjoittajat oppivat yhtenäisenä kvanttiyhteisönä keskittymään, ohjaamaan ja välittämään positiivisia tunteita. Nämä positiiviset tunteet ovat universaalin rakkauden alaenergioita. Juuri tällä sanalla love tapahtumien temppelien harjoittajat kulkevat koskettamalla uskonnon kenttää. Tämä johtuu lähinnä menneisyytemme uskonnollisista opetuksista, joissa ihmisille on opetettu, että Jumala on rakkaus.Jumala on rakkautta, mutta Jumala on vain rakastava uskonnollinen olento. Jumala on myös rakastava tiedemies, rakastava taiteilija, rakastava kouluttaja, rakastava ylläpitäjä, rakastava taloustieteilijä, rakastava arkkitehti. Toisin sanoen Jumala on ilmaistavissa millä tahansa ihmisen ponnistelujen kentällä.

Asia on se, että uskonnolla ei tarvitse olla monopolia rakkauden määrittelemiselle ja käytölle. Sama pätee sanaan ´ piritual. Tämä käsitys on juontu menneisyyden kulttuurista, ja sitä korostetaan enemmän, kun syyn aikakaudella. n, uskonto väitti sydämen ja tunteet, kun taas tiede väitti fyysisen alueen. Siksi uskonto ja tiede pakottivat omat tulkintansa todellisuudesta länsimaiselle sivilisaatiolle ja suurelle osalle nykyisestä globaalista sivilisaatiostamme.

Tapahtumatemppelien takana oleva käsite tekee sydämen ja mielen luonnottomasta erottelusta ainutlaatuisen. Tämän oppaan tarkoituksena ei ole tutkia sydämen ja mielen yksityiskohtia, mutta kun tutkimme käytäntöä milloin, milloin, sydän ja mieli nähdään yhä enemmän yhteistyökumppaneina, jotka on suunniteltu toimimaan tiiminä yhtenäinen ja integroitu.

Tässä uudentyyppisessä psykologiassa sana "henkinen" vapautetaan uskonnollisen alueen rajoista. Tällä tavoin henkistä sanaa voidaan pitää sellaisena transsendenttisenä ja muuttuvana voimana, joka lievittää perusteettomia kärsimyksiä ja palauttaa kokonaisuuden. Näin ollen yksilöt, jotka osallistuvat universaalin rakkauden tarkoitukselliseen välitykseen, suorittavat hengellistä palvelua sydämen ja mielen integroinnin avulla. Tämä työ on henkinen, koska se yrittää palauttaa kokonaisuuden, rauhallisuuden ja johdonmukaisuuden siellä, missä oli erottelua, pelkoa ja kaaosta.

Milloin-mikä-kuinka harjoittelu

Perimmäinen taito, jota tarvitaan universaalin rakkauden energiseen välittämiseen, on milloin-miten-käytäntö. "Eläminen sydämestä" on perustavanlaatuinen teksti, joka luo perustan emotionaalisen itseosaamisen harjoittamiselle.

Tapahtumatemppelien käsite luo milloin, milloin-kuinka-ryhmäsovelluksen. Tärkeämpi on kuitenkin päivittäinen käytäntö milloin-milloin-miten yksilötasolla. Juuri täällä, jokapäiväisessä elämässämme, meidän on käytettävä tätä käytäntöä - täällä aloitamme matkan emotionaaliseen itseosaamiseen.

Taitomme lähettimiksi Tapahtumien temppeleissä -istunnoissa riippuvat ja heijastavat päivittäisiä harjoittelutaitojamme milloin-milloin-miten. Tässä yhteydessä on korostettava, että emme puhu käytännöllisestä täydellisyydestä tapahtumatemppelien osanottajien ennakkoedellytyksenä. Ei, mutta korostamme ehdottomasti vaivaa henkilökohtaiseen päivittäiseen harjoitteluun. Ilman tätä ponnistelua ja sinnikkyyttä panoksemme kvanttiyhteisön palvelukseen ihmiskunnalle ovat vähintäänkin. Itse asiassa tämä on syy tähän oppaan. Se on pyrkimys tarjota lisäresurssi jokaiselle, joka haluaa optimoida toimintataitonsa.

Pienten, jokapäiväisten yksityiskohtien emotionaalisessa itsehallinnassa on mahdollisuus laajentaa itseosaamista suurempiin aiheisiin. Lisääntynyt kykymme emotionaaliseen itseosaamiseen keskuudessa perheemme, ystäviämme ja työtovereitamme lisää osallistumisen voimakkuutta ja laatua tapahtumien temppeleissä, joissa kvanttiyhteisö palvelee veljiämme ja sisaretmme kriisissä.

Siten peruskohta on tämä: Tapahtumien temppelit ovat tehokkaat, elintärkeät ja tärkeät kvanttiyhteisön palvelut, mutta istuntojen lisääntynyt tehokkuus riippuu lisääntyneestä tehokkuudesta emotionaalisessa itsehallinnassa. yksilötaso Ja tämä lisääntynyt tehokkuus voidaan saavuttaa vain käyttämällä jatkuvasti toimintatapoja jokapäiväisessä elämässämme.

Energiasydän ja sen kuusi hyvettä

Energinen sydän on sielun palvelija. Sielu on jumalallisen rakkauden vastaanottaja ja levittäjä. Läpinäkyvä ja kiertävä osa-kvanttikentän läpi, jumalallinen rakkaus on Jumalan elintärkeä osa, joka yhdistää koko maailmankaikkeuden. Tämä jumalallinen rakkaus on älykästä ja toimii ihmismaailmassa kuuden perusominaisuuden kautta. Nämä ovat kiitollisuuden, myötätunnon, anteeksiannon, nöyryyden, ymmärryksen ja rohkeuden sydämen kuusi (energistä) hyvettä.

Siksi, kun työskentelemme sydämen kuuden hyveen kanssa, houkuttelemme rakkauden älykkyyttä sielun subkvanttikentältä, energisen sydämen portaalin kautta ja projisoimme sen "ulkopuolelle" yksilölliseen energiakenttäänmme Kuusi hyvettä Lisäksi voimme välittää näitä hyveitä ympärillämme olevien kenttien sisällä ja viime kädessä maapallon kollektiivisessa energiakentässä. Asiakirjassa ”Eläminen sydämestä” nämä kaksi kenttää yksilöidään yksilölliseksi ihmisen energiakenttään (CEHI) ja ihmisen kollektiiviseksi energiakenttään. (CECH)

Kaikilla ihmisillä on tämä kyky, mutta vain harvat käyttävät sitä. Viisaat ja muinaiset opettajat ovat antaneet ihmiskunnalle tietonsa, koulutuksen ja opinnot pääsemiseksi näihin sielusta, sydämen kautta lähtevistä henkisistä energioista. Nämä opetukset ovat olleet uskonnollisten, filosofisten ja psykologisten järjestelmien muodossa. Tällainen koulutus voitiin antaa vain harvalle henkilöiden eristyneisyyden, matkustusvaikeuksien ja yleensä inhimillisten olosuhteiden vaikeiden olosuhteiden takia.

Valitettavasti nykyään monia näistä samoista olosuhteista esiintyy miljardeissa ihmisissä ympäri maailmaa, mutta myös miljoonia ihmisiä on kyky auttaa ihmisiä, jotka elävät edelleen olosuhteissa, jotka ovat verrattavissa keskiaikaan. Eilisen ja tämän päivän ero on siinä, että nyt meillä on Internetin voima, jonka kautta tuhansia ihmisiä voidaan kouluttaa yhteisöksi ohjaamaan energiansa sydämestä kollektiivisesti miljoonille tarvitseville.

Tällä tavalla meillä ihmisillä on tämä kyky, meille annetaan nämä resurssit koulutuksemme varten, ja meillä on käytettävissään maailmanlaajuinen viestintäjärjestelmä. Ja sydämen kuuden hyveen suhteen he ovat aina olleet kanssamme ja odottaneet kärsivällisesti palvelemaan meitä. Jäljelle jäävä elementti on valintamme käyttää näitä resursseja itsemme ja ihmiskunnan parantamiseksi.

Käsittely milloin-miten-käytännössä

Huomautus: Missä vaiheessa miten -oppaan osittainen sähköinen asiakirja ihmisille, jotka haluavat sen saada PDF-muodossa tai tulostaa, on nyt saatavana Lataukset-osiossa.

KÄYTÄNNÖN OSOITTAMINEN

Pysykäämme tiukasti sydämen perustalla ja ymmärrämme, että ilman sydäntä olemme vain kuihtuneet kuoret.

Milloin-mikä-miten tarina

Muutama päivä ennen tämän oppaan aloittamista vaimoni ja minä ajoimme ruokakauppaan. Parkkipaikalle ajaessani näin kaksi ihmistä ylittämässä suuntaan. Luonnollisesti hidastuin antamaan heille aikaa päästä jalkakäytävälle. Kun se kulki hitaasti, yksi naisista kääntyi ja katsoi minua vihaisesti sanoen: "Mikä on suuri kiire?"

Sanoin vaimolleni: “Miksi näytän tältä? Vaimollani ei ollut aavistustakaan, mutta yhtäkkiä huomasimme, että oli aika harjoittaa milloin-miten-harjoitusta. Siksi tunsin, että tarvitsimme ymmärtämistä tässä tilanteessa. Loppujen lopuksi olisin voinut palauttaa vihaisen ilmeen vastauksena kuin sanoakseni: "Mitä sinä minua katsot?"

Kuten monet tämän oppaan lukijoista tietävät, ymmärtäminen on yksi kuudesta hyveestä, milloin-milloin-miten-harjoituksen ytimessä. Muut ovat kiitoksia, myötätuntoa, anteeksiantoa, nöyryyttä ja rohkeutta. Lisää niistä kaikista pian.

Joten miksi valitsin ymmärtämisen hyveen? Koska mielestäni minun piti ymmärtää tämän naisen asema. Minun piti laittaa itseni hänen kenkiinsä (ehkä kirjaimellisesti). Ehkä hänen näkökulmasta minun olisi pitänyt pysäyttää autoni, kunnes hän ja hänen ystävänsä ohittivat turvallisesti sen sijaan, että liikkuisi hitaasti. Ehkä tällä henkilöllä oli uhreiksi tulemiseen liittyviä ongelmia, alhainen itsetunto tai ennakkoluulot. Tässä nimenomaisessa tapauksessa minulla ei ollut näitä tietoja. Asia ei ole se, että psykoanalysoisin sitä, vaan vain ymmärrän, että nämä voisivat olla mahdollisuudet ja että minun ei pidä tuomita tätä henkilöä "tuosta ilmeestä".

Vaimoni suostui. Annamme sen kirjaimellisesti anteeksiannon, toisen sydämen hyveen kautta. Siksi tässä tapauksessa sovimme käyttämään ymmärrystä ja anteeksiantoa. Saatat kuitenkin huomata, että emme välitä mitään hyveitä kyseiselle naiselle. Se on totta. Vaikuttaa siltä, ​​että olisimme hyvin itsekeskeisissä omassa reaktiossamme siihen, ettemme edes edes harkineet energian lähettämistä.

En tajunnut sitä vasta useita tunteja myöhemmin ja olin melko yllättynyt siitä, että olin huomannut, mikä tuolloin näytti erittäin ilmeiseltä. Nyt tässä on mielestäni käytännön todellinen voima milloin-mitä-miten se puuttuu. Tämä on osa kvanttifysiikkaa. Koska olemme tekemisissä mutaa (tämä nainen ja itsemme), kentän (emotionaalisen ruudukon) ja ei-paikallisuuden (ei-avaruus-aika) kanssa, otin hänen kanssaan yhteyttä valmistumisen yhteydessä ja lähetin hänet Hän ymmärtää ja antaa anteeksi.

Okei, tämä saattaa tuntua erittäin triviaaliselta tapahtumalta, mutta monet näistä tavallisista, arkista ja näennäisesti vaarattomista kohtaamuksista jokapäiväisessä elämässämme ovat kaikki raaka-aineita milloin-milloin-käytännön tekstiilitehtaalle. Se ei ehkä ole jännittävää, dramaattista tai lumoavaa, mutta tämä on käytännön taso. Jotkut kokouksista ovat luonnollisesti vaativimpia kuin toiset. Jotkut ovat todellisia kriisipisteitä, mutta kaikki vaativat huomiota ja kuten kohdassa ”Eläminen sydämestä” kuvaillaan, niihin kaikkiin lähestytään seuraavia näkökohtia:

Kun käytät sydämen (tai joidenkin niiden osajoukon) hyveitä tiettyyn elämäntilanteeseen;

Minkä (t) valitset; ja kuinka ilmaistaan ​​hyveitä tilanteessa.3

Siksi jokapäiväinen elämämme on käytännön sisältö ja konteksti. Emme aio meditaatiota perääntyä. Emme aio eristää itseämme maailmasta. Luostari ei ole harjoittelupaikkamme (vaikka se voi olla). Toimimme ihmisen olemassaolon alueella. Työskentelemme ihmisten tapahtumien ja suhteiden, jotka antavat sille elämän, temppelissä.

Yhteenvetona siitä, milloin-kuinka-tarinaamme, tämä tapahtuma sai meidät päättämään, että tämä on tilaisuus, kun voimme käyttää käytäntöä. Tässä vaiheessa. Sitten olemme sopineet siitä, mitä hyveistä sovelletaan kyseiseen kokoukseen. Se on vaihe, joka. Viimeinkin päätämme, kuinka soveltaa kahta valitsemaamme hyvettä. Tässä vaiheessa miten.

Sen selittäminen voi vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta haluan näyttää kuinka yksinkertainen tämä prosessi voi olla. Mutta kuten opimme, yksinkertaisuus ei tarkoita syvyyden puuttumista emotionaaliseen itseosaamiseen. Hankkimalla kokemusta tästä käytännöstä parannamme taitojamme ja kykyämme milloin, missä ja miten kohtaamme elämätapahtumia ja tilanteita. Syvemmillä tasoilla saatamme ehkä haluta tutkia tunnekuvioidemme "miksi". Jokainen meistä voi valita työn tason, jonka kanssa meistä tuntuu mukavalta. Tärkein asia on olla valppaana kaikissa tilanteissa, joissa voimme soveltaa milloin-miten-käytäntöä. Itse asiassa kyky pysyä läsnä jokapäiväisen elämän rutiinin keskellä on tärkeä avain kaikkeen harjoitteluun. Puhun tästä lisää myöhemmin.

(3 "Eläminen sydämestä", sivu 13).

Milloin harjoitamme?

Harjoituksen ensimmäinen vaihe liittyy siihen, kun aktivoimme yhden tai useamman sydämen hyveestä. Kun aloin miettiä tätä vaihetta, minusta yhtäkkiä näytti, että minun pitäisi välittää sydämen hyveitä koko ajan. Kysyin itseltäni: "Eikö sydämemme jumalallista rakkautta pitäisi virtata meistä koko ajan?" Vastaus tuli melkein heti: "Kyllä, mutta se täytyy havaita, hyväksyä ja käydä läpi energiapiirin ollakseen täysin, muuten energiaa ei käytetä. ”Meillä voi olla kaikki tarvitsemasi sähkö, mutta jos emme koskaan kytke kytkintä päälle, kukaan ei saa valosta hyötyä.

Luonnollisesti se vie minut seuraavaan kysymykseen, miksi en ollut aina yhteydessä niihin sydämen energisiin. En aio mennä yksityiskohtiin täällä, mutta yleisesti ottaen syyt ovat todennäköisesti melko samankaltaisia ​​kuin sinun. He tekevät egoamme ja puolustusmekanismeja, jotka kohtaavat meidät usein ympärillämme olevien kanssa. Egojen puutteiden syvimpien kysymysten tutkiminen on tämän oppaan ulkopuolella, mutta jotkut näistä vaikeuksista havaitaan todennäköisimmin havainnoidessamme käsitellessäsi milloin-miten-käytäntöä.

Itse asiassa se on emotionaalisen itsehallinnon pääkysymys - meidän pitäisi vastaanottaa ja välittää sydämen energisiä sydämemme kenelle tahansa (myös itsellemme) koko ajan, mutta emme tee sitä monista syistä. Meistä tuntuu, ettemme ansaitse sitä, että olemme syntisiä tai että meitä ei ole tehty siihen. Sielun edustajana sydän välittää jatkuvasti jumalallista rakkautta sydämen kuuden hyveen muodossa, mutta emme ota vastaan ​​eikä lähetä signaaleja. Ja jos teimme niin, myös energeettiset vääristyvät tai laimentuvat usein ego-persoonallisuutemme suodattimien avulla. Se ei ole jotain syyttääkö ketään tai itseämme, vaan yksinkertaisesti se on nykyinen tilanne. Meidän on tunnustettava tämä tuntematta syyllisyyttä ja työskenneltävä puutteiden korjaamiseksi.

Kohta nyt on ymmärtää, että emotionaalisen itsehallinnon tavoitteena on saavuttaa jatkuvan rakkauden muodon tila. Tämä tietoisuuden tila edustaa kehitysastetta ja tämä vaihe ja tila ovat sielun. Tässä on kaksi lainausta aiheesta "Living from the Heart"

Tämä on milloin-milloin-käytännön tavoitteen tavoite: houkutella sielusi vartalo-mielen kokemukseen ja antaa sille mahdollisuus johtaa elämäsi ilmaisu aika-avaruuden alueilla.

Ei ole liioittelua sanoa, että jos sinulla on emotionaalinen itseosaaminen, elät sieluna maan päällä fyysisen kehon ja mielen vääristymisellä minimaalisesti.4

(4 "Eläminen sydämestä", sivut 12, 15)

Täällä, milloin milloin-miten-käytännön alussa, tämä saattaa tuntua ideaaliltamme, joka on ulottumattomissamme, mutta uskon, että emme vain pääse siihen, vaan olemmekin valmiita saavuttamaan sen - itse asiassa meidän on tarkoitus saavuttaa se. Se on kohtalomme.

Muista harjoittaa

Hyvä on, joten nyt tiedämme, että tietoisuuden ideaalitila on säteillä sielun jumalallinen rakkaus energisen sydämen kautta jatkuvassa virtauksessa. No, tiedätkö mitä? Kävin viime viikolla supermarketissa, en muista tehnyt sitä kerran. Mutta tänä aamuna ostaessani muistan tehdä sen kahdesti. Se on kaukana täydellisyydestä, mutta se on edistystä. Luulen, että ymmärrät mitä sanon. Koko asia on muistaa aloittaa harjoitus.

Miksi meidän on erittäin vaikea muistaa soveltaa sydämen hyveitä milloin-milloin-miten? Syy ei ole monimutkainen. Meidät on hyvin hypnoottinen ego-persoonallisuuden maailma, joka ei edes tajua olevani transsissa. Tämä ei ole uusi käsite. Hänet on tunnettu ja opetettu monissa hengellisissä kouluissa tuhansien vuosien ajan sekä länsimaassa että itässä. Sitä on kuvattu metaforisesti maailman uskonnoissa, ja sitä tutkitaan mm. La Matrix -elokuvien elokuvissa. Surullinen totuus on, että olemme osittain tajuttomia suurimmassa osassa elämäämme.

Tietoisuus joka hetki

Tämä saattaa kuulostaa oudolta joillekin ihmisille, mutta emme harjoittele emotionaalista hallintaa, harjoitamme emotionaalista itsehallintaa ja vaikka olemme tajuttomia päivittäisissä rutiineissamme, se ei ole itse läsnä. Siellä on monipuolinen joukko muistoja ja tapoja - opiskellut käytökset, jotka toimivat automaattiohjauksessa - mutta oletko läsnä hetkellä, joka hetki? Tämä on kysymys, joka sinun on ratkaistava itse, mutta mikä tärkeintä, älä anna sen häiritä tai viivyttää pyrkimyksiämme harjoittaa sydämen kuutta hyvettä. Voit harjoitella sitä tutkiessasi läsnäoloasi arjessa.

Tämä ongelma, joka liittyy läsnäoloon "täällä ja nyt", ei ole uusi. Itse asiassa monia kirjoja on kirjoitettu, ja kenties vaikutusvaltaisin ajattelija aiheesta oli filosofi ja opettaja J. Krishnamurti (1895-1986). Se, onko uusi käsite vai ei, ei vähennä nykyisessä tilanteessa pysymisen hienovaraista merkitystä. Asia on, että sydämen herkkyydellä on vähän tai ei ollenkaan arvoa, jos läsnä ei ole henkilöä, joka havaitsisi signaalit ja aloittaisi toiminnan, kuten milloin-miten-miten.

Olen varma, että monilla teistä on kokemusta istua jonkun vieressä, joka kertoo sinulle jonkinlaisesta tapauksesta, ja yhtäkkiä huomaat, että viime hetken aikana et ymmärtänyt mitä hän on sanonut. Jopa siitä tulee kiusallista, kun ystäväsi kysyy, mitä ajattelet tapahtumasta. Vai oletko koskaan tehnyt tilauksen ja saapunut määränpäähänsi, eikä sinulla ole aavistustakaan kuinka pääset siihen pisteeseen?

Missä olimme noina tilaisuuksina? Matkusimme autopilotilla, mutta meillä on hyvin vähän tietoa poissaolon aikana tapahtuneesta. Oletko kuullut vaimosi tai kumppanisi yhtäkkiä sanovan: "Kuunteletko minua?" Ja vastaat: "Voi, kyllä". Ja sitten haastava kysymys: "Joten mitä minä sanoin?" Ja vastaat: "hmmm ... en ole varma."

Nämä esimerkit tuovat yllättävän tietoisuuden. Nimittäin, me nukumme usein - jopa oletettavasti hereillä. Emme yksinkertaisesti ole oikeasti täällä, vaikka luulemme olevansa. Toimimme pääosin itse ylläpidetyssä hologrammissa, joka on rakennettu henkisesti omasta todellisuudesta. Tämä on egon suodatin, jonka kautta ulkomaailma virtaa aivoihimme. Kuten juuri näimme, meidän ei ilmeisesti tarvitse edes olla läsnä päivittäisten rutiinien toteuttamiseksi. Voimme kuitenkin toimia paljon tehokkaammin ja hereillä, jos voimme oppia olemaan läsnä nyt.

Suositun tieteiskirjallisuuden sarjassa Journey to the Stars, tähtilaivalla on ainakin kahta tyyppiä käyttövoimajärjestelmiä. Impulssimoottorit toimivat "normaalissa tilassa-tilassa", mutta loimi moottorit sallivat valoa nopeammat nopeudet, ylittäen tila- ja aikarajoitukset. Lisäksi välitön viestintä matkalla tähtiin tapahtuu subkvanttitilan (kvantti, ei-paikallinen) kautta ylittäen siten valtavat etäisyydet maailmojen välillä ja aika, joka tarvitaan viestien lähettämiseen toiselta puolelta toiselle.

Olemme kuin Journey to the Stars -elokuvien vaurioitunut tähtilaiva, joka toimii vain avaruudessa rajoitetuilla vauhtimoottoreilla, emmekä koskaan hyödynnä loimilaitteitamme nopeammin kuin valo. Tässä analogiassa ego-persoonallisuutemme ovat impulssimoottorit ja kommunikoimme avaruus-ajan viiveiden kautta. (Muista tiedotusvälineiden toimittajat, joiden keskustelut ovat hämmentäviä viestintäsatelliittien viivästymisen vuoksi.) Asuminen sydämestä emotionaalisen itseosaamisen kautta lisää loimen vahvistimia ja viestintää osa-avaruuteen päivittäisessä elämässämme. Tämä vie meidät kolmiulotteisen ego-persoonallisuuden elämisen laajuuden ulkopuolelle ja laajentaa elämämme valikoimaamme energisen sydämen ja sielun korkeammissa ulottuvuuksissa.

Palattuaan pääkeskusteluun psykologinen tila on täynnä niin paljon sisältöä, että havaitsemme kentän estävät kaikki rakennetun todellisuuden "asiat". Olemme erittäin huolestuneita ja harhautuneita omasta psykologisesta sisällöstämme, jota emme voi nähdä, kuulla tai tuntea henkilöitä, joita kohtaamme päivittäisessä elämässämme. Joten, kuten Krishnamurti usein huomauttaa, emme koskaan ole oikeassa kosketuksessa muiden kanssa. Otamme yhteyttä vain muihin rakennettuihin ajatuksiin ja tunteisiimme. Absoluutioiden välttämiseksi sanon, että pääsemme yleensä kosketuksiin ihmisten aiempien kuvien kanssa, joiden haluamme ihmisten olevan, ei niiden kuvien kanssa, joita ihmiset projisoivat nykyhetkessä. Tämä on kaksinkertainen ironia tilanteesta. Me kaikki kommunikoimme suurimmaksi osaksi toisilleen vääriä kuvia, kuvia, jotka ovat usein jäädytettyinä aiempien tuomioiden ennakkoluuloihin.

Optimistisesti voit nähdä kaiken tämän vaikutukset käytännössä milloin-milloin-miten. Tehtävämme edellyttää, että työskentelemme sielun tietoisuuden tasolta ja sydämen energialta. Muutoin työskentelemme rakennetun idean mukaan ego-persoonallisuudestamme siitä, kenen ja minkä muiden tulisi olla (ja muun maailman yleensä). Kun muistetaan matkaa Tähti-analogiaan, ego-persoonallisuus käyttää impulssimoottoria, joka perustuu avaruus-aikaan. Jotta voimme olla todella tehokkaita käytännössämme, meidän on toimittava avaruuden ulkopuolelta, myös avaruusajassa eläessään. Kyse ei ole "alemman" maailman poissulkemisesta avaruusajasta, vaan tutkimatta ulottuvuuksissa elävän tietoisuutemme alueen laajentamisesta ja laajentamisesta kolmiulotteisen hallitsevan todellisuutemme ulkopuolelle.

Tavoitteenamme on olla hereillä, läsnä ja keskittynyt hetkessä eikä kadota ajatuksiin missä olemme olleet, minne haluamme mennä tai haluaisimme olla. Emme asu aiemmin tai pakene tulevaisuuteen. Olemme yksinkertaisesti läsnä ja virittyneet siihen, mikä on edessämme.

havainto

Tämä tarkoittaa, että meidän on puhdistettava alue psykologisesti täynnä olevaa tilaa ego-persoonallisuudelle, jotta voimme havaita signaalit, jotka tulevat energisesta sydämestä. Avain tähän, on havaitseminen. Kun olemme hukassa ajatuksessa, kun emme ole läsnä, olemme upotettuja ajatuksiin ja tunteisiimme, ja he ovat samanaikaisesti heidän kanssaan. No, monet teistä ehkä jo tietävät, että emme ole ajatuksemme ja tunteemme. Nämä ovat tietoisuuden aineita, eivät itse tietoisuutta. Estas son huellas de memorias holográficas en nuestras mentes mediante contacto rutinario con el mundo tridimensional. Estas huellas son las gavetas de basura y los armarios de almacenamiento de nuestro espacio psicológico. ¡No necesitamos necesariamente esas cosas! Y por supuesto no necesitamos estar dejando todo eso en el piso de nuestra conciencia cada día, únicamente regresarlo todo una vez más a su lugar.5

(5 Es importante notar que simplemente porque “nosotros no somos nuestros pensamientos” no significa que no tengamos responsabilidad sobre ellos).

Si decides intervenir y observar tu reacción habitual ante algo que ves en la televisión o algo que un compañero de trabajo dice o hace provoca que tú reacciones, HAZ UN ALTO y observa tu reacción. ¿Haces tu comentario “habitual”? ¿Te ríes o te quejas sin pensar en el por qué? ¿Entra a tu mente un pensamiento desagradable o alguna emoción negativa? Cualquier cosa que suceda -OBSÉRVALA. Pon atención a estas reacciones de “actos-reflejo”. Interrumpe el flujo automático de pensamientos y emociones habituales. Estas son las “cosas” que seguimos acumulando y almacenando en nuestros armarios. Estos son los elementos que evitan que la luz del alma entre a tu campo de concienciación. Ese es el “ruido” que ahoga la voz interna del corazón energético.

Si pones suficiente esfuerzo en interrumpir la reacci n en cadena de los pensamientos y emociones del ego-personalidad, la perturbar s hasta el punto donde habr s creado suficiente silencio para la voz del coraz n energ tico para ser escuchado. Eso no sucede de la noche a la ma ana. Eso requiere perseverancia, pero puede ser logrado. Tambi n debe ser se alado que el silencio completo de la mente y de las emociones no es posible o incluso no es necesariamente deseable. Es natural para estos instrumentos subjetivos registrar y responder al entorno. Simplemente aprende a verlos en su perspectiva apropiada. Estos pensamientos y sentimientos son tus sirvientes. Ellos te sirven -al alma, al ser superior. Eres el artista creando tu expresi n de vida, tu obra de arte. Tus pensamientos y sentimientos son tus brochas y tus pinceladas.

Nuestro objetivo es restaurar el orden en nuestra vida interna de tal forma que podamos llevar las seis virtudes del coraz n dentro de nuestra propia vida ya las vidas de los otros. Considera la mente y las emociones como un electrodom stico, como una lavadora. Cuando queremos lavar nuestra ropa usamos nuestra lavadora. Al concluir el lavado de nuestra ropa nuestras lavadoras dejan de funcionar y as permanecen hasta que necesitamos lavar m s ropa. Nuestro problema es que dejamos encendida nuestra lavadora todo el tiempo, incluso si no tenemos ropa que lavar. Auto-maestr a emocional significa que estamos a cargo de la lavadora. No somos la maquina; somos el operador de la maquina. Nosotros aprendemos como usarla eficientemente y por las razones correctas, evitando de este modo estr s innecesario y desgaste de las partes, que cuestan reparaciones, y tiempo fuera de servicio.

Si observamos la operaci n continua de la mente y de las emociones conforme stas reaccionan habitualmente a los encuentros alrededor de ellas, pronto aprenderemos que la mayor a de esta actividad es innecesaria e incluso es da ina a nuestro bienestar. El ego-personalidad est habituado al ruido del orden social. Este ruido tridimensional perjudica y reduce la sensibilidad de nuestros campos de energ a mental y emocional. Esta falta de sensibilidad a las transmisiones del coraz n energ tico limita nuestra habilidad para practicar cu ndo-cu lc mo, sin mencionar el hecho de que ganamos nada de auto-maestr a emocional. Si no podemos ponernos en contacto con nuestras propias energ ticas del coraz n, c mo podemos esperar ayudar a otros? Recuerden, la exhortaci n: Medico, c rate a ti mismo.

Una advertencia antes de continuar -observaci n no es auto-absorci n. Estamos observando nuestros procesos internos con una actitud impersonal. Eso significa que tenemos compasi n por nosotros mismos, pero no estamos atados a los pensamientos y sentimientos que tenemos. Somos como el cirujano que ha diagnosticado una enfermedad y puede corregir el problema sin que alg n sentimiento sea un obst culo en el procedimiento que debe ser ejecutado. Si t repentinamente te identificas con los pensamientos y sentimientos que est s observando, detente, y reaj state como el observador, aquel que determina la calidad y naturaleza de estos contenidos dentro de tu conciencia. Como observador, t eres juez sabio y compasivo que determina c mo tus pensamientos y sentimientos est n contribuyendo a tu pr ctica. Son ellos efectos positivos o negativos?

Si observamos la negatividad en la mente, podemos actuar y detenerla. Nosotros creamos un espacio psicol gico desde el que podemos intervenir y restaurar los pensamientos y sentimientos positivos basados en las virtudes. Sin embargo, necesitamos estar presentes con el fin de hacernos cargo. Cuando empezamos a hacer esto, incluso por cinco segundos, hemos empezado un proceso que conducir a un mayor control, y al final, a la auto-maestr a. Este es el inicio de la pr ctica efectiva de cu ndo-cu lc mo. Este es el inicio de una percepción y sensibilidad incrementadas a las transmisiones del corazón energético.

herkkyys

Se dice que el corazón es el órgano principal de sensibilidad que enlaza al instrumento humano con la dimensión no-física del ser superior. Si nosotros aceptamos esta idea como una hipótesis que funciona, entonces se vuelve obvio que debemos aprender a sintonizar las señales detectadas en el corazón si queremos ser efectivos en nuestra práctica. El corazón energético está “conectado” con las Estructuras de Información No-Derivadas, como las denomina la Orden de Enseñanza Lyricus (OEL).

Cruzando todas las dimensiones del espacio existe un campo de vibración primario o de predominio cuántico. Este campo es no-físico, pero informa al físico. Existe independiente de las estructuras físicas de existencia, y es conocido, entre los maestros Lyricus, como Estructuras de Información Non-Derivadas (EIND) (UIS: Underivative Information Structures).

Las EIND son sub-cuánticas y representan el diseño primario para los sistemas de vida y para la materia inorgánica. Son las EIND las que dan lugar a los campos quánticos que inter-penetran los planetas, las estrellas, las galaxias, y el universo en general. Es el campo de comunicación de la vida que conecta lo no-local con lo local, al individuo con el colectivo, al uno con el infinito. El corazón energético es el componente no-físico de las EIND que es la entrada o portal de las EIND hacia los centros intuitivos e inteligentes del portador de alma o instrumento humano. En cierto sentido, éste es el diseño sub-cuántico del corazón físico.6

(6 “El Corazón Energético: Su Propósito en el Destino Humano, ” páginas 16-17).

Como lo explica este extracto, el corazón energético es el detector principal de las señales entrantes desde fuera del mundo de espacio-tiempo de nuestra realidad tridimensional. La mayoría de nuestras horas despiertas se pasan con preocupaciones que vienen del plano tridimensional exterior. El “nivel de ruido” del mundo objetivo, sin embargo, abruma el “sonido” desde el mundo subjetivo que está siendo detectado por el corazón energético.

En pocas palabras, los sonidos que se generan por las frecuencias superiores (a menudo denominadas espirituales) son constantes y continuos, pero nuestro equipamiento humano tridimensional no las detecta fácilmente. Nuestro instrumento humano está diseñado para captar las señales que vienen desde muchas de las frecuencias más elevadas así como por aquellos de la dimensión del espacio-tiempo. Sin embargo, debido a que nuestro entorno de educación dominante como especie está basado en un mundo tridimensional de espacio-tiempo, nosotros (excepto unos pocos), no estamos concentrados en desarrollar la sensibilidad para acceder las frecuencias más elevadas que rodean e interpenetran nuestro mundo. Irónicamente, nuestra existencia en la dimensión espacio-tiempo, en parte, ha creado la mera situación que ahora estamos esforzándonos por corregir porque ésta dio origen al ego-personalidad separado con todos sus filtros que obstaculizan. De hecho, nosotros somos materia espiritualizada y espíritu materializado.

Regresando a nuestro punto principal, hay una dimensión, frecuencia, plano, o mundo de emociones en el que estamos sumergidos cada día. Nosotros detectamos estas frecuencias como sentimientos de felicidad o tristeza, enojo o contento, miedo o amor. Nosotros tomamos por hecho tales sentimientos. Ellos son los estados de ánimo normales de nuestra existencia diaria. ¿Pero qué ocurre si pudiéramos desarrollar una sensibilidad por medio de la que pudiéramos detectar los flujos de energía reales de estas emociones? Esta valiosa retroalimentación nos permitiría “ver y escuchar” de una manera nueva y abriría un extenso campo de estudio y aprendizaje que facilitaría nuestro control de estas poderosas fuerzas de nuestro interior.

“Vivir desde el Corazón” sugiere que estos sentidos superiores pueden estar más cerca de emerger entre nosotros como la siguiente etapa de la evolución de nuestra especie. La técnica cuándo-cuál-cómo puede ser uno de los métodos por medio del que nosotros desarrollamos estos sentidos superiores. Mediante nuestra práctica cuándo-cuál-cómo, una nueva sensibilidad se desarrolla en nosotros que nos permite trabajar inteligentemente con las seis virtudes del corazón. Esta sensibilidad nos permite detectar la ausencia o carencia de alguna de las seis virtudes que son necesarias para curar, reequilibrar, y revitalizar cualquier situación. La sensibilidad del corazón hacia el habitad del alma es la clave para nuestra futura evolución espiritual. Simplemente tenemos que aprender cómo hacer esa conexión entre ésta y nuestra conciencia despierta. Por lo tanto, necesitamos desarrollar nuestra sensibilidad emocional natural hacia el corazón, del mismo modo que el corazón es naturalmente sensible al alma. De esta manera podemos desarrollar una línea de transmisión sin obstáculos entre nuestro ser superior en el no-espacio-tiempo y nuestra personalidad del individuo en el espacio-tiempo por medio de nuestro corazón energético. El primer paso para conseguir esta gran obra es mediante la práctica de cuándo-cuál-cómo.

La sensibilidad que necesitamos no tiene nada que ver con ser sensible a la crítica. No tiene nada que ver con ser de “piel gruesa/insensible” o que fácilmente nos alteremos con la gente o por eventos. No se trata de ser sentimental, enjuagado en lágrimas, o efusivo. No. esta sensibilidad significa que seamos perspicaces, atentos, y en contacto con cualquier encuentro que se cruza en nuestro camino. Ésta es una sensibilidad que puede detectar instantáneamente la carencia de amor dentro de nosotros mismos o de otros cuándo ese amor está encerrado, bloqueado, u obscurecido por las densas nubes del hábito, ignorancia, ego, y miedo. La sensibilidad del corazón detecta el influjo del amor del alma conforme éste se irradia desde los planos multidimensionales del campo de energía universal global de Dios o Primera Fuente. Nuestra práctica va a abrir este flujo para todos nosotros los humanos conforme nuestros instrumentos humanos desarrollan su sensibilidad al corazón energético y siente cuándo, cuál y cómo aplicar las seis virtudes del corazón.

La Meditación de la Rejilla de las Seis Virtudes del Corazón

Uno de los ejercicios dados en “vivir desde el Corazón” es la Meditación de la Rejilla de las Seis Virtudes del Corazón 7. De acuerdo a la meditación, mediante la práctica persistente y constante, podemos crear realmente una rejilla de las seis virtudes del corazón alrededor de nosotros mismos en cualquier lugar que vayamos. Esta meditación es realizada en tiempo real. Es decir, nosotros hacemos esta meditación en las escenas de nuestros encuentros cotidianos, en contraste con la sesión de meditación diaria matinal. Nuestro éxito en construir esta rejilla dentro de nuestro campo de energía es un gran paso en la práctica cuándo-cuál-cómo porque eso fortalece nuestra sensibilidad hacia nosotros mismos, hacia aquellos que nos rodean, hacia el corazón energético y hacia nuestro ser superior. En esta etapa, eso significa que tenemos nuestras herramientas presentes y agrupadas para actuar en cualquier encuentro. Podemos entonces compararnos con los médicos de los campos de batalla que llevan con ellos todo el tiempo su caja de accesorios médicos. Cuando la necesidad surge, sus medicamentos y suministros médicos están a su alcance.

(7 “Vivir desde el Corazón, ” páginas 18-20).

Tú podrías estar preguntando ¿por qué hay la necesidad de practicar el cuándo-cuál-cómo si nosotros ofrecemos estas virtudes a cualquier lugar que vamos? Esa es una buena pregunta. La respuesta descansa, creo yo, en la metáfora del medico que recién describimos. Nuestra matriz de las seis virtudes del corazón es similar a la medicina preventiva. Mediante la generación y mantenimiento constantes de esta rejilla, nosotros practicamos la higiene emocional. La mayoría de nosotros sabemos de la importancia de mantener nuestros cuerpos físicos y espacios de vida limpios. De mantener una dieta equilibrada, de hacer suficiente ejercicio. Como adultos, sabemos cómo evitar situaciones potencialmente peligrosas siguiendo reglas de seguridad de sentido común.

Al crear la rejilla de las seis virtudes del corazón en nuestro campo de energía estamos cultivando un entorno emocional saludable que es una extensión de nuestro entorno físico saludable que muchos de nosotros valoramos bastante y mantenemos como una parte normal de nuestra vida diaria. De la misma manera que un vivir físicamente enfermo disminuye el poder de nuestros sistemas inmunes, haciéndonos vulnerables a enfermedades y trastornos, vivir emocionalmente enfermo (caos emocional), también reduce en poder de nuestros sistemas inmunes. Así pues, es obvio que combinando la rejilla de energía de la higiene emocional con la higiene física de la vida moderna podemos tener un enorme efecto positivo en todos los aspectos de nuestra vida.

Creo que es justo afirmar que la gran mayoría de los seres humanos viven en un caos emocional y carecen de control sobre sus vidas emocionales. Debido a esta condición, vivimos en un mar turbulento de emociones en el que el barco de nuestro viaje es vulnerable a los riesgos del sobre-estrés, irritabilidad, baja energía, y consecuentemente a la susceptibilidad de enfermedades y trastornos. Consecuentemente, aun cuando hayamos creado la rejilla de las seis virtudes del corazón, nuestros sistemas pueden todavía ser abrumados por la agitación emocional alrededor de nosotros. Cono resultado, todavía necesitamos la práctica cuándo-cuál-cómo.

En otras palabras, la rejilla de energía nos ayudará mucho a mantener nuestra higiene emocional, pero aun hay muchas ocasiones cuando necesitaremos enviar energías específicas a otros oa nosotros mismos con el fin de asistir en situaciones de crisis. Por analogía, aunque podemos ser suficientemente afortunados para vivir en un entorno físico relativamente sano, hay muchas ocasiones en la vida cuando se necesita ayuda médica específica debido a enfermedad o emergencias. Los sistemas de salud sobrecargados en todo el mundo dan fe de esto.

El acto de construir la rejilla de las seis virtudes del corazón crea un estado de conciencia que facilita nuestra capacidad para iniciar la práctica porque hemos conseguido la destreza para adentrarnos en las dimensiones del corazón y del alma. Esta habilidad hace posible que estemos alerta a las llamadas de aquellos en necesidad.

Estar Alerta a la Llamada

Estar alerta a la llamada significa que nos damos cuenta en el momento y que hemos desarrollado una capacidad para la sensibilidad de la llamada de ayuda. De acuerdo, esta es una habilidad que va a ser aprendida y dominada, pero todos los esfuerzos que hacemos nunca se pierden. Nuestros esfuerzos se acumulan y cada vez que recordamos practicar cu ndo-cu lc mo incrementamos nuestra habilidad y capacidad para el servicio, avanzando firmemente hacia la auto-maestr a emocional.

Reconocer una llamada de ayuda es la etapa cu ndo. La llamada es simplemente una manera de describir cualquier campo de energ a de vida que necesita de las seis virtudes del coraz n.

Una carencia de agradecimiento es una llamada.

Una carencia de compasi n es una llamada.

Una carencia de perd n es una llamada.

Una carencia de humildad es una llamada.

Una carencia de entendimiento es una llamada.

Una carencia de valor es una llamada.

Qui n llama? Puede ser tu ego-personalidad, puede ser otro ser humano o grupo de seres humanos, puede ser una llamada del mundo natural. Puede ser una llamada de todos los rboles. No importa de donde venga la llamada, los elementos vitales que requieren desarrollo son la habilidad para permanecer presentes en el momento, observaci n, y una sensibilidad incrementada hacia el coraz ny sus seis virtudes.

Antes de continuar con nuestro tema siguiente, quiero reiterar que la pr ctica cu ndo-cu lc mo no es dependiente de primero lograr perfecci n es estar presente en el momento, observaci n, y sensibilidad perfecta a las transmisiones del coraz n. Podemos trabajar con todos estos elementos simult neamente. Estas varias piezas se acomodar n en sus lugares naturales en la imagen m s grande de la t cnica cu ndo-cu lc mo conforme nos volvamos m s expertos en nuestra pr ctica.

Necesitamos recordar lo que fue manifestado anteriormente, que aunque la t cnica de la auto-maestr a emocional puede ser bastante sofisticada, la pr ctica b sica de cu ndo-cu lc mo es simple. La pr ctica no es juzgada por su expresi n perfecta o su virtuosismo anal tico, sino que es ejecutada y guiada por la intenci n.

(8 Vivir desde el Coraz n, p. 14)

Con cete a ti mismo Seguir la Pista-Curar-Transformar

En la secci n anterior vimos que saber cu ndo abordar nuestra pr ctica requiere desarrollar sensibilidad y una concienciaci n simple de nosotros mismos y de los que nos rodean. La etapa cu l conocimiento acerca de nosotros mismos, de otros, y de nuestra relaci n con las seis virtudes del coraz n. Y obviamente eso tambi n implica aprender acerca de las mismas seis virtudes del coraz n. Despu s de todo, una vez que hemos determinad que una situaci n justifica nuestra atenci n, debemos elegir cu l virtud o virtudes aplica. Por lo menos, es esencial tener un conocimiento b sico de las seis virtudes del coraz n.

Aun cuando una situaci n tiene que ver con otros, tomamos parte ntimamente en el momento en que elegimos transmitir energ ticas del coraz n al encuentro. Podemos decir que el embrollo cu ntico est sucediendo. Consecuentemente, es crucial que aprendamos cuanto m s sea posible acerca de nosotros mismos. Al hacerlo, obtenemos conocimiento invaluable acerca de nuestras actitudes y comportamientos, y de nuestras fortalezas y debilidades. Este es un proceso de aprendizaje en el sendero de la auto-maestr a emocional. El documento Vivir desde el Coraz n explica esto con estos tres pasos: Seguir la Pista, Curar, y Transformar.

Seguir la pista significa que el individuo puede auto-reportar su progreso de las seis virtudes del corazón a través del tiempo y puede encontrar sus subidas y bajadas, y ver el crecimiento de su auto-maestría en el contexto del tiempo.

Curar significa que, mientras le sigue la pista a su progreso, el individuo puede ver cuando al golpear una dificultad o molesto problema eso lo saca de curso, ya continuación trata ese asunto de igual manera que un médico cura una herida o una enfermedad. La curación en este caso no es una recompensa, sino más bien una solución o un remedio a un problema o traspié emocional.

Transformar es el resultado de seguir la pista y curar a lo largo de este viaje, y ver cómo te transformas en una persona auto-fortalecida y espiritualmente vibrante.9

Desde esta descripción es interesante notar que la práctica cuándo-cuál-cómo esta anidada dentro de la porción Curar de estos tres pasos. Cuándo identificamos una necesidad para ampliar las virtudes del corazón, y elegimos cuáles virtudes aplicar, y finalmente decidimos cómo aplicarlas, estamos de hecho curando una situación o encuentro. Al pasar el tiempo, podemos seguirle la pista a nuestro progreso y observar nuestra transformación.

Noten que aunque este sistema está concentrado en nuestro propio progreso, es también un indicador de nuestra efectividad en tratar a los otros. Al final, tú y “los otros” están conectados porque todos estamos nadando en la misma piscina de emociones. Esta es la base de nuestra contribución del Campo Energético Humano Individual (CEHI) al Campo Energético Colectivo Humano (CECH). La escala fluctuante de nuestra práctica individual, inevitablemente afecta la escala fluctuante de nuestra contribución al colectivo.

(9 Ibídem, 6.)

Antes de examinar más detalladamente las seis virtudes del corazón, quiero darles un ejemplo sencillo de cómo podemos trabajar con las seis virtudes en relación con nuestras propias situaciones de vida. Podemos hacer un ejercicio sencillo auto-preguntándonos:

¿Con cuál virtud me siento más en sintonía?

¿Con cuál virtud me siento menos en sintonía?

Las respuestas a estas dos preguntas pueden ser consideradas como el establecimiento de una línea base en la etapa inicial de seguir la pista. Por ejemplo, si tú te sientes más en sintonía al agradecimiento, ¿cómo interpretas esto en relación a tu experiencia de vida? La tabla en la página 35 proporciona descripciones breves de las seis virtudes. El agradecimiento es descrito de dos maneras. La primera a un nivel global y colectivo y la segunda a nivel personal.

Aplicar la primera descripción sugiere una profunda sensación de conexión a todas las cosas y un sentido descentralizado de uno mismo. Podemos mirar al mundo alrededor de nosotros y experimentar un sentimiento de asombro y maravilla de la belleza y de la compleja interacción de la vida en miles de niveles, desde las partículas atómicas microscópicas hasta las galaxias que giran en la inmensidad del espacio. Hay un sentimiento de alegría en el mismo hecho de que todo está sucediendo en este mero instante y estamos concientes, vivos, y experimentándolo.

A nivel personal sentimos una profunda resonancia con la familia y amigos. Hay un sentimiento tibio y amoroso que llega a la mente y al corazón de las multifacéticas características personales que mucho disfrutamos de las almas con quienes compartimos este tiempo y espacio. Hay un misterio sobre por qué hemos sido reunidos, de dónde venimos, y, si alguien cree en la reencarnación, cómo nos hemos conocido en el pasado. En todo esto yace un agradecimiento por un gran diseño de conexión de almas más allá de nuestra habilidad para comprenderlo, pero es maravilloso en su propia forma.

Continuando con nuestro ejemplo digamos que la virtud con la que nos sentimos menos sintonizados es el perdón. ¿Qué es lo que sentimos cuando esta palabra llega a nuestra mente y corazón? Es aquí, en las “áreas de menor conexión” donde debemos ser honestos con nosotros mismos. Debemos ser capaces de llevar a nuestra percepción nuestros sentimientos y pensamientos y examinar las razones por las que algunas virtudes particulares son “más débiles” que otras. Podemos aprender mucho de nosotros mismos de esta manera.

El perdón está relacionado con el tiempo. No se requiere mucha capacidad mental para darse cuenta que cuando nosotros fracasamos en perdonar, estamos congelando a todas las personas involucradas (incluyéndonos a nosotros mismos) en un punto en el tiempo donde fuimos agraviados. Estamos creando un espacio-tiempo personal en el que nos encerramos nosotros mismos (y las imágenes de los otros) en cada ocasión que recreamos el incidente en el que alguien nos agravió.

Como se mencionó antes, el alma y el corazón operan fuera del espacio-tiempo, así que mientras que nosotros, la ego-personalidad, no pueda perdonar, no podemos acceder al corazón, y por defecto, no podemos contactar al alma y hacer uso de su sabiduría. A menudo, si examinamos esa situación más profundamente, podemos descubrir que nosotros en realidad disfrutamos de subirnos a nuestra máquina del tiempo y revisitar esos hologramas del pasado. Podemos, de hecho, ser adictos a las emociones negativas ligadas a esas ocurrencias del pasado.

El punto principal de este ejercicio es identificar nuestras fortalezas y debilidades en relación a las seis virtudes porque ellas son barómetros metafóricos de nuestras experiencias de vida acumuladas. Ellas muestras las líneas de menor resistencia en nuestro ego-personalidad. Si una virtud particular crea un sentido de bloqueo o malestar en nuestro campo mental/emocional, es una pista valiosa que puede conducirnos a la causa inicial del bloqueo. Por otro lado, tú puedes sentir una profunda resonancia hacia una virtud particular y esta línea de menor resistencia también puede conducirte a sus raíces y producir información importante que puede arrojar luz a toda tu práctica.

Nuestras reacciones internas a estas seis virtudes pueden ser rastreadas en el tiempo proporcionándonos un análisis del paisaje de nuestro ego-personalidad. Seguirle la pista a este paisaje subjetivo revela patrones de actitud y comportamiento que contribuyen al mundo desequilibrado y caótico del ego-personalidad. Seguir la huella nos proporciona la información que necesitamos para curar y transformar estos patrones limitantes. La práctica cuándo-cuál-cómo proporciona las herramientas para cultivar, esculpir, y embellecer el paisaje de nuestro territorio subjetivo; transformándolo en un entorno armonioso y curativo. La experiencia y conocimiento que obtenemos por trabajar en nuestra propia transformación, a su vez, nos ayudará mucho para ayudar a otros. Obviamente debemos ser capaces de auto-ayudarnos antes de ayudar a otros.

La mejor manera para aprender sobre las seis virtudes es trabajar con ellas. No debemos ser maestros perfectos para empezar nuestra práctica. Se denomina práctica porque aprendemos practicándola. No debemos haber aprobado un examen para empezar nuestro trabajo porque el “aprobar” está en el “hacer.” Tengan presente esto, aún requerimos un poco de entendimiento de las seis virtudes del corazón para iniciar nuestra práctica cuándo-cuál-cómo. Con este fin, veamos más detalladamente las definiciones de las virtudes que nos proporcionaron en “Vivir desde el Corazón.”

Las Seis Virtudes del Corazón, una Mirada Más de Cerca

Cuando nosotros colocamos nuestra atención en estas virtudes estamos empezando a practicar su expresión incluso mientras pensamos en ellas. Cuando imaginamos su plenitud -sus estructuras energéticas- estamos practicándolas en un nivel nuevo, más poderoso. La práctica no es solamente expresión; es contemplación y estudio también.10

A estas Alturas debe ser obvio que estamos poniendo énfasis en practicar las virtudes del corazón, no sentarse en meditación durante horas contemplando sus complejidades. Sin embargo, el material que se nos ofrece tienes sus orígenes en un abordaje equilibrado. Si, necesitamos ser pro-activos en nuestra expresión de las virtudes del corazón porque la “casa está en llamas” y actuar es esencial. Después, cuando la emergencia concluya, podemos dirigir nuestra atención a las cuestiones más profundas si eso es lo que queremos atender. De este modo, se nos está pidiendo encarecidamente incorporar nuestra práctica en las rutinas de nuestro vivir, pero también se nos pide que pasemos un tiempo aprendiendo nuestro arte. Y esto requiere que algún tiempo tranquilo sea asignado para meditación y estudio.

No es mi responsabilidad decirte cuán frecuentemente debes estudiar o meditar. Si tú eres sincero en este trabajo y sientes que es importante aplicarlo, tú atenderás las áreas de tu práctica que necesiten mejorarse. La auto-observación y la voz interna de tu corazón te guiarán en los detalles de ajustar tu práctica para permitir que la luz del alma brille con mayor claridad y poder en tu vida y en las vida de tus semejantes.

El documento, “Vivir desde el Corazón” contiene un ejercicio de meditación llamado, “La Técnica del Circulo Virtuoso.” Yo la recomiendo mucho como un método efectivo para profundizar tu entendimiento y conexión con las seis virtudes. Manteniendo a la mano un bloc de notas como parte de esta práctica es importante para registrar cualquier conocimiento profundo que ustedes puedan recibir. Puedo decirles por mi experiencia propia que mucho del conocimiento profundo muy rápidamente se desvanece de la mente “meditativa” después de que termina la sesión. Eso es algo similar a la manera en que nuestros sueños se desvanecen luego de despertarnos en la mañana. Por lo tanto, conservar un diario es invaluable en cualquier tipo de ejercicio subjetivo. Tú también puedes aprovechar el espacio personal del diario en el sitio de los Templos de Eventos si quieres conservar reunidas tus notas. De cualquier manera tener un diario de la auto-maestría emocional es una herramienta importante a considerar.

(10 “El Arte del Genuino: Un Imperativo Espiritual, ” página 7).

En “Vivir desde el Corazón” James escribe:

He resistido la tentación de definir las seis virtudes del corazón en detalle, aunque proporcionaré un punto inicial para su definición, de modo que puedas adornarlas de acuerdo a tu propia experiencia y percepción.11

James proporciona conocimiento valioso sobre los significados más profundos de las virtudes. Sus descripciones nos proporcionan una perspectiva más amplia en esas palabras; palabras que creo son familiares para la mayoría de las personas. No son términos técnicos, sino son de sentido común que la mayoría de la gente entiende en el contexto de sus propias vidas. Esa es la razón por la cual son muy útiles en la auto-maestría emocional -ellas son accesible y asequibles para la mayoría. De alguna manera, sus significados son la espina dorsal de la moralidad y ética entre la mayoría de las culturas, religiones, y filosofías. Ellas están arraigadas en nosotros tanto conciente como inconscientemente. Y debido a esto, en su mayor parte, nos sentimos cómodos pasando tiempo con ellas.

Mientras que estos títulos o nombres son como caparazones de su verdadero significado (de una perspectiva energ tica) ellos se aproximan a la manera en la que cada uno de nosotros est envuelto con el esp ritu de la Primera Fuente.12

De hecho, mis propias palabras me conducen a se alar una caracter stica fascinante de estas seis palabras ordinarias -ellas son campos inteligentes de energ a. A cada uno de nosotros nos ha sido dado un conjunto de estas inteligencias como parte de nuestro equipamiento de alma. Estos campos de energ a inteligente son nuestro enlace con Dios, o con lo que los Lyricus se refieren como la Primera Fuente.

Estos campos son los equivalentes de la huella de la Primera Fuente sobre las almas individuales.13

Esta conexi n ha existido por tanto tiempo como t has existido. No ha sido creada recientemente. Quiz s, m s bien, ha sido recientemente olvidada. 14.

Consecuentemente, nuestro deseo de interactuar con estas palabras puede ser vista como un re-encuentro con antiguas buenas amigas que olvidamos que ten amos. Desde el comienzo, ellas son cordiales, c lidas, amistosas. En realidad ellas son-

Agradecidas, Compasivas, Indulgentes, Clementes, Entendedores, y Valientes

11 Vivir desde el Coraz n, pagina 39. Ver tambi n El Arte del Genuino, p ginas 8-11.

12 El Arte del Genuino: Un Imperativo Espiritual, p gina 6.

13 Ib dem, p gina 5.

14 Ib dem, p gina 6.

Pero al reencontrarlos, al pasar m s tiempo con ellas, descubrimos que ellas tambi n poseen una inteligencia profunda, sabia y amorosa. Incluso podr amos considerarlos que son gu as, mentores y consejeros para nuestra alma.

Parte de esta pr ctica es observar como tu entendimiento y comprensi n de estos nombres o descripciones se expanden y cambian a medida que practicas y ejercitas tu imaginaci n.15

Conservando esta actitud en el coraz ny mente, he extra do porciones de las definiciones de las seis virtudes de James. Una cuidadosa lectura de ellos revela una interpretaci n diferente de las definiciones tradicionales que la mayor a de nosotros reconocemos. Creo que sus ideas proporcionan una pista importante a la actitud y visi n que debemos tener a efecto de logra la auto-maestr a emocional. Eso no significa que nos debamos adherir a las definiciones exactas de James. De hecho, yo creo que l no querr a eso. M s concretamente, no se trata mucho sobre las definiciones, en cuanto que es m s acerca de vivir nuestras vidas como un alma-personalidad en lugar de un ego-personalidad.

A la larga, se reduce a contactar, integrar, y transmitir la luz del alma -que es la luz del amor. El coraz n energ tico es el portal para recibir e integrar esta luz dentro de nuestro propio campo de energ a humano, el instrumento humano. Y el coraz n energ tico, con la ayuda de la mente, es el instrumento combinado de distribuci ny transmisi n de luz de amor hacia el mundo que nos rodea.

Creo que esto se aclarar m s al examinar m s minuciosamente las definiciones de las seis virtudes. Despu s de haber obtenido una visi n general de ellas, podemos ajustarlas a la medida de nuestras propias vidas al desarrollar nuestras habilidades practicando el cu ndo-cu lc mo.

Cuando las definiciones esenciales de las seis virtudes son agrupadas, una imagen surge de un transfondo o estructura para nuestra pr ctica. He ensamblado estas definiciones en una tabla para m sf cil referencia.

15 Ib dem., p. 6.

Definiciones de las Virtudes 16

Virtud Descripci n Agradecimiento

La Primera Fuente (Inteligencia Superior) rodea a nuestros semejantes como un campo de conciencia…

Esta conciencia nos unifica…

Esta comprensión, o incluso creencia, cambia nuestro foco, desde los pequeños detalles de nuestra vida personal hasta la visión de nuestro propósito como una especie.

En un nivel más práctico, el agradecimiento se expresa a sí mismo en los pequeños gestos de gratitud que sostienen la lealtad y unidad de las relaciones.

myötätunto

En el contexto de la nueva inteligencia que se está asentando en nuestro planeta, la compasión es un deseo activo de ayudar a otros a alinearse con los nuevos campos de inteligencia que se están manifestando en el mundo tridimensional, siendo conscientes de que su deseo y habilidad para alinearse están distorsionados por su culturización social, ya que ésta no refleja fielmente su inteligencia, inclinaciones espirituales o propósito.

Perdón

El perdón es realmente la expresión externa del entendimiento y la compasión, sin los pesados sentimientos de dualidad (es decir, bueno o malo) que normalmente introducen la presencia del juicio.

Esta es una expresión neutral sin ningún otro diseño o propósito que auto-liberarte de las garras del tiempo.

Cuando una persona opera desde las virtudes del corazón y las ricas texturas de sus frecuencias auténticas, el perdón es un estado natural de aceptación.

nöyryydellä

La humildad es darse cuenta de que el corazón, la mente y el alma están co-relacionados en la gracia de una Inteligencia Superior o Fuerza Diseñadora, y que su mera existencia es sostenida mediante esta conexión de amor incondicional.

La humildad es la expresión de esta frecuencia de amor sabiendo que ésta se deriva de lo que ya existe en una dimensión superior.

-----

ESIPUHE

Es un honor y un privilegio traerles esta guía. Escribir esta guía para practicantes ha sido para mí una experiencia que expande el corazón y que ilumina la mente. He aprendido y sentido mucho. Sin embargo, cualquier cosa que haya ganado con esta oportunidad es significativa y significante si ésta agrega entendimiento a aquellos que la leen.

No podía haber anotado estás palabras sin las inspiraciones de aquellos que nos han precedido en su propia evolución espiritual. Al mismo tiempo, no podía haber escrito estas palabras sin la ayuda de mi propio ser superior y mi conexión al corazón energético, con sus seis virtudes. Si nuestros maestros se han presentado en este tiempo por una cosa, es para enseñarnos cómo contactar nuestro más profundo e inmortal ser que amorosa, sabia y pacientemente nos espera para que usemos los talentos espirituales que éste ha colocado en nuestros corazones.

Estos talentos son las seis virtudes de agradecimiento, compasión, perdón, humildad, entendimiento, y valor. Estas poderosas energías espirituales están listas para ayudarnos si tan solo nosotros nos dirigimos a ellas con un sincero deseo para ayudar a aquellos en necesidad de amor, luz y curación.

Digo “nosotros” porque esto es fundamentalmente una tarea grupal. Las diferencias en nuestros tipos de cuerpo, lenguajes, culturas, nacionalidades, y religiones son el producto del entorno espacio-tiempo. Durante milenios ellos han sido factores importantes en la evolución espiritual de nuestra población planetaria. Pero ahora, una nueva era está abriéndose ante nosotros y podemos trascender las diferencias de nuestras formas, integrándonos como una red iluminada de almas humanas. Es el inicio de un renacimiento del espíritu humano. Es un tiempo como ningún otro -un tiempo de gran oportunidad espiritual. Si tú sientes la llamada, si tú escuchas una pequeña voz interna, pidiéndote con insistencia que te despiertes al instante, entonces únete a nosotros en una gran aventura del espíritu humano.

Mi agradecimiento es para James por ayudarme a hacer posible esta guía mediante su inspirador liderazgo. Mi amoroso agradecimiento es también para mi esposa, familia, y compañeros de trabajo que también ayudaron para llevar esta guía a los practicantes de cuándo-cuál-cómo.

John Berges, octubre del 2007

La Práctica Cuándo-Cuál-Cómo

Damian Carmona

Seuraava Artikkeli