Tulevat meditaatiokoulut (kirje IX), Tiibetin mestari Djwhal Khul

  • 2012
Sisällysluettelo piilottaa 1 Tiibetin mestarin Djwhal Khulin okkultistisen meditaation kirje 2 2 KIRJA IX 3 TULEVA MEDITOINTIKOULU 4 LATAA TÄTÄ KIRJAA TÄTÄ:

Tiibetin mestari Djwhal Khulin okkultistisen meditaation kirjeet

(Alice A. Bailey)

KIRJA IX

TULEVA MEDITOINTIKOULU

1. Peruskoulu.

2. Kansalliset alajaottelut.

3. Sijainti, henkilökunta ja koulurakennukset.

4. Tutkinnot ja luokat.

26. syyskuuta 1920.

Tässä kirjeessä käsittelen tulevia meditaatiokouluja; Yritän osoittaa, kuinka muissa kirjeissä ilmoitettua koulutusta ja kehitystä sovelletaan. Ennustan siitä, mikä on jonain päivänä mahdollista ja mikä ei ole vielä mahdollista. On mukavaa ylläpitää korkeita ihanteita, koska ihmismieli odottaa aina eteenpäin ja kohti ennalta asetettua tavoitetta. Jos se, mitä aion hahmotella täältä, näyttää mahdottomalta visiolta, se johtuu vain siitä, että yritän esittää ideaalin ja tarjota kilpailulle tavoitteen, joka on suurimpien ponnistelujen arvoinen.

Alustavat huomautukset

Pysähdytetään hetkeä ja luodaan tietyt olettamusta koskevat oletukset, mikä valmistelee jollain tavalla pohjaa tulevalle toiminnalle.

Meditaation arvo hyväksytään kaikkialla. Keskittymiskoulut ja henkisen kehityksen menetelmät ilmoitetaan sanomalehdissä. Mutta tosi meditaatio ymmärretään edelleen huonosti. Keskittyminen ei ole muuta kuin perusta, johon tuleva työ suunnitellaan. Rakennetta ei voida vielä pystyttää kahdesta pääasiallisesta syystä:

a. Ihmiselle ominainen tällä hetkellä kyvyttömyys saavuttaa syy-taso ja tietoisuus siitä.

b. Mestarin puuttuminen fyysisestä kehosta, sopiva ja pätevä, joka opettaisi todella tieteellistä kehitystä, todellisen meditaation tavoitetta.

Maailman myrskyisä tila on tällä hetkellä riittävä este, joka estää koulutuksen ja ajoneuvojen tieteellisen kehityksen yleisen hyväksymisen.

Perustan tänne nämä tilat lähtökohtana. On kiistatonta, että jotkut yksilöt saavuttavat tavoitteen, toiset tulevat hallitsemaan okkulttista meditaatiojärjestelmää ja saavuttamaan halutun edistyksen; mutta nämä muodostavat hyvin pienen lukumäärän, ja jopa enemmän verrattuna samanaikaisesti moniin inkarnoituneisiin ihmisiin. Ne harvat onnistuivat aikoina tehdyillä ponnisteluilla ja koska aikaisemmissa elämissä he polkivat polkua tai olivat lähellä aloitusportaalia. Mutta edes keskitason älykkyyden mies (esimerkiksi länsimaisen sivilisaation tuote) ei ole kaukana valmistautumisesta esoteeriseen koulutukseen. Nyt tehdään kokeita, monissa tapauksissa tuntemattomia kokonaisuuksille itselleen, jotta voidaan nähdä, kuinka nopeasti ihmistä voidaan kokea kokemuksen ja evoluutioprosessin yleisen kiihdytyksen avulla kohti tila, jossa ei ole vaarallista antaa hänelle lisää koulutusta. Monissa sivistyneissä maissa on ihmisiä, joita valvotaan soveltaen stimulaatiota ja tehostamista, joka ilmoittaa suurille olennoille tiedonkeruusta., joka opastaa Lesseria hänen tulevissa pyrkimyksissä rodun hyväksi. Erityisesti se kohtelee ihmisiä, jotka asuvat Amerikassa, Australiassa, Intiassa, Venäjällä, Skotlannissa ja Kreikassa. Joitakin henkilöitä Belgiassa, Ruotsissa ja Itävallassa myös tarkkaillaan. Jos he pääsevät vastaamaan odotetusti, he muodostavat ytimen, joka laajenee.

Tulevat meditaatiokoulut.

Käsitellessään tätä tapaa, kuten tapaamme, jaamme sen eri toimintoihin, nimittäin:

1. Todellinen ja ainoa peruskoulu.

2. Kansalliset alajaottelut.

3. Koulun sijainti, henkilökunta ja rakennukset.

4. Tutkinnot ja luokat.

Ensinnäkin haluaisin korostaa kiihkeästi, että kaikki, mitä täällä sanon, on osa väliaikaista suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on nopeuttaa korkeamman mielen evoluutioa ja hallita ihmisten ruumiita ihmisten voimalla. Sisäinen Jumala Tämä suunnitelma on muotoiltu ottaen huomioon maailman toiveikas ja kiireellinen tarve, jossa ihmisen henkiset kyvyt kasvavat suhteettoman paljon verrattuna emotionaaliseen tasapainoon ja hänen joukkueeseensa. SICO. Tietämyksen nopea kehitys, pedagogisten järjestelmien leviäminen, joka asettaa lukuisten mielen tuotteen erittäin köyhien ulottuville, kaikkien kyky lukea ja kirjoittaa, etenkin maissa Amerikan ja anglosaksien kisat ovat olleet suurien olentojen aiheuttama todella vakava ongelma (melkein yllättäen).

Mielenterveyden kehityksen on oltava kaikkien pyrkimystä edellyttäen, että siihen liittyy tunnevakautta ja terveellistä vartaloa. Mutta nyt meillä on henkinen kehitys, johon liittyy astraalinen epävakaus ja heikko, aliravittu ja puutteellinen fyysinen vartalo. Sieltä tulee häiriöitä, tasapainottomuutta, näön hämärtymistä ja suhteettomia keskusteluja. Alemman mielen sijasta, että se olisi keino päähän ja käytettävä instrumentti, on matkalla tulla hallitsijaksi ja tyranniksi, estääkseen intuition toimintaa ja sulkematta pois abstraktin mielen.

Seurauksena on, että mestareilla on käynnissä projekti, jos se voidaan jollain tavalla toteuttaa, jonka tarkoituksena on metodisoida alempi mieli käyttämällä yksilöitä itse. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi he aikovat käyttää tulevaa seremoniallista lakia tai organisaatiota ja ajanjaksoa, joka on välittömästi samansuuntainen tai seuraavana, Ison Lordi-ilmaantuessa, aloittaa nämä koulut (alun perin rajoitetusti) ja huomaamaton) ja tuo ihmisen omatuntoon seuraavat neljä peruskohtaa:

a. Ihmisen evoluution historia mentaalisesta näkökulmasta.

b. Makro- ja mikrokosmosen seitsemäntoista rakenne

C. Ihmistä hallitsevat lait.

d. Okkulttinen kehitysmenetelmä.

Tämä työ on jo alkanut ... nykyisten olemassa olevien koulujen kautta ... Ne muodostavat suunnitelman periaatteet. Kun he ovat lujasti juurtuneet, he työskentelevät ilman vaikeuksia ja ovat julkisesti tunnustettuja; kun he ja heidän subjektiivinen korostuksensa ovat muokanneet ihmisten maailmaa; Kun he lopettavat koulun ja työntekijät, poliitikot, tutkijat ja myös pedagogit, jotka saavat vaikutusvallansa ympäristössä tuntemaan, ehkä on aika perustaa todellinen okkultistinen koulu, jolla on eksoterinen luonne. Tarkoitan tällä, että jos alkeelliset koulut ja korkeakoulut suorittavat työtään tyydyttävästi, he ovat osoittaneet ihmisten maailmalle, että subjektiivinen on todellinen todellisuus ja että ala-arvoiset ovat vain askel kohti ylintä. Tämä subjektiivinen todellisuus, kun se on yleisesti tunnustettu, antaa mahdollisuuden perustaa sisäisten koulujen ketju, joka tunnustetaan julkisesti. On kuitenkin aina välttämätöntä olla esoteerinen ja salainen osasto, koska on tiettyjä totuuksia ja tosiasioita, joiden tuntemus on vaarallinen tahattomille; mutta tässä haluan huomauttaa, että salaisuudet hyväksytään oikeaan aikaan todellisuuksina, jotta ne tunnustetaan yleisesti yleismaailmallisiksi tavoitteiksi. Näihin salaisuuksiin pyrkijät tulevat kouluista, jotka lopullisesti ja asiantuntijoiden ohjauksessa erotetaan sisäisiin kouluihin. Nämä koulut ovat olleet olemassa jo aiemmin ja palautuvat mielenosoitukseen pyörän kääntämisen myötä.

He saattavat ihmetellä milloin se tulee? Se riippuu itse ihmiskunnasta ja kaikista teistä, jotka uskossa ja pyrkimyksissä työskentelevät suunnitelman aloittamisessa.

HPB laski peruskivin ensimmäiselle koululle tässä nimenomaisessa sivusyklissä (joka on silti suhteellisen tärkeä, koska se on viidennen juurikunnan itämä, viidennen periaatteen vastapuoli). Tämä on avainkivi. Eri koulujen perustamistyö jatkuu, ja myös mielenhuollon oppilaitoksilla on paikkansa. Suunnitelma etenee haluamallaan tavalla, jos jokainen esoteerista koulutusta saavasta henkilöstä käyttää kaikki voimansa ja energiansa tehtävään. Sise tekee kaiken, mikä on mahdollista, kun suuri lordi tulee mestariensa kanssa, tehtävä saa uuden sysäyksen ja laajenee asteittain ja kasvaa, kunnes siitä tulee voima maailmassa. Tulee päivä, jolloin okkultistiset koulut valmistelevat miehiä aloittamiseen.

27. syyskuuta 1920.

Tänään käsittelemme ensimmäistä luetelluista kohdista, koska vasta kun rakenteet on rakennettu oikein, korirakenne voi täyttää vaadittavat ehdot.

Todellinen ja ainoa peruskoulu.

Siksi on erittäin tärkeää korostaa sitä tosiseikkaa, että sillä ei ole väliä, mitkä alakoulut ovat. Okkulttinen peruskoulu on sellainen, jonka juuret ovat planeetan pyhässä keskustassa Shamballa. Tässä paikassa, joka on suoraan Initiaattorin vartioima, joka on - vaikkakin harvoin ymmärrettävä - opetusrausun ilmaus maapallolla, siellä, jota voitaisiin kutsua keskustoimistona, kurinpidollisen ja kasvatuskoulutuksen tehtäväksi dela hierarkiaa. Chohan on vastuussa erilaisista yrityksistä, ja ennen häntä ovat suoraan vastuussa mestareista, jotka hyväksyvät opetuslapset ja eri okkultististen koulujen johtajat. Kaikki kehitetään lain ja järjestyksen mukaan.

Haluan korostaa, että Himalajan mestarien edustamalla valonsuunnan edustajilla on muualla edustajia, jotka tekevät tiettyjä töitä asianmukaisessa valvonnassa. Teosofit uskovat olevansa viisauden uskonnon ainoat arkistot. Se ei kuitenkaan ole niin. Tällä hetkellä (viidennen subrace-tilan kehittämiseksi ja tarjoamiseksi) Himalajan veljeskunta on ponnistelujen, voiman ja valon pääkanava. Mutta muiden rotujen kanssa tehty työ jatkuu samanaikaisesti, ja lukuisia hankkeita, jotka tulevat Shamballan keskustoimistosta, kehitetään samanaikaisesti Himalajan veljeskunnan tehtävän kanssa. Pidä tämä mielessä, koska se on tärkeää. Himalajan koulu ja Lodge käsittelee pääasiassa länsiä, koska se on ainoa koulu ilman poikkeusta, jonka on valvottava okkultististen opiskelijoiden työtä ja panosta lännessä. Hän ei ota vastaan ​​opetuslapsilta kilpailevaa tai ajallista työtä, ei opettajiensa hyväksi, mutta opetuslapsiensa turvallisuuden vuoksi. Vaara piilee okkultismin opiskelijan tiellä, ja Himalajan adeptit tietävät kuinka suojata riittävästi opetuslapsiaan edellyttäen, että he pysyvät Hänen yhdistyneensä auransa reuna-alueella ja eivät ohjaa muihin kouluihin. Kaikki tosi okkultistiset koulut vaativat tätä opetuslapsiltaan, ja todelliset mestarit odottavat heidän pidättäytyvän saamasta muita esoteerisia ohjeita samanaikaisesti. Mestarit eivät sano: "Menetelmämme on ainoa oikea ja oikea." He sanovat "niin kauan kuin he saavat ohjeemme, olisi viisasta ja järkevää pidättäytyä saamasta koulutusta toiselta koululta tai toiselta opettajalta". Jos opetuslapsi haluaa, hänellä on täydellinen vapaus etsiä muita kouluja ja muita ohjaajia, mutta ensin hänen on katkaistava aikaisemmat yhteytensä.

Peruskoulu voidaan tunnistaa tietyistä erinomaisista ominaisuuksista:

Se opettamiensa totuuksien perusluonne, joka sisältyy seuraaviin postulaatteihin:

a. Koko elämän yhtenäisyys.

b. Ihmisessä tunnustetut asteittaiset kehitysvaiheet ja hänen tutkimusohjelmansa vaiheet, jotka johtavat ihmisen tietoisuuden laajenemisesta toiseen, ovat riittäviä saavuttamaan täydellisyydeksi kutsutut.

C. Mikro- ja makrokosmin ja sen seitsemänkertaisen sovelluksen välinen suhde.

d. Tämän kehityksen menetelmä ja mikrokosmin miehittämä paikka makrokosmossa paljastui tutkimalla minkä tahansa ilmenemisen jaksoutumista ja syyn ja seurauksen peruslakia.

Painopiste luonteen muodostumisessa ja henkisessä kehityksessä perustana kaikkien mikrokosmossa luontaisten voimien kehittymiselle.

Vaatimukset, joita kaikilta sidoksissa olevilta oppilailta vaaditaan poikkeuksetta, niin että - sisäisen kehityksen ja kehityksen elämä kulkee käsi kädessä eksoteerisen palvelun kanssa.

Tietoisuuden peräkkäiset laajennukset, jotka johtuvat annetusta koulutuksesta, ottamalla ihminen askel askeleelta muodostamaan yhteys korkeampaan itseensä, mestariinsa, egoiseen ryhmäänsä, ensimmäiseen aloittajaan, ainoaan korkeimpaan aloittajaan, kunnes hän saavuttaa säteensä Herran ja tulee taivaassa olevan Isänsä rintaan.

Nämä ovat erinomaisia ​​ominaisuuksia, jotka kuvaavat todellista ja ainoaa peruskoulua.

Tässä koulussa on kolme päähaaraa ja neljäs on muodostumisprosessissa, joten tämän neljännen kierroksen neljä haaraa muodostetaan ja ovat seuraavat:

1. Trashimalayan haara.

2. Etelä-Intian haara (nämä ovat arjalaisia ​​oksia).

3. Haara, joka toimii neljännen juurikissan kanssa ja ohjaa neljää neljännen juurikunnan seuraajaa.

4. Muodostumisprosessissa oleva sivukonttori, jonka pääkonttori on lännessä, julkistamaton sijainti. Sen päätavoite on ohjata tulevan kuudennen juurikunnan jäseniä.

Nämä haarat ovat ja tulevat olemaan tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja toimivat tiiviissä yhteistyössä, Chohanin hallinnassa ja keskittyen Shamballaan. Kummankin sivukonttorin oppaat ovat usein yhteydessä toisiinsa, ja ne ovat samanlaisia ​​kuin upea yliopisto. Neljä koulua muistuttaa säätiön erilaisia ​​ja tärkeimpiä osastoja - kuten tytäryhtiökouluja. Kaikkien tarkoituksena on rodun kehitys ja tuoda miehet Ainoan Aloittelijan eteen. Käytetyt menetelmät ovat pohjimmiltaan samat, vaikkakin ne vaihtelevat yksityiskohtaisesti kunkin rodun ja tyypin ominaispiirteiden vuoksi ja sen vuoksi, että jotkut koulut toimivat pääasiassa salaman kanssa ja toiset toisen kanssa.

Transhimalayan koulussa on seuraajia, jotka he jo tietävät, ja muita kenen nimiä ei tunneta.

Etelä-Intian koulu toimii erityisesti jumalallisen evoluution ja arjalaisen haaran toisen ja kolmannen alaterassin kanssa.

Himalajan koulu toimii ensimmäisen, neljännen ja viidennen terassin kanssa.

Neljännen juurikunnan haara toimii kyseisen rodun Manu ja Hänen opettavan säteen veljensä alla. Susede on Kiinassa.

Mestari R. ja yksi englantilaisista mestareista huolehtivat koulun neljännen haararyhmän perustamisesta mestari Hilarionin avulla. Pohdi mainittuja tosiasioita, koska niiden merkityksellä on suuri merkitys.

Huomenna huolehdin tulevaisuudesta. Tänään olen käsitellyt ajankohtaisia ​​tapahtumia.

28. syyskuuta 1920.

Tarkastelen tänään toista kohtaa. Sen selvittämiseksi minun on mentävä profetian kentälle. Haluan kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että tulevaisuuden tulevaisuuden ennustamisessa ehkä se, mitä tuotetaan, ei ole tarkalleen suunnitellun mukainen. Aion puolestaan ​​esittää vain suuren yleissuunnitelman rajat. Tapa, jolla tätä suunnitelmaa kehitetään tulevaisuudessa, riippuu rodun ajattelijoiden intuitiosta tai korkeasta käsityksestä ja inkarnoituneiden egojen kyvystä tarttua mahdollisuuksiin ja täyttää kohtalo. .

Kokeilin eilen todellista ja ainoaa peruskoulua ja sen neljää alaa. Tänään yritämme:

Yhden koulun kansalliset alajaot.

Alusta alkaen huomataan, että kaikilla kansakunnilla ei ole okkultistista kouluaan, koska se voidaan perustaa ja perustaa vain, kun kansallinen syy-elin saavuttaa tietyn tärinän n. Kun kansakunnan kasvatustyö on saavuttanut tietyn korkeuden, kansakunnan henkistä ryhmää voidaan käyttää askeleena edelleen laajentamiseksi ja okkultistisen koulun perustaksi. On mielenkiintoista huomata, että vain kansakunnilla, joilla alun perin oli mysteeriharjoittelukouluja (lukuun ottamatta kolmea), on jälleen kansalliset koulut varhaisessa vaiheessa. Poikkeuksia ovat:

1. Iso-Britannia.

2. Kanada ja Yhdysvallat.

3. Australia.

Nämä poikkeukset voitiin lyhentää yhdeksi, Australian tapaukseksi, koska kahdella muulla Atlantin aikakaudella olivat esoteeriset instituutiot, kun he olivat osa primitiivistä maanosaa. Pyörän kääntyessä maa itse reinkarnoituu; paikat menevät hämärtymään tai pralayaan ja palaavat manifestaatioon kantaen itsessään siemeniä, jotka värisevät samalla tavalla ajan myötä, tuomalla samanlaiset ilmaisumuodot ja muodot takaisin olemassaoloon n.

Myöhemmin, kun okkultistiset koulut perustetaan, nähdään, että ne sijaitsevat paikoissa, joissa vanha magnetismi jatkuu, ja joissain tapauksissa muinaisia ​​talisomeja, jotka veljeys jätti siihen tarkoitukseen.

Sivukonttoreita, jotka ovat sidoksissa yhteen ainoan esoteerisen säätiön neljästä keskusosastoista, on seuraavissa maissa:

1. Egypti. Yksi viimeisimmistä perustettavista kouluista on syvästi okkulttisia ja pitkälle edenneitä ja on suorassa kommunikoinnissa sisäisten arvosanojen kanssa. Aion keskustella tästä myöhemmin.

2. Yhdysvallat. Hänellä on valmistelukoulu jossain eteläisessä Keski-Lännessä ja tytäryhtiö okkultistinen instituutti Kaliforniassa paikassa, joka paljastetaan myöhemmin. Se on yksi ensimmäisistä, joka avautuu, kun suuri lordi aloittaa maallisen uransa, ja luultavasti viiden vuoden kuluessa siemenet kylvetään, jos opiskelijat ymmärtävät tehtävänsä oikein.

3. Siellä on koulu Latinalaisille maille, todennäköisesti Italiassa tai Etelä-Ranskassa; mutta tämä riippuu paljon poliittisesta ja koulutuksellisesta työstä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

4. Iso-Britannia. Yhdessä Skotlannin tai Walesin magnetoidussa paikassa aloitetaan lähiaikoina esoteerisen koulutuksen haara, joka kattaa ensimmäisen asteen opinto-ohjelman. Muutaman vuoden olemassaolon jälkeen, kun koulutuksen tehokkuus on osoitettu ja kun Irlanti on ratkaissut sisäiset ongelmansa, siellä, yhteen magnetoituihin paikkoihin, avataan luokkien koulu. edistyneempi, joka varmasti valmistautuu mysteereihin. Todellisuudessa hän harjoittelee vastaanottamaan ylivoimaisen aloituksen ja häntä johtaa Bodhisattva, valmistelemalla toisen säteen opetuslapsi aloittamista varten. Egyptin ensimmäinen koulu on tarkoitettu niille, jotka saavat ensimmäisen säteen aloituksen lännessä.

Ne, jotka saavat aloituksen Mahachohan-linjassa tai kolmannessa sädelinjassa, tekevät sen edistyneessä okkultistisessa koulussa Italiassa. Tällä tavalla lännessä on keskus, jossa annetaan ohjeet kolmen lähestymistavan mukaisesti ja valmistellaan sisäisiä mysteerejä varten.

5. Ruotsissa on myös valmistelukunta polkua etsiville pohjoismaisille ja germaanisille kisoille. Jos Venäjällä on jonkin aikaa olemassa oleva tila, sillä on paikka edistyneemmälle koululle, joka liittyy Ruotsin lukioon. Egyptin lukion yhteydessä järjestetään valmisteleva koulu Kreikassa tai Syyriassa.

Siksi on tarkoitus perustaa jäljempänä yksityiskohtaisesti esitetyt koulut, ottaen huomioon, että ensin perustetaan valmistelevat koulut ja ensimmäiset luokat, jotka ovat jo muodostumisprosessissa tai ovat välittömän ajanjakson aikana, ennen Ison Lordi tulemista. . Muiden perusta syntyy hänen ja hänen mestariensa työn tuloksena, ja se riippuu siitä, mitä he päättävät, ja ensimmäisten ponnistelujen onnistumisesta.

Valmistelevat tutkinnot Peruskoulut

1. Kreikan tai Syyrian, Egyptin lukio.

2. Yhdysvaltojen keskilänsi Kaliforniassa.

3. Etelä-Ranska, Italia.

4. Skotlanti tai Wales Irlanti.

5. Ruotsi Venäjä.

6. Uusi-Seelanti Australia.

Valmistelukoulu neljännen juurikunnan edistyneille egoille on suunniteltu. Sitä valvoo kyseisen rodun Manu ja se sijaitsee Japanissa. ja sen esoteerinen haara Länsi-Kiinassa oli seitsemäs kuvattujen koulujen ryhmässä.

Sivukonttoreiden perustamista Etelä-Afrikkaan tai Etelä-Amerikkaan ei ole vielä suunniteltu. Aika ei ole tullut, mutta se tulee seuraavassa syklissä.

Minun on varoitettava teitä siitä, että näiden koulujen käynnistys on hyvin vaatimatonta ja että ne perustetaan siten, että ne vaikuttavat liian merkityksettömiltä huomion kiinnittämiseksi. Tulee ensimmäinen essee erilaisten esoteeristen koulujen jäsenten kanssa, kuten teosofisen liikkeen esoteerisen osan jäsenten ja muiden kanssa. Tehtävä on jo alkanut Britanniassa, Amerikassa ja Australiassa ja alkaa pian Ruotsissa. Muut seuraavat pian.

Tämän suunnitelman osan on sallittu julkaista vain kannustimena niille, jotka opiskelevat voimakkaasti pyrkiessään ja työskentelevät ahkerasti. Jokaisella on oma paikka suunnitelmassaan, jos tarvittavat työt tehdään, ja ne koostuvat:

Pyrkimys tunnistaa jumalallinen jokaisessa. Tällä tavoin rohkaistaan ​​ja kehitetään todellista okkultistista kuuliaisuutta, joka on välttämätöntä kaikessa okkultistisessa koulutuksessa. se ei perustu, kuten usein tapahtuu, persoonallisuuteen, vaan vaistomaiseen ymmärrykseen siitä, että on olemassa Mestari ja halukkuuteen seurata häntä hänen voimiensa, elämänsä ja tavoitteidensa puhtauden ja Hänen syvyytensä tuloksen seurauksena tietoa.

Pyrkimys ajatella ryhmällisesti ja selvästi yksin luottamatta muihin selittäviin selityksiin.

Pyrkimys puhdistaa ja puhdistaa kaikkia kehoja ja tehdä niistä luotettavia palvelijoita.

Pyrkimys varustaa mielenterveys mahdollisimman hyvin ja kerätä siihen faktoja, joista tietoa voidaan laajentaa.

Kun sellaiset asiat tehdään, tilaisuus on suuri.

2. lokakuuta 1920.

Oman asettamansa jäykän kurinalaisuuden kautta täydellisyys saavutetaan ajoissa. Mikään ei ole liian merkityksetöntä opetuslapselle, koska tavoite saavutetaan tarkistamalla yksityiskohdat alamaailman elämässä. Oppilaalla on portaaliin lähestyessä entistä vaikeampi elämä; valppauden on oltava tiukempaa ja sen on toimittava oikein, ottamatta huomioon seurauksia, taisteltava jokaisen ruumiin kanssa ja alistettava jokainen sen osa. Vain aksiomin: "Tuntekaa itsesi" ymmärtämisen kautta tulee tieto, jonka avulla ihminen voi soveltaa lakia ja tuntea järjestelmän sisäisen mekanismin keskustasta reunaan. Taistelu, vaivaa, kurinalaisuutta ja omistautunutta palvelua, jolla ei ole muuta palkkiota kuin takana tulleiden väärinkäsitys ja väärinkäyttö, on opetuslapsi tehtävä.

Pidän tänään huolta kolmannesta kohdasta.

3. Okkultistisen koulun sijainti, henkilökunta ja rakennus.

Tietysti muistutan teitä siitä, että suuri osa siitä, mitä voisin sanoa aiheesta, jätetään pois, koska et voi ymmärtää sitä. Aion muotoilla tietyt säännöt ja tehdä tiettyjä perustavanlaatuisia ohjeita, joita voidaan soveltaa lopulliseen kehitykseen. En aio laatia mitään sääntöä, joka on täytettävä, koska okkultistinen laki ei ole sellainen. Kun nämä okkultistiset koulut perustetaan, niiden kahteen jaostoon, valmistelevaan ja korkeampaan, eri nimetyissä keskuksissa, riippuen yhdestä okkultismin todellisen ja ainoan peruskoulun neljästä haarasta, työ alkaa niin, että se jää huomaamatta. Edistyneiden oppilaiden ja egojen, joiden tehtävänä on tehdä tarvittavat valmistelut, on löydettävä itselleen menetelmä, paikka ja menetelmä. Kaikki täytyy väärentää ponnistelujen ja kokeiden vaakalaudalla, ja maksettava hinta on korkea, koska se, mikä on saatu, tarjoaa jäännöksen tai ytimen, johon seuraava työ perustuu. Virheet eivät kiinnosta, koska vain ohimenevä persoonallisuus kärsii. Tärkeää on, että on pyrkimystä ja kykyä suorittaa asioita sekä kyky oppia oppitunteja, joita epäonnistumiset opettavat. Kun epäonnistumisia pidetään arvokkaina oppitunteina, kun virhettä pidetään vain varoituksena onnettomuuden välttämiseksi ja kun opetuslapsi ei koskaan menetä aikaa turhaan epätoivoon ja turhiin syytöksiin, niin rodun tarkkailijaopettajat tietävät, että työ, jota ego yrittää toteuttaa alatason jokaisen näkökulman kautta, etenee halutulla tavalla ja että lopullinen menestys on väistämätöntä. Nyt hoidan aiheemme jokaisesta kohdasta, kuten jo mainittiin.

Paikka Tämä on erittäin tärkeä asia, mutta se vaihtelee etsimäsi paikan mukaan, olipa kyse sitten lukiosta tai jatkokoulusta. Yleisesti ottaen (koska kansalliset vaatimukset vaihtelevat suuresti) valmistelutoimet sijaitsevat kohtuullisella etäisyydellä jostakin suuresta kaupungista tai keskustasta, mutta edistyneet koulut ovat eristyneempiä eivätkä ole niin helposti tavoitettavissa.

Tarkastellaan tätä hetkeksi. Yksi perustavanlaatuisista asioista, jotka aloittelijan on opittava, on löytää keskus itsestään riippumatta siitä, mikä häntä ympäröi, ja mieluiten siitä huolimatta. On tärkeää löytää tämä keskus, ennen kuin opetuslapsi voi siirtyä ylemmälle tasolle ja työskennellä ylemmässä koulussa. Lukio keskittyy ennen kaikkea ala-kolmen miehen kehitykseen, hänen koulutukseen ja palveluun. Pitkälle edenneet koulut valmistelevat ehdottomasti aloittamista ja käsittelevät okkulttisia tieteitä, välittäen kosmisia totuuksia, opetuslapsen abstraktista kehitystä ja työtä syy-tasoilla. Yhdessä työ voidaan tehdä paremmin miesten maailmassa ja olla yhteydessä siihen; toinen vaatii välttämättä suhteellisen yksinäisyyden ja häiriöistä vapaan ympäristön. Se voidaan ilmaista paremmin sanomalla: valmistelevat arvosanat käsittelevät Jumalan sisäistä valtakuntaa, kun taas edistyneemmät arvosanat ulottavat koulutuksen kattamaan Jumalan ulkoisen valtakunnan. Siksi entinen sijoittuu aktiivisten miesten lasten joukkoon, jotta opiskelija voi tuntea itsensä reaktioidensa tai vuorovaikutuksensa kautta, yhdistäen heidät palvelukseen ja ponnisteluihin. Toinen on tarkoitettu niille, jotka ovat hallinneet nämä asiat osittain ja ovat valmiita oppimaan lisää muista kehityksistä ja kosmosta. Ennen kuin ihminen on suurelta osin itsensä mestari, hän ei voi työskennellä turvallisesti esimerkiksi jumalallisen tai enkelien evoluution kanssa. Lukiossa hän oppii hankkimaan tämän alueen; yläasteella voit luottaa muihin kontaktiin kuin ihmiseen. Molemmissa perusohjeet ovat meditaatio kaikissa asteissaan. Miksi? Koska okkultistiset koulut eivät koskaan anna tarkkoja tietoja tai ohjeita tai tosiasioita, eivätkä myöskään käytä eksoottisia kirjoja. Ainoa tavoite on ohjata opiskelija etsimään itselleen tarvitsemansa tieto. Miten? Kehitetään intuitiota meditaation avulla ja saavutetaan jonkinlainen mielenhallinnan mitta, joka antaa mahdollisuuden kolmian viisauden laskeutua fyysisiin aivoihin, katso syy. Siksi valmistelevassa koulussa painotetaan mieltä koskevaa meditaatiota soveltamalla tässä kirjassa annettua opetusta. Se vaatii ympäristön, jossa voidaan luoda monipuolisia ihmiskontakteja, jossa opiskelijalla on käytössään konkreettinen tieto miesten maailmasta (musiikki, kirjastot, konferenssit jne.), Koska valmistelussa Todellisen esoteerisen koulutuksen saamiseksi ensisijainen asia on varustaa opiskelija astraalisesti ja henkisesti. Kun yllä oleva on saavutettu jossain määrin ja kun koulun selkeä opas näkee, että alemman virtsamunan kehä lähestyy odotettua pistettä, opiskelija siirtyy edistyneempään kouluun ja Häntä opetetaan luomaan yhteys kosmisen keskukseen keskuksestaan ​​ja itse pisteestä laajentamaan tietoisuuttaan päästäkseen makrokosmisen järjestelmän reuna-alueelle ja peittämään kaiken elää, eli elää esoteerisessa mielessä. Tämä vaatii koulutusjakson aikana suhteellista yksinäisyyttä, ja sitä tarjoavat edistyneet koulut. Siksi valmistelevat koulut sijaitsevat lähellä jotakin suurta kaupunkia, mieluiten lähellä merta tai jotakin suurta vesialuetta, mutta eivät koskaan kaupungin sisällä; ne sijoitetaan kaupungin opiskelukeskusten rajoihin ja ovat helposti saavutettavissa. Peruskoulut ovat kaukana tiheään asutuista maapallon alueista, mieluiten vuoristoalueilla, koska niillä on suora vaikutus okkultistiin ja ne antavat lujuuden ja lujuuden laadun, luonteensa Hallitseva estetiikka, jonka on myös oltava okkultistin oma. Meri tai suuret vesialueet lähellä lukion lukua muistuttavat opiskelijaa jatkuvasti päätyöstään, puhdistuksesta, kun taas vuoret inspiroivat edistyneelle opiskelijalle ajatuksen kosmisen voiman ja pitää jatkuvasti hänen edessään ajatuksen aloitusvuoresta, jonka hän yrittää pian nousta. Ma ana nos ocuparemos de un factor importante, el personal y cuerpo facultativo de la escuela y los tipos de edificios.

7 de octubre de 1920.

Considerar hoy esa parte del tercer punto en la carta sobre las Futuras Escuelas de Meditaci n, que se ocupa del Personal dela Escuela. Estet rmino incluye a supervisores y supervisados. El tema es necesariamente extenso. Como ya dije, las escuelas constar n, dondequiera est n situadas, de dos divisiones:

a. Una escuela preparatoria para los primeros grados de instrucci n esot rica u ocultista, situada preferentemente cerca de una extensi n de agua y pr xima a alguna ciudad capital.

b. Una escuela avanzada para los ltimos grados, la cual preparar para la iniciaci ne instruir a los disc pulos en las ciencias ocultas.

En consecuencia, ver n que el personal de ambas escuelas ser necesariamente diferente, as como los programas de estudio. Tratar cada tipo por separado y formular ciertos fundamentos para los Instructores e instruidos.

Escuela de ocultismo preparatoria. Para el mundo externo no aparentar ser diferente de un instituto com n. Habr n diferencias y aunque al principio el hombre mundano no las observe, el estudiante las percibir durante el estudio y tambi n en los planos internos. Los requisitos fundamentales para los Instructores son los siguientes:

El Rector de la escuela será un discípulo aceptado. Es esencial que el Maestro, que respalda el trabajo de determinada escuela sea capaz en todo momento de penetrar en la conciencia de esa escuela y, a través de ella, llegar al discípulo. El Rector debe actuar como medio de comunicación entre los estudiantes y el Maestro y como punto focal para que Su fuerza afluya a ellos. Debe actuar conscientemente en el plano astral durante la noche, y llevar el conocimiento al cerebro físico, pues parte de su trabajo se hará con estudiantes en el plano astral, conduciéndolos al Ashrama del Maestro, en determinados intervalos, para algún trabajo especial. Además deberá entrenarlos para que sean conscientes de esta función.

Bajo su guía trabajarán seis instructores, de los cuales por lo menos uno debe ser clarividente consciente, capaz de ayudarlo e informarlo respecto al desarrollo áurico de los estudiantes; además debe ser capaz de valorar los colores y la expansión de los vehículos de los estudiantes y colaborar con el Rector en la tarea de expansión y sintonización de esos vehículos. Estos instructores han de estar en el Sendero de Probación, incesantemente dedicados al trabajo de ayudar a la evolución y al servicio de algún Maestro. Se los elegirá con máximo cuidado, para suplementarse y complementarse mutuamente; constituirán en la escuela una Jerarquía en miniatura, una diminuta réplica, en el plano físico, del prototipo oculto. Como el trabajo de estos instructores consistirá en gran parte en desarrollar la mente inferior del estudiante y vincularla con la conciencia superior, y como la meta de sus esfuerzas será la construcción rápida del cuerpo causal, tendrán que ser hombres eruditos y de conocimiento, doctos en el conocimiento del Aula de Aprendizaje y capaces de enseñar y competir con los profesores preparados de las universidades del mundo.

En cada escuela el trabajo de estos siete hombres será ayudado por tres mujeres, elegidas por su capacidad de enseñar, su desarrollo intuitivo y ese toque espiritual y devocional que impartirán a la vida del estudiante. A estos diez instructores se les confiará el trabajo de inculcar en los estudiantes las esencialidades importantes, de supervisar la adquisición de los rudimentos de la ciencia y sabiduría ocultas y de desarrollar el siquismo superior. Los diez han de ser asiduos estudiantes de meditación, capaces de supervisar y enseñar a los estudiantes los rudimentos de la meditación ocultista, tal como se enseñan, por ejemplo, en este libro. Impartirán hechos ocultos y las leyes básicas que, en las escuelas avanzadas, serán sometidas a la práctica por el presunto iniciado. Enseñarán ejercicios de telepatía, comunicación causal, reminiscencias del trabajo realizado durante las horas de sueño y la recordación de las vidas pasadas, mediante ciertos procesos mentales, pues los instructores serán peritos en esas artes.

Por lo dicho verán que estos instructores estarán dedicados totalmente al entrenamiento y desenvolvimiento interno del triple hombre.

Con estas diez instructores trabajarán también otros, que tendrán a su cargo los diversos aspectos de la vida de los discípulos. Profesores competentes enseñarán y practicarán la ciencia exotérica, a fin de desarrollar al máximo la mente inferior, supervisada por los diez instructores que vigilan el desarrollo proporcional, y la aptitud del estudiante para practicar correctamente la meditación.

A la par de la instrucción, se exigirá de todos y de cada uno de los discípulos una vida de servicio mundial. Esto será estrictamente vigilado y anotado, sin embargo se ha de observar que no es obligatorio. El discípulo sabrá lo que se espera de él y lo que debe hacer para pasar a las escuelas más avanzadas. Su ficha escolar(donde se registra la condición de sus vehículos, su progreso y su capacidad de servir) estará a disposición del estudiante para ser analizada, pero para nadie más. Sabrá claramente dónde se encuentra, qué debe hacer y qué queda por realizar, y ha de decidir si ayudará en el trabajo mediante una estrecha colaboración. Se tendrá cuidado de quién se admita en la escuela, para evitar su expulsión por incapacidad o falta de interés, pero de esto me ocuparé más adelante al tratar de los grados y las clases.

Por lo tanto, tendrán diez instructores supervisores -siete hombres y tres mujeres- y un Rector, que será un discípulo aceptado. Supervisado por ellos trabajarán varios instructores que se ocuparán de la mente inferior, de equipar al discípulo mental, emocional y físicamente, y de que ingrese en la escuela avanzada en condiciones tales que pueda beneficiarse por las instrucciones allí impartidas. Señalaré que he descrito un ideal y presentado la escuela tal como se espera que sea con el tiempo. Pero, como en todo desenvolvimiento ocultista, los comienzos serán modestos y aparentemente de poca importancia. Mañana me ocuparé de las reglas que rigen la admisión de los estudiantes y del personal de las escuelas más avanzadas.

16 de octubre de 1920.

Hoy considerare:

El personal de las escuelas avanzadas y las reglas de admisión, en la preparatoria yla avanzada. Lasreglas de admisiones serán en gran parte técnicas.

Lo primero que voy a decir aquí, es que habrá pocas escuelas avanzadas y ello durante largo tiempo. El personal de las mismas, por lo tanto, será reducido… Al frente de la escuela habrá siempre un Iniciado de primero o segundo grado, pues la finalidad de la escuela consistirá en preparar aspirantes a la primera iniciación. Esto necesariamente requiere un guía iniciado, nombrado por el Maestro a cargo de la escuela, siendo, dentro de los confines de la misma, única autoridad y juez. Los riesgos del entrenamiento esotérico son demasiado serios para permitir frivolidades, y lo que ordena el Rector debe ser obedecido; pero esta obediencia será voluntaria y no obligatoria, porque cada discípulo comprenderá la necesidad y prestará obediencia por reconocimiento espiritual. Como ya dije, las diferentes escuelas ocultistas serán prácticamente escuelas de rayo, el personal de instructores pertenecerá a determinado rayo oa su complementario, y los estudiantes pertenecerán al mismo oa su complementario. Por ejemplo, si la escuela es de segundo rayo, como se intenta que seala de Irlanda, habrá en instructores y estudiantes de los rayos segundo, Cuarto y sexto; además habrá, por lo menos, un instructor de quinto rayo en cada escuela de ocultismo. Si ella es de primer rayo, el personal y los estudiantes serán de primero, tercero y séptimos rayos y también habrá entre ellos un instructor de quinto rayo.

Supervisados por el Rector iniciado, habrá otros dos instructores que serán discípulos aceptados, y sus estudiantes deben haber agresado de la escuela preparatoria y aprobado los grados inferiores. Probablemente estos tres serán los únicos instructores, porque tendrán pocos discípulos a su cargo y el trabajo del instructor es de supervisión más que didáctico, pues el ocultista es esotéricamente autodidacta.

La mayor parte de su trabajo se limitará a los planos internos y lo harán en la reclusión de sus habitaciones privadas más bien que en las aulas con los estudiantes. Se supone que estarán preparados para trabajar por si mismos y hallar por si solos el camino al portal dela iniciación. Eltrabajo de los instructores será el de consejero; estarán siempre dispuestos a responder a las preguntas ya supervisar el trabajo iniciado por el estudiante mismo y no impuesto por el instructor. Parte del trabajo de los instructores consistirá en la estimulación de la vibración, el alineamiento de los cuerpos, la supervisión del trabajo en los planos internos, la afluencia de fuerza, la protección del peligro mediante métodos esotéricos, además de supervisar la necesaria y constante meditación. A intervalos conducirán a los discípulos ante el Maestro, aconsejarán respecto a su ingreso en los distintos grados del discipulado, informarán sobre la cualidad de su vida de servicio y los ayudarán en la construcción de su vehículo búdico, que estará en embrión al recibir la primera iniciación. Estos instructores supervisarán también la aplicación práctica de las teorías respecto a otra evolución, la dévica o angélica, formulada en las escuelas preparatorias; vigilarán la forma en que el estudiante manipula la materia y aplica las leyes de la construcción; será protegido, en lo posible, en su contacto con las evoluciones subhumanas y superhumanas, y le enseñarán a aplicar la ley ya trascender el karma. Mediante su instrucción le permitirán recobrar el conocimiento adquirido en vidas anteriores y leer los archivos akásicos. Como verán, en estas escuelas, el estudiante es quien inicia y efectúa el trabajo, supervisado y protegido por los instructores. Su progreso y el tiempo de permanencia en la escuela dependen de su propio esfuerzo y su capacidad de iniciativa.

Las reglas que rijan la admisión en la escuela preparatoria serán más o menos las siguientes. (Téngase en cuenta que sólo indico probabilidades, no hechos establecidos y comprobados).

1. El estudiante deberá estar libre de obligaciones kármicas y emprender los cursos sin abandonar otros deberes ni vínculos familiares.

2. No habrá cuotas ni transacciones monetarias. El estudiante atenderá su propio sostenimiento y se ganará la vida mientras estudie. Las escuelas en ambas divisiones se sostendrán con contribuciones voluntarias y mediante el conocimiento de las leyes de oferta y demanda, esotéricamente interpretadas.

3. El estudiante deberá estar a la altura de las normas pedagógicas de su época y generación, y demostrará aptitudes para alguna línea de pensamiento.

4. El estudiante, antes de ser aceptado, debe demostrar a la visión clarividente, que posee alguna coordinación y alineamiento y un cuerpo causal de cierto grado o cualidad. Los instructores de ocultismo no pierden tiempo con quienes no están preparados. Únicamente cuando brilla la luz interna y el cuerpo causal posee cierta capacidad, el estudiante puede beneficiarse con los estudios. Por lo tanto el Rector de la escuela dará el veredicto final de si se lo acepta o no. Esa palabra será definitiva, y pronunciada después que el Rector de la escuela lo haya inspeccionado debidamente por medio de la visión causal y clarividente, y luego de haber consultado al Maestro.

5. El estudiante debe haber demostrado, en un período previo de servicio, su capacidad para trabajar en grupo y pensar en forma colectiva.

6. Se investigarán sus encarnaciones anteriores, cuyo estudio ayudará al Rector a tomar su decisión final.

7. El estudiante deberá tener más de veintiún años de edad y menos de cuarenta y dos.

8. Su cuerpo etérico deberá estar en buenas condiciones y ser un buen transmisor de prana, libre de enfermedades o deformaciones físicas que puedan entorpecerlo.

Éstas son reglas fundamentales que es posible darles ahora. Habrá otras, y surgirán ciertas dificultades durante la selección.

Las reglas para el ingreso en escuelas avanzadas son menos en número, pero más esotéricas. Los estudiantes se seleccionarán en las escuelas preparatorias una vez aprobados los grados, pero la selección no dependerá del desarrollo mental ni de la asimilaci n del conocimiento concreto, sino de la comprensi n interna, del entendimiento ocultista, de la cualidad del tono de su vida, tal como vibra en el mundo interno, del brillo de la luz interna y de su capacidad para el servicio.

Esto basta por hoy; ma ana tratar la ltima parte de este tercer punto, los edificios de las escuelas.

17 de octubre de 1920.

Hoy trataremos los dos tipos de edificios para las escuelas de ocultismo; poco puede decirse sobre ello ys lo darse un delineamiento general, porque las condiciones del clima y la amplitud deseada de las escuelas variar n grandemente, como tambi n el consiguiente planeamiento

Los edificios de las escuelas preparatorias no ser n muy diferentes de los institutos comunes del mundo exot rico. Se impondr una sola condici n: que los estudiantes residan dentro de los limites de la escuela, y cada uno ocupe una habitaci n. El tipo de edificio no importa, con tal que se cumplan tales condiciones. Las habitaciones no se comunicar n entre s, sino por un corredor central. Cada una constar de tres compartimentos peque os, aunque con sus propias caracter sticas: Un compartimento servir de morada y estudio, otro ser el ba oy el tercero se utilizar exclusivamente para la meditaci n, donde tendr las im genes de los Grandes Seres cubiertos con una cortina y una alfombra o un asiento, una cama turca, donde descansar el veh culo f sico durante ciertos ejercicios, y un peque o taburete frente a los retratos de los Maestros, sobre el cual habr un sahumador y un vaso para ofrendas florales.

Los instructores residentes vivir n con los estudiantes; las mujeres se har n cargo de los estudiantes femeninos y los hombres de los masculinos. El Rector de la escuela vivir solo, en casa aparte, la cual tendr, adem s de sus habitaciones particulares, una sala de recibo de peque as dimensiones para la recepci n individual y otra m s grande para reuniones generales, m s un santuario donde se reunir todo el grupo de estudiantes.

Los edificios para las escuelas avanzadas, aunque no nos conciernen mucho todav a, tendr n en su construcci n muchas cosas de significado oculto para quienes tengan ojos para ver. La caracter stica principal de la escuela de ocultismo avanzada, ser el templo central en forma circular, el que contendr un santuario privado para cada estudiante (que, como recordar n, ser n pocos), al cual se entrar por la parte posterior, cerrada por una puerta y una cortina, y se comunicar con el santuario central, donde se celebrar n las reuniones grupales.

En el piso de este amplio santuario central se trazar un tri ngulo, dentro del Cual se sentar el grupo; en los tres espacios fuera del tri ngulo habr mesas que contendr n varios s mbolos y algunos libros fundamentales sobre simbolismo, as como grandes pergaminos, en los que se dibujar ns mbolos c smicos.

El color de este santuario depender del rayo que representa. Las cortinas de separaci n tendr n tambi n el color del rayo y la cortina de cada santuario individual llevar el signo natal del estudiante -su signo, su signo ascendente y los planetas regentes.Estas cortinas ser n propiedad del disc pulo, lo mismo que el asiento o alfombra, los cuales tendr n el s mbolo de su rayo egoico y el de su personalidad.

En la pared del gran corredor central estar n trazados los signos del zod aco. Las cuatro entradas representar n los cuatro Maharaj es.

Una pared cuadrada circundar todo, incluyendo un jard n, que ser cuidado por los estudiantes. S lo tendr una entrada sobre la parte norte. Fuera de ella habr peque os edificios que no albergarán más que a tres estudiantes, y una casa donde residirán los tres instructores. El Rector iniciado tendrá también su residencia particular, que se caracterizará por una torre abovedada, situada en un costado. Esta torre servirá a dos objetivos: será el lugar de instrucción astronómica y astrológica, conteniendo los más modernos aparatos científicos para el estudio de los planetas y de la vida microcósmica. Servirá también como seguro albergue para esos estudiantes que puedan dejar conscientemente sus cuerpos físicos y actuar en otra parte del plano físico.

Esto es todo lo que puedo adelantar. Tomen nota, vigilen y esperen el momento en que se materializará el ideal.

29 de octubre de 1920.

Trataremos ahora el cuarto punto, y al dilucidarlo diré algo respecto a la escuela de ocultismo preparatoria, pero muy poco sobrela avanzada. Estecuarto punto se refiere a los grados y clases.

Los grados y clases.

Anteriormente me referí al programa de las escuelas preparatorias y vimos que se relaciona, en gran parte, con el desarrollo de la mente inferior, con la construcción de los cimientos sobre los cuales se edificará el trabajo posterior y con la formulación, el estudio y la memorización de las teorías y leyes ocultas, las cuales servirán de base al verdadero ocultista para su trabajo práctico. Además hemos visto que gran parte de lo que se enseñó se halla necesariamente vinculado con la enseñanza exotérica del mundo, y es imprescindible que la escuela esté en estrecho contacto con los centros del pensamiento moderno. Ahora procuraré demostrar ciertas cosas que aparecerán en el plan de trabajo del estudiante y describiré el método por el cual será gradualmente conducido hasta ser apto para ingresar en una escuela más avanzada. Como de costumbre, dividiremos el tema en tres secciones:

a. Temporada de estudio.

b. Tipo de trabajo.

C. Transformación de las facultades potenciales en poderes activos, mediante la práctica.

a. Temporada de estudio.

Todo el trabajo de la escuela estará basado en el conocimiento oculto del tiempo y las estaciones y se ajustará estrictamente a dos cosas: 1. El año escolar será dividido en dos períodos; en el primer período los estudiantes se dedicarán activamente a adquirir conocimientos, correspondiendo a la época en que el sol se desplaza hacia el norte, o sea el primer semestre del año; en el segundo (separado del primero por un intervalo de seis semanas) se dedicarán a asimilar ya poner en práctica lo aprendido en el anterior. Durante los primeros meses del año el estudiante pasará por un sistema drástico de recepción, aprendizaje, intenso estudio, acumulación de hechos y conocimientos concretos. Asistirá a conferencias, consultará muchos libros, experimentará en el laboratorio y, con ayuda del telescopio y del microscopio, ampliará el campo de su visión y acumulará en su cuerpo mental un vasto depósito de datos científicos.

Durante las seis semanas de vacaciones se le recomendará al estudiante que descanse completamente de todo esfuerzo mental, salvo el relacionado con la práctica de la meditación ocultista que le fue asignada. Mentalmente seguirá el ciclo y entrará en un pralaya temporario. Al final de las seis semanas volverá a su trabajo a fin de sistematizar el cúmulo de informaciones, completar la comprensión de los hechos anteriormente estudiados, practicar esa parte permitida de la ciencia oculta, con la finalidad de llegar a ser más eficiente y descubrir sus puntos débiles. Durante el “período de oscuridad” del año, escribirá los temas y ensayos, los libros y artículos que contendrán el producto de las informaciones asimiladas- La escuela publicará anualmente el mejor de estos libros para uso del público. De esta manera el estudiante servirá a su época y generación y trasmitirá a la raza el conocimiento superior. 2. En forma análoga sus estudios mensuales estarán dispuestos de modo que la parte más difícil (que se ocupa de la mente superior) se emprenderá durante ese período del mes que se denomina luminoso, mientras que el período oscuro será dedicado a las cosas relacionadas con la mente inferior ya un esfuerzo por retener lo adquirido durante las semanas precedentes. El día también se dividirá en períodos establecidos; las primeras horas se dedicarán a los estudios más abstractos y ocultos, la segunda parte del día a trabajo práctico.

La base de todo crecimiento oculto es la meditación, o los periodos de gestación silenciosa, durante los cuales el alma se expande en el silencio. En consecuencia, para cada estudiante habrá tres períodos de meditación durante el día, a la salida del sol, al mediodía ya la puesta del sol. Durante la primera parte de asistencia a la escuela, estos períodos durarán treinta minutos cada uno. Más adelante dedicará una hora a la práctica de la meditación ocultista, tres veces al día; durante el último año se espera que dedique cinco horas cada día ala meditación. Cuandosea capaz de hacer esto y obtener resultados, podrá ingresar en la escuela avanzada. Es la gran prueba y la marca de quien está preparado.

El horario de la escuela comenzará a la salida del sol y terminará a la puesta del sol. Luego de esto y una hora después de los otros dos períodos de meditación, se le permitirá descansar, comer y distraerse. Deberá retirarse a descansar a las diez de la noche, después de recapitular cuidadosamente durante media hora sobre el trabajo diario y de llenar ciertas planillas para completar su ficha.

El tiempo de estadía del estudiante en la escuela dependerá de su progreso, de su poder interno de asimilación y de su vida externa de servicio y también de su etapa de evolución al ingresar enla escuela. Losque recién entran en el sendero de probación, permanecerán en ella de cinco a siete años y en algunas ocasiones quizás más; los antiguos discípulos y los que han recibido la iniciación en vidas anteriores, permanecerán poco tiempo, completarán el programa con rapidez, simplemente para aprender a extraer y aplicar el conocimiento anteriormente adquirido. Su período de permanencia será de uno a cinco años, generalmente tres. Su conocimiento innato será desarrollado por medio del estimulo para que enseñe a los hermanos más jóvenes. El estudiante egresa de la escuela, no como resultado de su examen exotérico sino simplemente por la notificación del Rector de la escuela, el cual funda su decisión en el examen esotérico de sus cuerpos, por la claridad de los colores de su aura, por el tono que emite su vida y por la clave de su vibración.

b. Tipos de trabajo.

Primero, y principalmente, se debe practicar la meditación según se explica en estas cartas, y como lo asigne el Rector dela escuela. Unao dos veces al año el Rector iniciado de la escuela, a la que está vinculada la escuela preparatoria, examinará a los estudiantes y, previa consulta con el Rector, asignará una meditación específica ajustada a las necesidades de cada estudiante. Una vez al año, el Maestro responsable de ambas escuelas también los examinará y comunicará al Rector los ajustes que deben hacerse. (Les recordaré que la relación de Maestro a discípulo es de carácter privado, y aunque Él esté en continuo contacto con sus discípulos en forma privada, de ninguna manera afecta su análisis autorizado del conjunto de auras del grupo de la escuela.)

Segundo, se hará un estudio graduado y científico del microcosmos, que comprenderá las siguiente materias, utilizándose el microscopio cuando sea necesario.

El Microcosmos:

a. Anatomía, fisiología y biología elementales.

b. Etnología.

C. Estudio del cuerpo etérico y los temas relacionados: la vitalidad y el magnetismo.

d. Estudio de la geología, del reino vegetal o botánica, y del reino animal.

e. Estudio de la historia del hombre y el desarrollo de la ciencia.

f. Estudio de las leyes del cuerpo microcósmico.

El Macrocosmos:

a. Estudio de las leyes de la electricidad, del Fohat, del prana y de la luz astral.

b. Estudio de astronomía y astrología.

C. Estudio de la cosmogonía oculta.

d. Estudio de la jerarquía humana.

e. Estudio de la evolución dévica.

f. Estudio de las leyes del sistema solar.

g. Estudio de la telepatía, de la creación mental y de la psicometría.

La Mente:

a. Estudio del plano mental.

b. Estudio de las leyes del fuego.

C. Estudio del cuerpo causal.

d. Estudio del quinto principio.

e. Estudio del color y del sonido.

Síntesis:

a. Estudio del espíritu-materia-mente.

b. Estudio de los números y de la simbología.

C. Estudio de las matemáticas superiores.

d. Estudio de las leyes de la unión.

e. Estudio de las leyes del sexo.

Desarrollo síquico:

a. Estudio del ocultismo práctico.

b. Estudio del siquismo.

C. Estudio de la luz astral y de los registros akásicos

d. Estudio de la mediumnidad y de la inspiración.

e. Estudio de las vidas pasadas.

f. Estudio de los centros macro y microcósmicos.

Trabajos prácticos:

a. Servicio prestado a la raza.

b. Estudio del trabajo grupal.

C. Trabajo de recapitulación.

d. Trabajo sobre los cuerpos sutiles, a fin de producir continuidad de conciencia.

e. Estudio de la magia.

f. Estudio del séptimo rayo.

Como podrán ver, cuando el estudiante ha completado el programa mencionado será un mago en potencia y un miembro en embrión de la Fraternidad dela Luz. Estaráequipado y preparado para ingresar en la escuela avanzada, donde se le enseñará a utilizar el conocimiento adquirido; se desarrollarán científicamente sus centros para que llegue a ser un síquico consciente de tipo mental; se lo entrenará para controlar y hacer contacto con las evoluciones inferiores ya colaborar con otras evoluciones, tales como la dévica, donde sus cuerpos se alinearán y ajustarán de manera que al término del período (que será de dos a tres años) podrá presentarse ante el Iniciador.

C. Potencias convertidas en poderes.

El tercer tipo de trabajo est basado en el programa precedente y trata directamente del desarrollo individual. Abarca los siguientes temas:

a. Alineamiento de los cuerpos, teniendo en cuenta el contenido egoico.

b. Construcci n del antakarana y desarrollo de la mente superior.

C. Desarrollo de la intuici n, y el definido despertar espiritual del estudiante.

d. Estudio de la vibraci n, rayo, color y tono del estudiante.

e. Refinamiento consciente de todos los cuerpos, empezando por el f sico.

Cuando se hayan estudiado debidamente estos t picos y puesto en pr ctica todo el conocimiento adquirido, los poderes inherentes al alma se convertir n en poderes conscientes. Ante todo se har hincapi en el hecho de que el mago blanco pone todo el poder y conocimiento al servicio dela raza. Sudesenvolvimiento interno se ha de expresar en t rminos de servicio, antes de permit rsele ingresar en la escuela avanzada.

He indicado bastante para proporcionarles un amplio campo donde hacer interesantes conjeturas.

POD IS DESCARGAR EL LIBRO COMPLETO DESDE AQU :

https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Cartas sobre Meditaci n Ocultista

La ciencia de la meditaci n como una t cnica de entrenamiento mental, es practicada cada vez mas en todas partes. La meditaci n esta relacionada con energ a que fluye, cuya naturalezas impersonal y ardiente; su peligro potencial por lo tanto, deber a ser comprendido y eludido, y las practicas adoptadas deber an ser seguras y confiables. Este libro expone los factores b sicos, generales y espec ficos, mostrando el objetivo fundamental de la ciencia de la meditaci n: el servicio mundial.

[button color= blue size= medium link= https://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2007/09/hermandadblanca_02_cartas_sobre_meditacion_ocultista.zip target= blank ]Djwhal Khul Cartas sobre meditaci n ocultista[/button]

Seuraava Artikkeli