Tiibetin mestari Djwhal Khul värin ja äänen käyttö (kirjain VII)

  • 2012
Sisällysluettelo piilottaa 1 Tiibetin mestarin Djwhal Khulin okkultistisen meditaation kirje 2 2 KIRJA VII 3 VÄRIN JA ÄÄNEN KÄYTTÖ 4 Voit ladata täydellisen kirjan täältä:

Tiibetin mestari Djwhal Khulin okkultistisen meditaation kirjeet

(Alice A. Bailey)

VII KIRJA

VÄRIN JA ÄÄNEN TYÖNTEKIJÄT

1. Värien luettelo ja joitain kommentteja.

2. Värit ja kirjeenvaihtolaki tai vastaavuus.

3. Värien vaikutukset.

4. Värien käyttö ja niiden tuleva käyttö.

27. elokuuta 1920.

Ei ole epäilystäkään siitä, että ne, jotka rikkovat lakia, menehtyvät lailla, kun taas ne, jotka tottelevat sitä, elävät sen mukaan. Okkulttisen tutkimuksen tarkoitus on analysoida häntä miksi ja miten ilmiöt. Se on menetelmän löytäminen, jolla tulokset saavutetaan, ja se edellyttää tapahtumien ja olosuhteiden perusteellista analysointia, jotta löydettäisiin niitä hallitsevat lait. Olen sitä mieltä, että näiden alustavien huomautusten tekeminen on tarkoituksenmukaista, koska olen nähnyt selvästi jokaisen teidän mielessänne vallitsevat kysymykset, jotka ovat arvokkaita, jos jatkat oikean vastauksen etsimistä. Opetuslapsi elämää säätelevät tietyt hyvin määritellyt lait, ja he hallitsevat koko elämää. Ero on siinä, että opetuslapsi ymmärtää osittain tällaisten lakien tarkoituksen, olosuhteiden olemassaolon sekä tietoisen ja järkevän soveltamisen jokapäiväisessä elämässä syntyviin olosuhteisiin. Kun lakia noudatetaan, henkilökohtainen elämä muuttuu ... Katsokaamme esimerkiksi toimeentulolaki. Estaley antaa opetuslapselle mahdollisuuden käyttää älykkäästi yleismaailmarahaa. Se merkitsee aineen manipulointia ja sen mukauttamista tarjonnan ja kysynnän voimien vastavuoroiseen toimintaan ... Elmistic viljelee sokeaa uskoa, tämä tarkoittaa, että hän voi saavuttaa jumalallisen talletuksen, mutta olisi parempi ymmärtää menetelmä, jolla tällainen talletus tapahtuu. hän pitää aina täynnä ja keinoja, joilla Isän runsas tarjonta vastaa lastensa tarpeisiin. Voin toistaa tässä yhden tarjonnan ja kysynnän mahdolli suuksista. Vain siltä osin kuin säännöstä käytetään taitavasti työntekijän ja työn tarpeisiin (valitsen nämä sanat huolellisesti), säännös jatkuu. Salaisuus on: käytä, kysy, ota. Vasta kun ovi avataan kysyntälain nojalla, toinen paremmin toimitettu ovi avataan. Salaisuus on piilotettu painovoimalaissa. Mieti tätä.

Joitakin havaintoja väristä.

Nyt meidän on työskenneltävä. Aihe, jota käsittelemme tänään iltapäivällä, on syvän ja monimutkaisen mielenkiinnon kohteena. Tämä seitsemäs kirje käsittelee värin ja äänen käyttöä meditaatiossa.

Kuten hyvin tiedät, olemme aiemmissa kirjeissä käsitellyt laajasti äänen aiheita sekä tutkimalla pyhän sanan käyttöä että ottaen huomioon kaavoja ja m ntramia. On hyvin yleistä sanoa, että ääni on väriä ja että väri on ääntä, ja niin on. Aihe, johon haluan todella kiinnittää huomioni, ei ole ääni kuin ääni, vaan äänen tuottamat värin vaikutukset. Tässä kirjeessä korostan erityisesti värien näkökulmaa ja pyydän heitä muistamaan, että kaikki äänet ilmaistaan ​​väreinä.

Kun Logot lähettivät tämän aurinkokunnan suuren seismisen semantiikan, esiintyi kolme päävärivirtaa, jotka jakautuivat lähes samanaikaisesti neljään toiseen, jolloin meille saatiin seitsemän värivirraa mikä manifestaatio oli mahdollista. Nämä värit ovat:

1. Sininen 4. Keltainen

2. Indigo 5. Oranssi

3. Vihreä 6. Punainen

7. Violetti

Järjestys, johon värit olen sijoittanut, ei ole omituinen; mutta sen todellisen merkityksen, jonka jätän teille löytää itsellesi.

Haluaisin tuoda esiin toisen idean: Nämä seitsemän värivirrat olivat logonisen meditaation tuote. Logot meditoivat, harkiten, ajattelevat henkisesti, muodostivat ihanteellisen maailman ja rakensivat sen henkisen aineen avulla. Sitten syntyi objektiivinen maailmankaikkeus, joka loisti seitsemällä värillään ja synteettisenä alaäänenä voimakas sininen tai indigo. Siksi tietyt asiat voidaan vahvistaa värin suhteen.

1. Se liittyy objektiiviseen meditaatioon; näin ollen sillä on yhteys muotoon.

2. Se on meditaation huipentuna emittoidun äänen tulos.

3. Näissä seitsemässä värissä ja hänen älykäs käsityksessään on ihmisen kyky rakentaa kuten logot tekevät.

4. Värit tuottavat tiettyjä vaikutuksia eri ajoneuvoissa ja myös tasoissa, joissa nämä ajoneuvot toimivat. Kun okkultisti tuntee jokaiselle tasolle sovellettavan värin ja kyseisen tason perusvivaanin, hän hallitsee mikrokosmisen kehityksen perustavanlaatuista salaisuutta ja voi rakentaa manifestaatiokappaleensa noudattaen samoja lakeja, joita Logos käyttää kun rakennat kohde aurinkojärjestelmääsi. Meditaation harjoittaminen vastaavalla säteellä paljastaa tämän salaisuuden älykkäälle opiskelijalle ajoissa. Yllä olevat neljä kohtaa ovat avain kaikkeen seuraavaan.

Haluaisin tässä selventää joitakin epäilyjä siitä, ovatko luetteloni värit ristiriidassa HPB: n luetteloitujen kanssa. He huomaavat, että niitä ei ole, mutta että me molemmat käytämme samoja näyttöjä, kuten ne, joilla on silmät, voivat nähdä. Näyttö lakkaa olemasta, kun se tunnistetaan, joten en anna salasanaa täällä. Voin kuitenkin tehdä yhden tai kaksi merkintää:

Okkulttisissa kirjoissa täydentävään väriin voidaan käyttää sen päävärin nimeä. Punaista voidaan kutsua vihreäksi ja oranssiksi, siniseksi. Avain käytetyn termin tarkkaan tulkintaan on tutkittavan kokonaisuuden saavuttama vaihe. Jos puhutaan egosta, yhtä termiä voidaan käyttää, jos persoonallisuudesta, toista, kun taas Monadin tai ylemmän aurinkosfäärin tapauksessa se voidaan kuvata synteettisesti tai monadien säteinä.

Ylemmän tai alemman mielen värit mainitaan joskus tason eikä osallistuvan säteen suhteen.

Sinisiä ja indigovärejä, kun ne ovat kosmisesti suhteessa toisiinsa eivätkä ole pelkästään analogisia, voidaan käyttää vuorottelevasti näytönä. Haluan kuvata:

Voimme puhua liekin herroista ja työskennellä tällä planeetalla. neljällä värillä:

a. Indigo, koska he ovat Bodhisattvan linjalla rakkauden tai viisauden säteen yhteydessä. Maailman Herra on suora heijastus toisesta näkökulmasta.

b. Sininen, johtuen affiniteetistaan ​​indigoon ja suhteesta aurikka-munaan; Aivan kuten aurinkologoja kutsutaan "siniseksi logoksi" (kirjaimellisesti indigoksi), niin täydellisen miehen väri ja aurinen kirjekuori, jonka kautta se ilmenee, ovat pääosin sinisiä.

C. Oranssi, täydentää sinistä, jolla on suora suhde ihmiseen älykkyydenä, ja hän on viidennen manaan periaatteen säilyttäjä suhteessa koko persoonallisuuteen.

d. Keltainen, täydentäen indigoa ja myös punoksen väriä, ollessa toisen näkökulman suorassa linjassa.

Yllä oleva kuva osoittaa suuren monimutkaisuuden, jonka mukaan näyttöjen käyttö merkitsee, mutta osoittaa myös niille, joilla on silmiä nähdä, että tällaisten näyttöjen valinta ei ole mielivaltainen, vaan se on lain ja lain alainen.

Tämän seurauksena on selvää, miksi toisto niin usein, että ala-mieli ei ole kovin hyödyllinen, kun kyse on esoteerisista kysymyksistä. Vain ne, jotka kehittävät ylivoimaista visiota, voivat saavuttaa tietyn määrän tarkkaa syrjintää. Aivan kuten luonnon toiminnan vihreys tai tämän rakkausjärjestelmän indigo-värähtely muodostavat perustan rakkauden näkökulmalle, sama tapahtuu myös henkisellä tasolla. En voi sanoa mitään lisää tästä, mutta heillä on täällä paljon ajateltavaa. Oranssi pitää myös mielen poikien salaisuuden ja liekin tutkimuksen kautta (joka sekoittaa myös kaikki värit eksoterisesti) saadaan valaistus.

Mikä on paras tapa jakaa tämä laaja teema tutkittaessa meditaation värien ja äänen teemaa meditaatiossa? Tarkastelemme sitä seuraavissa kohdissa:

1. Värien luettelo ja joitain kommentteja niistä.

2. Värit ja kirjeenvaihto- tai analogialaki.

3. Värien vaikutukset:

a. Opiskelijan ruumiit.

b. Ryhmät ja ryhmätyöt.

C. Ympäristö

4. Värin käyttö:

a. Meditaatiossa.

b. Paranemiseen meditaation aikana.

C. Rakentavassa työssä.

5. Värin tuleva käyttö.

Näiden viiden otsikon alla voidaan tiivistää kaikki se, mitä tänään pitäisi sanoa. Ehkä hyvin vähän sanomastani on täysin uutta, koska se löytyy HP Blavatskyn peruskirjasta. Mutta kun uusi esitys ja lisää toinen materiaali samaan kohtaan, valaistus voi tulla ja tietoa voidaan säätää älykkäästi. Myöhemmin keskustelemme näistä viidestä jaosta. Tänä iltana lisään vain muutaman lisäpisteen jo annettuihin.

Fyysisessä tasossa ilmenevät värit esitetään karkeimmassa ja karkeimmassa muodossa; jopa hienoimmat vivahteet, jotka fyysinen silmä näkee, ovat raakoja ja karkeita emotionaalitasoon verrattuna; Kun kontaktia tehdään muiden lentokoneiden hienostuneempaan aineeseen, erilaisten vivahteiden kauneus, pehmeys ja hienostuneisuus jokaisessa siirtymässä kasvaa. Kun viimeinen synteettinen väri saavutetaan, kauneus ylittää jokaisen konseptin.

Värit, jotka koskevat meitä evoluutiossa, ovat valon värit. Tietyt värit, edellisen aurinkokunnan jäänteet, on otettu ilmaisutavoiksi salaperäiselle jokselle, jota kutsumme kosmiseksi pahaksi (nimetty tietämättömyydestämme). Ne ovat päättämättömiä värejä ja mustan veljeyden voimanlähteitä. Kuka haluaa kulkea valopolkua, sillä ei ole mitään tekemistä heidän kanssaan. Ne ovat negatiivisia, kuten ruskeat, harmaat, inhottavat violetit, vihreät kardinaalit, jotka sijaitsevat maan pimeissä paikoissa, tunnetasossa ja henkisen tason alemmalla tasolla ja ovat negatiivisia. Sen sävy on matalampi kuin luonteen muisti. Ne ovat yön synnyttäjiä, ymmärretään esoteerisesti ja ovat miragen, epätoivon ja korruption perusta, ja Suurten Olentojen opetuslapsen täytyy ne neutraloida tuomalla valoon liittyvät värit.

6. Kaikkien värien synteesi, kuten edellä todettiin, on indigosynteettinen säde. Se on kaikkien taustalla ja imee ne kaikki. Mutta ihmisen evoluution kolmessa maailmassa liekin oranssi väri säteilee ennen kaikkea viidennestä periaatteesta; Se perustuu viidenteen periaatteeseen, ja se johtuu esoteeristen sanojen esoteerisesta lausunnosta: "Jumalamme on kuluttava tuli." Nämä sanat koskevat mielenterveys- tai manasiinista periaatetta, älykkyyden tai järjen tulta, jonka liekin herrat antoivat ja joka stimuloi ja ohjaa aktiivisen persoonallisuuden elämää. Syyvalo ohjaa ihmistä oppimisen luokkahuoneessa, kunnes hän saavuttaa viisauden luokkahuoneen, jossa hänen rajoituksensa löydetään, ja rakenne, jonka tieto on rakentanut (Salomon syy-elin tai temppeli) on tuhotaan kuluttamalla tulta. Tämä tuli kuluttaa runsasta vankilaa, jonka ihminen on pystyttänyt moniin inkarnaatioihin, vapauttaen sisäisen jumalallisen valon. Sitten molemmat tulipalot sulautuvat, nousevat ja eksyvät triadiisessa valossa.

Jotkut värit kuuluvat yksinomaan ihmishierarkiaan ja toiset jumaliseen siipiin. Viimeisessä seoksessa ja fuusio tulee täydelliseksi.

29. elokuuta 1920.

Värien luettelointi.

Jatkamme tänä iltana värien tutkimista ensimmäisestä kohdasta.

Esitän tiettyjä kommentteja ja annan tiettyjä tietoja, mutta minun on kuitenkin vaadittava eksoteeristen termien käyttöä, koska tarkoituksenani on tehdä ehdotuksia. Sanan "väri" käyttö osoittaa aikomuksen, koska kuten hyvin tiedät, sen määritelmä ehdottaa salauksen ajatusta. Siksi väri on "se, joka piilottaa". Se on yksinkertaisesti objektiivinen keino, jolla sisäinen voima siirretään, ja se muodostaa Logosta lähtevän vaikutustyypin heijastuksen aineesta, joka on tunkeutunut Hänen aurinkokunnansa tiiviimpaan osaan. Tunnemme sen värinä. Taitavat tuntevat hänet erilaistuneena voimana ja edistyneet aloittavat lopullisena, erottamattomana ja jakamattomana valona.

Eilen luetteloimme värit tietyssä järjestyksessä. Aion luetteloida ne taas näin, mutta muistutan vain, että salamaa, jota muut korostavat, voitaisiin pitää seitsemänkertaisena valona. Opiskelijan taipumus on kuvitella seitsemän nauhaa, jotka ulkonevat alaspäin viiteen alempaan tasoon, kunnes ne ovat kosketuksissa maatasoon ja imeytyvät tiheään aineeseen. Tämä ei ole niin. Seitsemää väriä voidaan pitää seitsemänä värinä, jotka kiertävät ja muuttuvat jatkuvasti ja kulkevat tasojen läpi kohti lähtöpistettä ... Seitsemän väriviivaa lähtevät synteettisestä säteestä. Indigosäteen indigo-alaviiva muodostaa vähiten vastustuskyvyn polun tiheimmän aineen sydämestä palaamalla taas lähteelleen. Värilliset raidat muodostavat kiertävän renkaan, joka liikkuu eri värähtelyasteilla ja ylittää kaikki tasot laskevissa ja nousevissa ympyröissä. Haluan osoittaa tässä erityisesti, että seitsemän raitaa eivät kaikki liiku samassa tahdissa; Tässä on avain aiheen monimutkaisuuteen.

Jotkut kiertävät nopeammalla värähtelyllä kuin toiset. Siksi - kun he kantavat vastaavia monadejaan - heillä on täällä vastaus kysymykseen, miksi jotkut egot näyttävät etenevän nopeammin kuin toiset.

Nämä väripiirit eivät seuraa suoraa ja esteettömää kurssia, vaan sekoittuvat hyvin uteliaalla tavalla sekoittaen toisiaan ja absorboimalla toisiaan tietyissä jaksoissa ja kokoontuessa kolmen tai viiden ryhmänä, mutta menossa aina kohti mennä eteenpäin Tämä on rhboboid-suunnittelun todellinen perusta, jonka takana on viisauskäärme. Käärmeen ihon toisiinsa kietoutuvat asteikot tulee edustaa kolmella pääväririvillä, jotka leikkaavat muun neljän värin. Joskus joku, joka tutkii väriä ja jumalallista viisautta, rakentaa loistavan grafiikan seitsemästä tasosta ja asettaa niihin seitsemänvärisen viisauskäärme. Jos mittakaava piirretään oikein, havaitaan mielenkiintoisia geometrisia kuvioita, kun ympyrät ylittävät tasot poikittain, ja saadaan silmämäärä seitsemän säteen aineen monimutkaisuudesta ...

Jotkut lyhyet lausunnot ovat tässä sopivia:

Todellinen indigonväri on taivaanholvin sininen kuutoton yö. Se on huipentuma, ja kun kaikki syntyy, syntyy aurinkoyö, joten väri vastaa sitä, mitä taivas julistaa joka ilta. Indigo imeytyy.

Vihreä on luonnon toiminnan perusta. Se oli ensimmäisen järjestelmän synteettinen väri ja on nykyisen manifestoidun järjestelmän perusta. Luonnon nuotti on vihreä, ja joka kerta kun ihminen havaitsee maata peittävän vaatteen, hän joutuu kosketuksiin jonkin voiman kanssa, joka on jo saavuttanut täyttymyksensä ensimmäisessä järjestelmässä. Vihreä stimuloi ja parantaa.

Haluan kiinnittää huomiota siihen, että näiden värien esoteerista merkitystä tai tarkkaa tietoa niiden järjestyksestä ja soveltamisesta ei ole vielä annettu. Vaarat ovat liian suuria, koska värilakien oikeassa ymmärtämisessä ja esimerkiksi tietyn säteen edustavan värin tiedossa on voima, jonka taitajat käsittelevät.

Kommentit väreistä.

Jotkut värit ovat jo tunnettuja, ja on aiheellista luetella ne. Synteettinen säde on indigo tai tummansininen. Se on rakkauden-viisauden säde, nykyisen aurinkokunnan suuri perussäde ja yksi kosmisista säteistä, jotka on jaettu manifestaatiota varten seitsemään alleviivaukseen:

1. Indigo .. ja julkistamaton väri.

2. ndigo- ndigo Rakkauden-Viisauden toinen osakuva. Sillä on loistava ilmentymäsä monedisella taustalla ja sen tärkein ilmentymä rakkauspajoissa.

3. igo-vihreä .., kolmas alisäde, kolmas merkittävä aktiivisuussäde tai sopeutumiskyky. Se on toisen järjestelmän perussäde; elämän evoluution suuri säde.

4. Indigo-keltainen Harmony Ray.

5. Oranssi indigo - konkreettisten tietojen säde.

6. ndigo ja julkistamaton väri. Hartauden säde.

7. igo-violetti Seremoniajärjestyksen säde.

Huomaat, että en mainitse kahta väriä, punaista indigoa ja sinistä indigoa; En myöskään määritä tiettyjä säteitä tai lentokoneita. Ei ole niin, että en voi tehdä sitä, vaan että palauttamalla nämä tiedot luodaan palapeli. Kun käsittelet näitä värejä, sinun tulee aina muistaa tietyt asiat:

Se, että olen antanut nimet ja heidän eksoottisen sovelluksensa ja että kaikessa annetussa, vain kaksi väriä osuvat esoteeriseen sovellukseensa: indigo ja vihreä. Synteettiset ja aktiivisuussäteet ovat tässä vaiheessa ainoat kaksi, joilla heillä voi olla absoluuttinen turvallisuus; yksi on pyrkimyksen tavoite, toinen on luonnon perusväri.

Että muut viisi väriä, jotka koskevat viisinkertaista evoluutioamme, muuttuvat, sekoittuvat, sulautuvat ja että niitä ei ymmärretä esoteerisesti samalla tavalla kuin sanat: punainen, keltainen, oranssi, sininen ja violetti Esoteerisesti ne tuskin muistuttavat nimeään ja näiden nimien on tarkoitus peittää ja johtaa harhaan.

Se, että nämä kolme ja kaksi muuta väriä voidaan ymmärtää vain heidän neljän pienen alleviivauksen kautta. Nykyinen on neljäs kierros, ja toistaiseksi on havaittu vain neljä näiden värien kohokohtia. Kun nämä kolme näkökohtaa pidetään mielessä, tällä näkyvällä tiedolla ei ole merkitystä enemmän kuin sillä on, ja älykäs opiskelija pidättää mielipiteensä.

Keltainen on toinen väri, joka on tullut ensimmäisestä järjestelmästä. Sinisen ja keltaisen sulautumisella tuossa järjestelmässä oli paljon tekemistä toiminnan alkamisen kanssa. Elamarillo harmonisoi ja merkitsee kulumista ja hedelmää. Huomaa, että syksyllä, kun luonnon prosessit ovat päättyneet ja sykli on suoritettu loppuun, syksyn keltainen leviää maisemaan.

Huomaa myös, että kun aurinko säteilee suoraan, taimet ovat pukeutuneet keltaiseen. Sama tapahtuu hengen elämässä. Kun harmonian tai budiumin taso saavutetaan, täyttymys saavutetaan. Kun persoonallisuus on suorittanut tehtävänsä ja mikrokosmosen aurinko, ego säteilee suoraan persoonallisuuden elämässä, sitten tapahtuu hedelmällisyys ja sato. Tiivistäminen tai yhtenäistäminen ja tavoite on saavutettu. Sinisen ja keltaisen seos tuottaa vihreää, ja sininen tai synteettinen indigo (rakkauden ja viisauden näkökulma) hallitsee, kun se on saavuttanut harmonian tason. Ne johtavat Atman kolmanteen tasoon, missä toiminnan vihreys on vallitseva ...

31. elokuuta 1920.

Jatkaen värien ja meditaation tutkimista ja niiden erityistä luokittelua haluaisin - kannustaakseni teitä ilmoittamaan, että sinua vastaava osa on vastaanottaa ja julkaista nämä kirjeet niiden sisältämien tietojen kanssa, jolloin minut vastuuseen tällaisista tiedoista. Vaikka he eivät ymmärrä heitä ja näyttävät olevan ristiriitaisia, haluaisin ehdottaa, että salaisuuden toinen puoli on piilotettu esoteeriseen tulkintaan ja toinen puoli tosiasiaan, että kaikki tulkinnat riippuvat tulkin näkökulmasta ja tasosta, jolla hänen omatuntonsa toimii. Sen, mitä opetan, arvo on nyt seuraavassa: värien tutkimuksen kautta (värähtelyn tutkimuksen osa) tulee kyky ymmärtää henkilökohtaista värähtelyä, virittää egoiseen värähtelyyn ja synkronoitua sitten mestarin kanssa. Meditaatio on yksi tärkeimmistä menetelmistä synkronoinnin aikaansaamiseksi. Kun älykkyys vangitsee tähän aiheeseen liittyvät tieteelliset tosiasiat, se käyttää niitä kiihtymään tärinää ja kehittämään älykkäästi tarvittavat värit.

Edellisessä kirjeessäni olen käsitellyt neljää väriä - sinistä, indigoa, vihreää ja keltaista - ja tämä ensisijainen ryhmittely on erittäin mielenkiintoinen. Nyt otamme toisen väriryhmän, joka yhdistyy luonnollisesti, oranssi, punainen ja violetti.

Oranssi. Se on tarkoituksellemme henkisen tason väri, nuotion väri; Se on liekin symboli ja omituisella tavalla väri, joka syntetisoi erotuksen. Huomaa, että esoteerinen oranssi väri ei ole täsmälleen se termi, jonka ymmärrät. Eksoterinen oranssi on sekoitus keltaista ja punaista; esoteerinen oranssi on puhtaampaa keltaista, jossa punaista tuskin havaitaan. Tämä oranssi saapuu kosmisen säteen aikaansaamana värähtelynä, koska on muistettava, että viides säde (sama kuin viides taso ja viides periaate) on läheisesti liittynyt älykkyyden kosmiseen säteeseen tai siihen aktiviteettinäkökohtaan, jolla oli suuri ilmaus ensimmäisessä aurinkokunnassa. Tuon aikakauden synteettinen säde oli vihreä ja liittyi läheisesti oranssisäteeseen, mielen tai älykkyyteen, joka ilmeni muodon kautta. Nykyisessä aurinkokunnassa meillä on sen analogia synteettisessä rakkauden ja viisauden sädessä ja läheisessä suhteessaan harmonian neljännen säteen kanssa. Tämä osoitetaan niiden vuorovaikutuksen muodostamalla kolmiolla seuraavasti:

ENSIMMÄINEN SOLARJÄRJESTELMÄ

Vihreä salama

Kolmas näkökohta

Toiminta tai älykkyys

Kolmas alleviivaus Viides alleviivaus

Manan toiminta, mieli

Vihreä-vihreä Vihreä-oranssi

TOINEN SOLARJÄRJESTELMÄ

Indigon salama

Toinen näkökohta

Rakkaus ja viisaus

Toinen alleviivaus Neljäs alleviivaus

Rakkaus ja viisauden harmonia

indigo-indigo indigo-keltainen

Aktiviteettijärjestelmässä meillä on kolmas osa universaalia mieltä tai toimintaa, joka ilmenee konkreettisen osavalon oranssina värinä ..., sopeutumiskyky muodon kautta, joka ilmaisee täydellisesti kyseisen piilevän toiminnan. Samoin rakkauden toisessa järjestelmässä meillä on rakkauden näkökulma, joka ilmenee harmonisen tai kauneuden säteen keltaisella värillä - rakkaus, joka ilmaisee itsensä täydellisesti yhtenäisyyden, harmonian tai kauneuden kautta. Huomaa tässä tosiasia, että käytän myös termejä, joiden tarkkuus riippuu eksoterisesta tai esoteerisesta tulkinnastasi.

Siksi palaamalla siihen, mitä sanoin aikaisemmin, tämä oranssi väri tulee meille värähtelynä, jonka aikaisempi kosminen aktiviteettisäde on aikaansaanut edellisessä aurinkokunnassa; oranssinvärinen voima (sen tieteellinen vangitseminen älykkyyden avulla) täydentää yhteyden hengen ja muodon, elämän ja niiden ajoneuvojen välillä, joiden kautta se yrittää ilmaista itseään.

Voisimme määrätä suuret perusvärit erilaisille termeille, joita käytämme ilmaistaan ​​manifestoituneen maailmankaikkeuden kokonaisuus:

1. Elämäkohta 2. Näkömuoto 3. Älykkyysnäkökohta

Spirit Matter Mind

Elinvoimaisuuden ajoneuvotietoisuus

Yo No-Yo -suhde

Salama Salama Salama

2do. Rakkaus ja ensimmäinen. Voima tai tahto 3.. Aktiviteetti tai

Viisaus 7.. Seremoniaalinen sopeutumislaki

4to. 5. harmonia 5. tieto. tuntemus

6to. Betoni omistautuminen betoni

Tämä on vain yksi tapa, jolla säteet voidaan ryhmitellä ja katsoa vaikuttaviksi, joilla on suora vaikutus evoluutioelämään tai tapaan, jolla ne kehittyvät kolmannen tekijän eli älykkyyden kautta. Nämä jakaumat muodostavat kosmisen kolmion kolme pistettä:

älykkyys

Elämän muoto

ja kolmen välillä makromikromaisesti toimivien säteiden virralla on sen mikrokosminen vastaavuus kundalenisessa tulessa (herätetty meditaation avulla), joka toimii geometrisella tarkkuudella kolmen keskuksen välillä vanhempi:

sepelvaltimo-

Cardiac Lar geo

Seitsemän sädettä oli vuorovaikutuksessa elämän, muodon ja sisäisen mielen välillä; pohjimmiltaan he ovat itse niitä kolme, elämä, muoto ja älykkyys, ja muodostavat kokonaisuutena ilmoitetun maailmankaikkeuden. Seitsemän toimivat eri näkökohdista eri aikoina.

Seuraavien välillä on erittäin mielenkiintoinen vuorovaikutus:

a. Rakkaus-Viisauden Ray ja Harmonian Ray, kuten se tapahtuu monedic ja lääketieteellisen tason välillä.

b. Voiman säde ja juhlalaki, kuten tapahtuu ensimmäisen ja seitsemännen tason välillä.

C. Aktiivisuuden tai sopeutumissäteen ja konkreettisen tiedon tai tieteen säte, kuten tapahtuu mielen kolmannen lämpötason ja viidennen tason välillä. Elverde ja Orange olivat liittolaisia ​​ensimmäisessä aurinkokunnassa ja jatkoivat nykyisessä järjestelmässä. Olen avannut valtavia ajattelualueita tosi opiskelijoille.

Indigon, sinisen ja keltaisen välisessä suhteessa salaisuus on piilotettu; vihreän, oranssin ja punaisen välillä on suljettu toinen salaisuus, ja sinisen, punaisen ja violetin välillä on toinen mysteeri.

Opiskelija, joka vangitsee nämä kolme mysteeriä intuition avulla, on löytänyt avaimen pääkierrokseen ja hänellä on avain evoluutiokehitykseen. Siksi muista, että tutkimalla mikrokosmosta, löydät saman suhteen, joka avaa portaalin Jumalan sisäiseen valtakuntaan.

Punainen. Kaikissa ilmeisissä tarkoituksissa se on yksi vaikeimmista väreistä. Se luokitellaan ei-toivotuksi. Miksi? Koska sitä pidetään kaman tai pahan halun värinä. Hänen imago esiintyy, kun hän havaitsee kehittymättömän mielen tunnepinnan tummanpunaisia ​​ja punaisia ​​värejä. Vielä kaukana olevasta ajasta punainen on kuitenkin aurinkokunnan perusta, jossa punainen, vihreä ja sininen värit yhdistyvät täydellisesti, joten se valmistuu logon tehtävä ja puhtaan valkoisen valon loppuminen.

Aktiviteettijärjestelmä oli vihreä.

Rakkausjärjestelmä on sininen.

Sähköjärjestelmä on punainen.

Punaisen, sinisen ja vihreän seoksen tuloksena on valkoinen, kuten tiedät, ja Logot ovat esoteerisesti pesneet vaatteensa veressä ottaen ne valkoisiksi sekä mikrokosmos, vähemmässä määrin. Hän tekee sen evoluutioprosessissa.

Violeta. Kummaltaista kyllä, violetti lakisäte tai seremoniallinen järjestys on synteettinen säde, kun se ilmenee kolmessa maailmassa. Aivan kuten rakkauden ja viisauden synteettinen säde on kaikkien elämän voimien synteesi, samalla tavalla seitsemäs säte syntesoi kaikissa kolmessa maailmassa kaiken Se liittyy muotoon. Etualalla elämä puhtaimmassa, korkeimmassa ja erottelemattomassa synteettisessä muodossaan on yhteenveto rakkauden synteesissä; seitsemännessä tasossa tai muodossa sen tiheimmässä, räikeimmässä ja erilaisimmassa muodossa seitsemäs säte toimii siihen.

Meillä on myös synteesi siinä, että violetin värin ansiosta Devicin ja ihmisten valtakunnat löytävät yhteyspisteen. Esoteerisesti violetti väri on valkoinen. Näiden kahden valtakunnan seoksessa seitsemän taivaallista miestä saavuttaa täydellisyyden ja täyteyden, ja heitä pidetään esoteerisesti valkoisina, täydellisyyden synonyymeinä.

Toinen synteesipiste on se, että kun seitsemäs säde hallitsee, sulamispisteeni tapahtuu tiheän ja eteerisen fyysisen kehon välillä. Tämä on makrokosmossa ensiarvoisen tärkeää niille, jotka opiskelevat meditaatiota. Tämä fuusio ja kohdistaminen on välttämätöntä suorittaa ennen kuin opetuksen siirtämistä tiheään fyysiseen aivoon pidetään tarkkana. Tämä liittyy läheisesti keskusten kohdistamiseen.

Ylläolevissa havainnoissa olen yrittänyt osoittaa vain ajattelutavat, jotka huolellisella seuraamisella voivat johtaa yllättäviin tuloksiin. Meditaatiota harjoittavien värien ja tasojen tutkimiseen, värin ja sen vaikutusten sekä suhteen elämään liittyvän näkökulman tutkimiseen ja mielen muodon tutkimiseen tulee paljon arvoa, jos hän tekee kolme asiaa:

1. Tutustu esoteerisiin väreihin ja niiden oikeaan soveltamiseen tasoihin ja keskipisteisiin, kehoihin, joiden kautta ruumit ilmenevät ja joiden kautta Logot (seitsemän pyhää planeettaa) ilmenevät, ympyröihin, heidän yksilöllisen elämänsä kilpailut ja syklit. Kun voit tehdä tämän, sinulla on käsissäsi avain kaikkeen tietoon.

2. Käytä käytännössä henkilökohtaisessa palveluelämässäsi kolmessa maailmassa ilmoitettuja totuuksia ja yritä mukauttaa työskentelytapasi Logon osoittamiin menetelmiin seitsemän säteen tai vaikutuksen avulla. Tällä tarkoitan, että hän asettaa meditaation kautta elämänsä systemaattisesti ja järjestyksessä okkulttisiin sykleihin näiden seitsemän suuren vaikutuksen alle, tuottaen siten järjestäytyneen kauneuden ilmentäessään egoaan.

3. Muista aina, että täydellisyys, sellaisena kuin sen tiedämme, on vain osittaista eikä todellista ja että jopa tämä täydellisyys, sellaisena kuin ihmisen mielessä se on ymmärretty, ei ole muuta kuin harhaa ja vain seuraava loginen manifestaatio paljastaa lopullisen kunnian. odotettiin. Niin kauan kuin on olemassa eriytettyjä värejä - tulee olemaan epätäydellisyys. Muista, että väri, sellaisena kuin me sen tiedämme, muodostaa miehen ymmärryksen, joka käyttää viidennen juurikunnan vartaloa neljännen ketjun neljännellä kierroksella värähtelyssä, joka saa yhteyden ihmisen silmään. Joten miltä näyttää se väri, jolla seitsemännen kierroksen mies, jolla on seitsemännen juurikunnan runko, näyttää? Silloinkin, ymmärryksesi ulkopuolella ja ulkopuolella, on olemassa koko joukko ihanan kauneuden värejä. La razón de ello es que sólo se expresan totalmente dos grandes aspectos de la vida logoica, y el tercero será revelado parcialmente, esperando que ese mayor “Día sea con nosotros” y destelle en perfecta radiación. La palabra radiación tiene un significado oculto que merece ser considerado.

3 de setiembre de 1920.1

Dedicándonos constantemente al deber inmediato y poniendo los pies firmemente en el siguiente peldaño se abre un camino hacia el Maestro y, con el tiempo e incidentalmente, se eliminarán todas las dificultades. La formulación de elevados conceptos mentales y su expresión en el plano físico, traen el desenvolvimiento del cuerpo mental, que permite una afluencia de vida cada vez mayor desde lo alto. La estabilización de las emociones y la transferencia del deseo del plano emocional al búdico, desarrolla la facultad de reflejar correctamente un punto de vista elevado. El cuerpo físico disciplinado y purificado adquiere la capacidad de desarrollar lo que el hombre interno sabe. Si se realizan estas tres cosas, entonces la ley puede actuar y apresurarla emancipación. Lagente se pregunta: ¿Cómo actúa la ley? ¿Qué parte nos corresponde desempeñar en esa actividad que pone en vigencia la ley en la vida individual? Como ya lo he expresado, simplemente dedicándose al deber más elevado y ordenando la vida de la personalidad a fin de que ese deber pueda cumplirse a la perfección.

Colores exotéricos y esotéricos.

Nuestro tema de hoy constituye el segundo punto sobre el empleo del color, y trata de la ley de correspondencia o analogía y también del color… El significado esotérico de los colores exotéricos, como ya he explicado, no fue impartido en su totalidad. Algunos de estos significados fueron dados por HPB, pero no han sido muy bien comprendidos. Haré una indicación para que la consideren inteligentemente. Cierta información dada enLa Doctrina Secreta, respecto al color y al sonido, concierne al primer sistema solar, y otra, a una parte del segundo sistema solar. Esta diferencia, lógicamente, no ha sido comprendida pero, como clave principal para ser estudiada enla nueva Escuela, producirá una gran revelación. Basados en esta afirmación respecto al significado esotérico de los colores, quisiera que los clasificaran (aunque ya lo están enLa Doctrina Secreta), a fin de que les sirva de base para las comunicaciones posteriores a impartir:

Exotéricos Esotéricos

Púrpura Azul

Amarillo índigo

Crema Amarillo

Blanco Violeta

No puedo dar más de cuatro; pero si se los comprende correctamente darán la clave de la actual cuarta ronda y de su historia. Por hallarnos ahora en la cuarta cadena y en la cuarta ronda, observarán por lo tanto que en el número cuatro reside la historia del presente. Los incito especialmente a ustedes, los instructores y estudiantes de la generación venidera, a reflexionar sobre el significado de que el color blanco es esotéricamente el color violeta. Esto tiene una aplicación especial ahora con el advenimiento del rayo violeta; el séptimo rayo es, en esta ronda, uno de los tres mayores; maneja poder en proporción al cuatro, en el cuatro y bajo el cuatro.

Los colores esotéricos de los colores rojo, verde y anaranjado, exotéricos, no se pueden revelar todavía al público en general, aunque los estudiantes y discípulos aceptados, en cuya discriminación se puede confiar, pueden obtener el conocimiento necesario si se esfuerzan.

Desearía hacer otras consideraciones que resultarán más fáciles si consideramos brevemente la ley de analogía y correspondencia. Por lo tanto estudiaremos los puntos siguientes:

a. En qué consiste la correspondencia entre el micro y el macrocosmos.

b. Las correspondencias básicas.

C. El color en el micro y en el macrocosmos.

Me ocuparé brevemente de cada punto, porque en la correcta captación de la ley reside la capacidad de pensar esotéricamente y de desentrañar el significado interno de los acontecimientos externos.

Correspondencia micro y macrocósmica.

La relación entre el micro y el macrocosmos es exacta y existe, no sólo en términos amplios, sino también en detalle. Este hecho se ha de comprender y desarrollar. A medida que el conocimiento y el progreso aumentan y la capacidad de meditar se trasforma en la facultad de trasmitir, desde la Tríada superior a la personalidad, vía el causal, entonces estos hechos serán demostrados más claramente en sus detalles, con lo cual se alcanzará la perfecta comprensión “Como arriba es abajo” es una verdad superficialmente repetida, pero poco comprendida. ¿Qué existe arriba y en consecuencia qué se desarrolla abajo?

Arriba existe Voluntad, Amor y Actividad, o Poder, Sabiduría e Inteligencia, términos que aplicamos a los tres aspectos de la manifestación divina. Abajo hallaremos los tres en proceso de manifestación.

a. La Personalidad expresa inteligencia activa.

b. El Ego expresa amor o sabiduría.

C. La Mónada expresa poder o voluntad.

En los tres mundos de la personalidad tenemos:

a. El físico, que expresa un reflejo del aspecto actividad.

b. El astral, que expresa un reflejo del aspecto amor o sabiduría.

C. El mental, que expresa un reflejo del aspecto voluntad o poder.

¿Cuáles son los colores de estos tres cuerpos, descritos exotéricamente?

a. El violeta del físico, según se manifiesta en el etérico.

b. El rosa o rojo del astral.

C. El anaranjado del mental.

¿Qué tenemos en la Tríada o mundo del triple Ego?

a. Manas superior, expresando el aspecto actividad o inteligencia.

b. Budi, expresando el aspecto amor o sabiduría.

C. Atma, expresando el aspecto poder o voluntad.

¿Cuáles son los colores de estos cuerpos, exotéricamente descritos?

a. El azul de los niveles manásicos superiores.

b. El amarillo del nivel búdico.

C. El verde del nivel átmico.

Ellos están en proceso de transmutación. Deben realizar el correspondiente cambio de colores de lo inferior a lo superior. Relacionen esta información con la dada en una carta anterior sobre la trasferencia de la polarización.

Existe una correspondencia directa entre:

a. El violeta del nivel etérico y el azul del mental superior.

b. El rosa del astral y el amarillo del búdico.

C. El anaranjado del mental y el verde del átmico.

El secreto de todo ello reside en la aplicación de las leyes ocultas dela meditación. Porotra parte pueden transferir todo la gama de colores a un grado superior y desarrollar en la Mónada la analog a:

a. El verde del tercer aspecto.

b. El azul sint tico o ndigo del segundo aspecto.

C. El rojo del primer aspecto.

Quiero indicar que a medida que se retorna al centro de la evoluci n del sistema, la nomenclatura de estos colores es de lo m s enga osa. El rojo, por ejemplo, no tiene parecido con lo que se llama rojo o rosa en el plano inferior. El rojo, el verde y el ndigo de esos elevados niveles son, para todos los fines y prop sitos, colores nuevos de belleza y trasparencia inconcebibles. Si se interpreta esto con exactitud, tienen aqu una insinuaci n sobre la correspondencia que existe entre el micro y el macrocosmos.

Exot ricamente los colores tienen que ver conla forma. Lasfuerzas o cualidades que estos colores velan y ocultan se relacionan con la Vida evolucionante dentro de esas formas. Por la meditaci n se construye el puente que conecta a ambas. Meditaci n es la expresi n de la inteligencia que vincula la vida y la forma, el Yo y el no-yo. En el tiempo y en los tres mundos el proceso de esta conexi n tiene lugar en el plano de la mente, que vincula lo superior con lo inferior. La correspondencia ser siempre perfecta. En consecuencia, por la meditaci n vendr ese conocimiento que efectuar tres cosas:

1. Dar el significado interno del color exot rico.

2. Desarrollar las cualidades que estos colores velan.

3. Efectuar la necesaria transmutaci n de los colores de la personalidad, a los de la Tr ada y luego los de sta a los de la M nada.

El cuerpo causal act a como s ntesis de esos colores en la vida del Ego reencarnante, de la misma manera que el rayo sint tico fusiona todos los colores en la manifestaci n logoica. Procuren mantener claro en la mente.., que los colores expresan fuerza o cualidad. Ocultan o velan las cualidades abstractas del Logos, las cuales se reflejan en los tres mundos del microcosmos como virtudes o facultades. En consecuencia, as como los siete colores ocultan cualidades del Logos, tambi n estas virtudes se manifiestan en la vida de la personalidad y vienen a la objetividad mediante la pr ctica de la meditaci n, as cada vida corresponde a un color. Mieti tätä.

Las correspondencias b sicas.

Del estudio de estas correspondencias en los diferentes sectores del universo manifestado, y de la aplicaci n de estos colores en justa proporci n, surge la belleza del todo sint tico y la iluminaci n de la vida microc smica. Las enumerar o clasificar en t rminos generales, permitiendo a quien estudia la meditaci n, desarrollarlas detalladamente. A esta altura nada m s puedo decir.

1. El triple sistema solar.

El triple jiva evolucionante.

Los tres aspectos del Logos.

La triple M nada.

La Tr ada espiritual, el Ego.

La triple Personalidad.

Los tres mundos de la evoluci n humana.

Las tres personas de la Deidad.

2. Los cuatro Se ores Lipikas.

Los cuatro Maharajaes.

El cu druple hombre inferior, el cuaternario.

3. Los cinco planos de la evoluci n humana.

Los cinco sentidos.

El qu ntuple sector del Mahachohan.

Los cinco reinos de la naturaleza:

a. El reino mineral.

b. El reino vegetal.

e. El reino animal.

d. El reino humano.

e. El reino espiritual o superhumano.

El quinto principio de manas.

4. Los siete rayos o jerarquías.

Los siete colores.

Los siete planos de manifestación.

Los siete Kumaras.

Los siete principios del hombre.

Los siete centros.

Los siete planetas sagrados.

Las siete cadenas.

Los siete globos.

Las siete rondas.

Las siete razas raíces y subrazas.

Las siete iniciaciones.

Lo que trato de hacer resaltar, en la clasificación que antecede, es que para el adepto, la correspondencia de todos ellos es perfectamente conocida y existe en términos de conciencia, de forma y de inteligencia. Las conoce (si lo puedo expresar así) en términos de color, cuando trata con la forma; en términos de sonido, cuando trata con el aspecto vida; en términos de vitalidad, cuando trata con la inteligencia o aspecto actividad. La declaración que antecede compensará mucho a quienes reflexionen sobre ello con empeño, pues contiene la afirmación de un hecho oculto. De acuerdo a las tres líneas de acercamiento, tratadas en nuestra carta anterior, así será el empleo de los términos, según fueron descritos anteriormente.

El calor en el micro y en el macrocosmos.

Este asunto presenta mucha dificultad debido al proceso constante de mutación. El color está sujeto en el microcosmos a los factores siguientes:

1. El rayo del Ego.

2. El rayo de la Personalidad.

3. El grado de evolución.

Aquí puedo hacer una indicación. En un grado inferior de evolución los colores se basan principalmente en el aspecto actividad. Luego viene su actuación en el aspecto amor o sabiduría, lo cual produce tres efectos:

a – Eliminación de los colores que tienen las envolturas inferiores, residuos de un sistema anterior. Implica la eliminación de matices como el marrón y el gris.

b. Transmutación de ciertos colores en aquellos de tono superior.

C. Trasparencia, radiación o brillo subyacente, resultado de una mayor pureza de los cuerpos y de las dimensiones de la siempre creciente llama interna.

4. El factor rayo o rayos manifestados, saliendo o entrando en manifestación. Estos rayos afectan a los Egos en encarnación, cambian en parte la vibración o producen un consiguiente cambio de color o cualidad. Si un individuo se halla, por ejemplo, en el Rayo de la Ciencia y viene bajo la influencia del Rayo entrante de Armonía, el efecto sobre su línea de pensamiento y en consecuencia sobre el color que manifiesta, será muy notable. Todos estos factores causan la mezcla y fusión que es inextricable y prácticamente confusa para el individuo, desde el punto de vista de los tres mundos.

Comprendo que piensen que estas mismas indicaciones evidentemente conducen a una mayor confusión, pero en la constante dedicación al tema, en la frecuente reflexión y meditación sobre los colores, y en el esfuerzo por descubrir su significado esotérico y su aplicación microcósmica, aparecerá gradualmente el hilo que sacará al estudiante de su confusión y lo llevará hasta la clara luz del perfecto conocimiento. Tengan, por lo tanto, valor, un amplio y flexible punto de vista, la capacidad de reservar opiniones hasta que nuevos hechos se comprueben, y también absténganse de hacer afirmaciones dogmáticas. Lo antedicho será la mejor guía durante los primeros días de búsqueda. Muchas personas, por la meditación y su receptividad a las enseñanzas superiores, hallaron el camino que las llevó del Aula de Aprendizaje al Aula de Sabiduría. Únicamente en el Aula de la Sabiduría se puede conocer realmente la interpretación esotérica de los colores. Se llega a ella por la meditación, que prepara al estudiante para esa iniciación que le abrirála puerta. Enconsecuencia, persistan en la meditación sin flaquear en su propósito.

4 de setiembre de 1920.

Vamos a tratar ahora algo que tiene una verdadera aplicación espiritual en sentido práctico. Gran parte de lo que he dicho les ha proporcionado terna para pensar e investigar. Tiende a desarrollar la mente superior y por el estímulo de la imaginación desarrolla en partela intuición. Muchode ello es de carácter profético, o ha presentado un ideal que algún día podrá realizarse. Únicamente señalando la meta y haciendo resaltar ese punto, se induce al hombre a hacer el esfuerzo necesario y alcanzar en cierta medida la posición deseada. Pero hoy trataremos la vida práctica y la imposición de cierta vibración rítmica sobre la personalidad.

Esto lo haremos al estudiar en el tercer punto los efectos que produce el color sobre:

a – Los cuerpos del estudiante.

b. Los grupos a los cuales está afiliado.

C. Su medio ambiente.

El punto que trato especialmente de hacer resaltar es el color del aspecto vida y no el del aspecto forma. Como dije anteriormente, el color no es más que la forma que asume una fuerza de cualquier tipo, cuando ésta se mueve a cierto ritmo y su acción y movimiento están o no obstruidos por lo material a través de lo cual actúa. En esta frase reside la clave para solucionar el problema respecto a la diferencia de colores en los planos superior e inferior. La resistencia que ofrece la materia al descenso de la fuerza o vida, y su densidad o tenuidad relativa, explican la diferencia de color. Una de las diferencias tiene necesariamente una base cósmica y, en consecuencia, difícilmente el hombre tridimensional la capte en esta cuarta ronda. Pero la razón fundamental de la diferencia puede ser suficientemente captada como para que el estudiante comprenda la absoluta necesidad de refinar constantemente sus vehículos a fin de que esa fuerza pueda irradiar a través de ellos con mayor facilidad. Por lo tanto, es cuestión de vivir prácticamente en los tres planos inferiores, sometiendo a los tres cuerpos a reglas precisas de refinamiento.

Las fuerzas, en términos de desenvolvimiento espiritual y no tanto de forma, se manifiestan en las virtudes, como lo denominan ustedes, por medio del magnetismo, de la vitalidad y dela inteligencia. Paraexpresarlo brevemente diré, que a medida que el estudiante construye un cuerpo físico puro y un etérico refinado, que desarrolla las virtudes emocionales y coordina y expande su cuerpo mental, altera constantemente al grado de vibración y cambia su ritmo, cambios que ante los ojos del clarividente aparecen como mutaciones de color. Como ya he enseñado, los colores vistos en el aura de un salvaje y en el de un hombre común evolucionado, son extraordinariamente distintos. ¿ Por qué? Porque uno se mueve o vibra a un grado lento, el otro con mayor rapidez. Uno tiene un ritmo lento, pausado y pesado, el otro un ritmo pulsante, moviéndose a enorme velocidad, permitiendo en consecuencia a la materia que compone esos cuerpos actuar con mayor rapidez

Por lo tanto, quisiera señalar que a medida que la raza progresa como unidad colectiva, Quienes la observan desde un plano superior, se dan cuenta del constante mejoramiento de los colores y de la mayor pureza y trasparencia de los matices en el aura de la raza, aura compuesta por las auras combinadas de los entes dela raza. Porejemplo, el aura de la raza raíz atiante y la de la raza aria son muy diversas y radicalmente distintas. Por consiguiente he demostrado el primer punto, o sea que, a medida que los entes evolucionan, los colores cambian, produciéndose por la transmutación de lo que ustedes denominan vicios, en virtudes. Un vicio es el predominio de una cualidad involutiva de la misma fuerza que en un periodo posterior se manifestará como virtud.

El segundo punto que quiero demostrar es que estas influencias (las cuales se manifiestan como colores cuando están en contacto con la materia) se mueven en sus propios ciclos ordenados. A dichos ciclos se los describe como la entrada o salida de un rayo. En esa cuarta ronda están en actividad, comúnmente, cuatro rayos, en cualquier momento dado. Con esto trato de inculcarles que aunque todos los rayos se manifiestan en el sistema solar, en ciertas etapas de manifestación predomina simultáneamente un número mayor o menor. Estos rayos, fuerzas, influencias o coordinación de cualidades, al expresarse en términos de luz coloran la materia sobre la que hacen impacto, dándole ciertos matices conocidos, los cuales dan el tono a la vida de la Personalidad o del Ego. Ustedes los conocen como cualidades del carácter y el clarividente los ve como color.

En consecuencia, se verá que los grupos de unidades que convergen, debido a la similitud de vibración, poseen aproximadamente el mismo matiz básico, aunque con numerosas diferencias menores de color y tono. Como ya dije, se puede calibrar y juzgar el color de grandes masas de personas. Así los miembros de la Jerarquía, en Cuyas manos se halla el desarrollo evolutivo en los tres mundos, pueden juzgar la etapa alcanzada y el propósito realizado.

Los distintos rayos entrantes traen unidades matizadas por esos rayos. Otros desaparecen llevando consigo unidades de un matiz básico diferente. Durante el período de transición, la mezcla de colores asume enorme complejidad, siendo de ayuda y beneficio mutuos. Cada rayo da algo a los otros rayos que se hallan al mismo tiempo en encarnación, afectándose ligeramente la vibración rítmica. Este efecto puede ser imperceptible, desde el punto de vista del presente y del tiempo en los tres mundos, pero en virtud de la frecuente reunión e intercambio de fuerzas y colores y de su constante acción e interacción, se producirá un constante nivelamiento general y una similitud de vibración. Por lo tanto, verán que se obtiene la síntesis al finalizar un mahamanvantara mayor. Los tres rayos absorben a los siete y oportunamente se fusionan en el rayo sintético.

En el microcosmos los tres rayos, de la Mónada, el Ego y la Personalidad, predominarán, absorberán a los siete y, con el tiempo, también se alcanzará la fusión en el rayo sintético dela Mónada. Laanalogía será perfecta.

Estas fuerzas, virtudes o influencias (repito términos sinónimos, debido a la necesidad de que piensen con claridad) son recibidas gradualmente por los cuerpos de la personalidad, cada vez con mayor facilidad y plena expresión. A medida que los cuerpos se refinan proporcionando mejores medios para las fuerzas entrantes, la cualidad particular de alguna fuerza -o lo contrario, la fuerza de alguna cualidad particular-, se expresa cada vez con mayor perfección. Aquí entra el trabajo de quien estudiala meditación. Primitivamenteen la evolución, estas fuerzas actuaban en los cuerpos del hombre ya través de ellos, con poca comprensión de su parte y menos capacidad para aprovecharlas. Pero a medida que transcurre el tiempo, comprende cada vez m s el valor de todo lo que acontece y trata de beneficiarse del conjunto de las cualidades de su vida. Aqu residela oportunidad. Porla comprensi n inteligente de la cualidad, por el esfuerzo para adquirir virtudes y por la construcci n de atributos de ficos, viene la respuesta a esas fuerzas, facilitando su acci n. Quien estudia meditaci n, reflexiona sobre estas fuerzas o cualidades, trata de expresar su esencia y de comprender su significado espiritual, cavila sobre su propia falta de respuesta, se da cuenta de las deficiencias de su veh culo, como medio para tales fuerzas, estudia su grado de vibraci nr tmica y trata con empe o de aprovechar todas las oportunidades para satisfacerla necesidad. Seconcentra en la virtud y (si est en condiciones de darse cuenta del rayo entrante o predominante en ese momento) aprovecha la hora de la oportunidad y colabora con la fuerza existente. Todo esto lo hace mediante f rmulas ordenadas de la verdadera meditaci n ocultista.

A medida que transcurre el tiempo -nuevamente profetizo- se dar a los estudiantes de ocultismo ciertos datos sobre los rayos predominantes, lo cual permitir aprovechar la oportunidad que cada rayo ofrece.

El efecto sobre el medio ambiente.

Respecto a nuestro tercer punto, el estudiante atento se dar cuenta inmediatamente de que el efecto que produce lo antedicho sobre el medio ambiente ser notable, especialmente a medida que un mayor n mero de miembros de la raza humana llega a estar bajo el control consciente de su Yo superior y de acuerdo conla ley. Entoncesser posible realizar ciertas cosas:

a. Contacto directo con la evoluci nd vica o ang lica, imposible ahora debido a la inestabilidad de la vibraci n.

b. Vendr n almas muy desarrolladas que ahora est n impedidas por la baja vibraci ny la consiguiente densidad de color de la mayor parte de la raza humana. Existen en el mundo celestial y en el nivel causal algunas grandes y para ustedes incomprensibles entidades dela cuarta Jerarqu a Creadora, que esperan la oportunidad de manifestarse, as como algunos de ustedes esperaron la llegada de cierto per odo, en la raza atlante, antes de encarnar en este planeta, Cuando el grado de vibraci n de un mayor porcentaje de la raza adquiera cierta medida y cuando el aspecto color de las auras coordinadas de los grupos posea cierta tonalidad, esas entidades volver na la tierra y traer n mucho de valor, m s all de la comprensi n de ustedes.

C. Otro punto interesante, sobre el cual no podemos detenernos, es que se observar objetivamente el efecto r tmico -incluso en los dos reinos inferiores al humano. No fue un alarde in til del Profeta de Israel cuando dijo: El leopardo se acostar con el cordero y el desierto florecer como una rosa. Esto vendr por el predominio de ciertas vibraciones y la entrada de algunos colores velando determinadas influencias o virtudes.

7 de setiembre de 1920.

Hoy trataremos el tema de la aplicaci n del color. Si los colores s lo son el velo tendido sobre una influencia, y si vali ndose de la intuici n pueden descubrir en ustedes los colores que ocultan una virtud, tienen en sus manosla clave. Habr nobservado que en estas cartas sobresalen dos hechos:

Que el tema tratado es tan vasto, que nicamente he intentado dar sus delineamientos.

Que cada frase escrita en estas cartas tiene por objeto impartir con exactitud un pensamiento completo y contiene mucho material para reflexionar. Por qu no he tratado los t picos m s detalladamente, ni he entrado en extensas explicaciones ni ampliado las frases en p rrafos? Por la nica raz n de que si el estudiante ha hecho el trabajo preliminar en la meditación, durante los años anteriores, el material de estas cartas lo conducirá a desarrollar el pensamiento abstracto y ensanchar el canal que comunica conla intuición. Sólotrato de hacer sugerencias. Mi objeto es sólo indicar. La utilidad de la enseñanza impartida depende de la intuición del estudiante. Por lo tanto, al decirles que el color produce ciertos efectos al ser aplicado, debo advertirles también que será necesario interpretar lo antedicho en términos de vida, forma y mente.

La aplicación del color.

a. En la meditación.

b. En la curación.

C. En el trabajo constructivo.

El color puede ser utilizado de muchas maneras y las mencionadas no abarcan el tema. Sólo indican tres maneras que tienen un valor inmediato y práctico para el estudiante. Puede ser empleado para ponerse en contacto con otras evoluciones, subhumanas o superhumanas: en trabajos definidos de construcción o de desintegración; puede emplearse conjuntamente con otros métodos tales como la música o el movimiento, en conexión con los mántram establecidos, a fin de producir determinados resultados, pero de estos métodos no tenemos por qué ocuparnos en esta serie de cartas. El progreso del individuo y su acrecentada capacidad de servir se producen por la práctica inteligente de la meditación ocultista. Vamos pues a considerar nuestro primer punto.

Empleo del color en la meditación.

Todos los colores emanan de una fuente o de un color primario -en este sistema solar el rayo índigo cósmico vela el de amor o sabiduría cósmico- que luego se separa en tres colores principales, después en cuatro menores, formando los siete colores del espectro. Verán el mismo efecto en la vida del individuo, pues siempre el macrocosmos afecta al microcosmos. El color primario del individuo será su rayo monádico, manifestándose a continuación los tres colores de la Tríada y los cuatro colores del Cuaternario. En el sendero de retorno estos siete colores se trasforman en tres y nuevamente en uno.

El sendero de manifestación, de diferenciación, es el sendero de adquisición. Es lo homogéneo convirtiéndose en los muchos o heterogéneo. Es la disgregación de un color básico en sus numerosas partes componentes. Este es el aspecto forma, la expresión de aquello que vela ala vida. Enel aspecto vida, es el desarrollo de una cualidad básica en sus muchas virtudes inherentes; es la posibilidad latente en la divinidad, manifestándose en los muchos atributos de lo divino; esla Vida Unamanifestando sus múltiples Cualidades por medio de la diversidad de formas. Es el Yo con todas las capacidades inherentes del Omni-Yo, utilizando formas para la demostración de Sus perfecciones omnincluyentes. En el aspecto inteligencia es el método mediante el cual la vida utiliza la forma y la desarrolla por medio de comprensión, análisis e intelecto. Es la relación entre la vida y la forma, el Yo y el no-yo, espíritu y materia, manifestándose como modos de expresión, mediante los que la divinidad inmanente impone sus características sobre el material provisto para su uso. El Dios interno expresa todas Sus virtudes latentes por medio de formas, empleando la actividad o inteligencia. La vida muestra color y la forma perfecciona esos colores, a medida que el aspecto inteligencia (el eslabón energetizante) evoluciona más y se desarrolla la comprensión.

En el sendero de retorno, la regla es renunciación, en contraposición al método primitivo. La vida inmanente renuncia a las formas, hasta entonces consideradas (necesariamente) esenciales. Ahora, mediante el empleo de la inteligencia que ha vinculado estos dos pares de opuestos, espíritu y materia, conciencia y forma, las formas construidas de materia con la ayuda de la inteligencia son repudiadas una tras otra, y por la ayuda de esa misma inteligencia o facultad razonadora son trasmutadas en sabiduría. Las formas desaparecen, pero la vida permanece. Los colores son gradualmente reabsorbidos, pero las virtudes divinas persisten, las cuales son ahora estables y eternamente útiles debido ala experiencia. Estosatributos divinos no son potenciales, sino poderes desarrollados para ser utilizados. La facultad inherente se ha convertido en característica activa, llevada a la más alta potencia. Los velos son descartados uno a uno; las envolturas son abandonadas y reemplazadas; se prescinde de los vehículos, y las formas ya no son necesarias, pero la vida permanece siempre y retorna a su rayo paterno. Se disuelve nuevamente en su primario, conjuntamente con la actividad y la expresión, la experiencia y la capacidad de manifestarse, más todo lo que constituye la diferencia entre el ignorante salvaje y el Logos solar. Esto ha sido consumado, mediante la utilización, por parte de la vida, de muchas formas, siendo la inteligencia el medio por el cual esa vida empleó las formas a fin de aprender. Después de haberse manifestado como un aspecto de este rayo primario y de haberlo diferenciado en sus muchas partes componentes, a través de muchas encarnaciones, y después de verse recubierto de los siete colores que componen ese rayo, el jiva reencarnante .emprende el sendero de retorno y de siete se convierte en tres y de tres en uno.

Cuando el hombre hace esto conscientemente, cuando voluntariamente y con plena comprensión de lo que debe hacer se esfuerza en liberar a la vida inmanente de los velos que la ocultan y de las envolturas que la aprisionan, descubre que el método por el cual lo consigue, es el de la vida subjetiva de meditación ocultista y la vida objetiva de servicio. En el servicio está la renunciación y, según la ley oculta, en el servicio halla su liberación lo subjetivo, liberándose así de la manifestación objetiva. Reflexionen sobre esto porque bajo el velo de las palabras se oculta mucho de valor.

El estudiante de ocultismo, desde el punto de vista del color, debe efectuar dos cosas en la meditación:

1. Descubrir sus tres colores principales, según se manifiestan en la Personalidad, en el Ego y en la Mónada.

2. Resolver el cuaternario inferior en los tres, para lo cual la primera etapa consiste en retirarse conscientemente en el Ego y así atrofiar al yo inferior. El estudiante empieza eliminando los colores indeseables, anulando toda vibración inferior o grosera, llegando con el tiempo a refinar sus vehículos de tal modo, que los tres colores principales -de los cuales él es la expresión- resplandecen con perfecta claridad. Esto lo conduce a la tercera iniciación. Después trata de resolver los tres en el uno, hasta que transfiere su conciencia de las vehículos inferiores a la envoltura monádica.

No es mi intención, como erróneamente suponen, informarlos acerca de las efectos de los colores que actúan en los cuerpos durantela meditación. Sólotrato de darles alguna idea del color, como un vela que eventualmente ha de ser apartado. Bajo el titulo “Empleo futuro del color”, quizás me ocupe de lo que a ustedes les interesa, pero la comprensión de los fundamentos es mucha mejor que darles fórmulas para experimentar.

10 de setiembre de 1920

Hoy sólo tocaré el segunda punto, la aplicación del color para propósitos curativos. La razón de esta brevedad reside en que, para tratar el tema como es debido y en consecuencia sin peligro, debería ser dilucidado extensamente. A este respecto podría aplicarse el antiguo adagio de que “el poco conocimiento es algo peligroso”. A no ser que el tema de la curación por el color se encare correctamente, con conocimiento técnico y la necesaria extensión, los resultados obtenidos podrían ser más desastrosos que benéficos. Más adelante el tema será dilucidado plenamente, si el futuro trae lo que se espera; mientras tanto puedo, como información, delinear ciertas características de este trabajo: señalar algunas condiciones incidentales para el éxito y pronosticar la dirección que probablemente seguirá el tema.

Aplicación del color para curaciones.

Encararé ahora el tema desde el punto de vista dela meditación. Porlo tanto es esencial que lo consideremos desde ese ángulo. En la meditación el trabajo de curación se hace totalmente desde el punto de vista mental Cualquier fuerza proporcionada vendrá desde el cuerpo mental del paciente y de allí irá al físico, vía el emocional.

Esto significa que el individuo o grupo que emprende este trabajo tiene que averiguar ciertos hechos, los cuales enumeraré brevemente a fin de clarificar la mente de lector:

1. El trabajo ha de ser en gran parte subjetivo, contemplando las causas y no los efectos. El principal objetivo del grupo de curación será descubrir la causa originante del malestar; una vez localizado el mal, en el cuerpo emocional o el mental, los miembros del grupo se ocuparán del efecto manifestado en el cuerpo físico o en el etérico. Si la dolencia es totalmente física, como en casos de accidentes de cualquier tipo, o de alguna afección de carácter puramente hereditario o dolencia congénita, se aplicarán primeramente los métodos científicos comunes más avanzados del plano físico; en este caso el trabajo de los curadores consistirá en ayudar a esos métodos, concentrándose en los cuerpos sutiles. Esto es aplicable durante el período de transición en que está entrando ahorala raza. Enel futuro, cuando el conocimiento de la curación esotérica esté más difundido y se conozcan mejor las leyes que rigen los cuerpos sutiles, la ciencia del plano físico será reemplazada por la ciencia preventiva de los planos más sutiles, ciencia que tenderá a proporcionar correctas condiciones ya construir cuerpos que se protejan a sí mismos, inmunes a todo ataque. Se descubrirá que la comprensión de la ley de vibración y el efecto de una vibración sobre otra, encierran la clave para establecer mejores condiciones de vida y tener cuerpos más sanos en todos los planos.

Pero como están ahora las cosas, en todas partes existen enfermedades, corrupción de diversos tipos y dolencias en todos los cuerpos; cuando se reconozcan estas condiciones se han de buscar con empeño medios para ayudar. Esto nos lleva al siguiente punto:

2. El grupo que practica curaciones debe averiguar datos completos acerca del paciente, basándose en las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son las líneas básicas de sus pensamientos? ¿Qué formas mentales lo rodean principalmente?

b. ¿Cuál es el matiz predominante de su cuerpo emocional? ¿Cuál es su grado de vibración? ¿Está el paciente sujeto a perturbaciones repentinas que ponen en desorden todo el cuerpo emocional?

C. ¿Cuáles son sus temas comunes de conversación? ¿En qué se interesa principalmente? ¿Qué literatura estudia? ¿Cuáles son sus actividades favoritas?

d. ¿Cuál es la condición de los centros de su cuerpo? ¿Qué centros están despiertos? ¿Hay algún centro que gira en orden cuatridimensional? ¿Cuál es el centro principal en cada caso particular?

e. ¿En qué condición se encuentra el cuerpo etérico? ¿Manifiesta síntomas de desvitalización o congestión? ¿Le falta vitalidad al paciente? ¿Cuál es el valor de su actividad magnética sobre otras personas?

Después de estudiar al paciente bajo esos puntos, y no antes, el grupo que intenta curarlo deber estudiar el veh culo f sico detalladamente. Luego -teniendo una idea de las condiciones internas subyacentes de la dolencia- estudiar n lo siguiente:

f. La condici n del sistema nervioso, prestando particular atenci na la columna vertebral y al estado en que se encuentra el fuego interno.

g. El estado de los diversos rganos del cuerpo, especialmente el rgano u rganos, causantes de la dolencia.

h. Su estructura, estudiando los huesos y la carne y la condici n del fluido vital, la sangre.

La visi n superior y la salud.

Lo antedicho, como necesariamente habr n observado, demanda conocimiento cient fico directo o la facultad de visi n interna, que ve la dolencia donde quiera est, capaz de examinar clarividentemente toda la estructura y los rganos, a fin de localizar instant neamente toda dolencia. Esta capacidad presupone el desenvolvimiento de esos poderes internos que otorga el conocimiento de los tres mundos y corrige los desastrosos errores que con tanta frecuencia se incurre en la pr ctica moderna de la medicina, como ustedes denominan al arte dela curaci n. Enel futuro, no existir el gran peligro de cometer errores en las curaciones; pero he de indicar que aunque se evitar n tales errores, en el caso del cuerpo f sico, pasar mucho tiempo antes de comprender plenamente el cuerpo emocional, en el mismo grado que la ciencia moderna comprende el f sico. La curaci n del cuerpo f sico y su estudio y comprensi n pueden realizarlos quien posea la visi n interna. Gracias a su capacidad de ver en las esferas emocionales puede colaborar con el m dico moderno iluminado, y as salvaguardarlo de los errores, permiti ndole juzgar con exactitud la extensi n de la dolencia, su ubicaci n, el tratamiento y el progreso de la curaci n.

Las dolencias emocionales que se manifiestan en el cuerpo f sico, corno ocurre hoy en la mayor a de los males f sicos, com nmente pueden ser localizadas y eliminadas mediante un tratamiento apropiado. Pero las dolencias emocionales, profundamente arraigadas en el cuerpo sutil, se han de tratar desde los niveles mentales, por lo tanto se requiere un s quico mental para tratarlas y eliminar as. Todos estos m todos exigen l gicamente la activa colaboraci n consciente del mismo paciente.

En forma similar, las dolencias mentales deben ser tratadas directamente desde el nivel causal y necesitan, por consiguiente, la ayuda del Ego y la de alguien que posea visi ny conciencia causales. Este ltimo m todo y la mayor parte de estos tipos de dolencias pertenecen a un futuro lejano de la raza, por lo tanto no nos conciernen ahora. Sin embargo, ya se empieza a conocer y estudiar algo sobre la curaci n de las dolencias f sicas que se asientan en el cuerpo emocional. Por el estudio de la sicolog ay por la comprensi n de las enfermedades y trastornos nerviosos y su mutua vinculaci n, la ciencia m dica conocer el siguiente paso que deber dar. El v nculo que existe entre el cuerpo emocional y el f sico es el cuerpo et rico. El paso inmediato consiste en considerar al cuerpo et rico bajo dos aspectos: como transmisor de prana, la fuerza de vida, vitalidad o magnetismo, o como veh culo que vincula la naturaleza emocional con el f sico denso. El f sico, invariablemente, sigue los mandatos de dicha naturaleza, trasmitidos por el et rico.

Al formar grupos de curaci n, en condiciones ideales, debe presidir una persona que posea conciencia causal, capaz de tratar cualquier dolencia en el cuerpo mental y de estudiar el alineamiento de todos los cuerpos con el Ego. El grupo incluir tambi n:

a. Una o varias personas capaces de observar clarividentemente el cuerpo sutil de las emociones.

b. Un número de personas que conozca algo de los rudimentos de la ley de vibración, y mediante el poder del pensamiento pueda definidamente aplicar ciertas ondas de color para efectuar determinadas curas y alcanzar, mediante la comprensión científica, los resultados deseados.

C. Alguien del grupo deberá también pertenecer a la profesión médica, quien trabajará sobre el cuerpo físico dirigido por clarividentes conscientes. Estudiará la resistencia del cuerpo, aplicará ciertas corrientes, colores y vibraciones que tendrán efecto físico directo y, en colaboración de las demás unidades del grupo, obtendrá resultados que merecerán el calificativo de milagrosos.

d. Habrá también en el grupo un número de personas que puedan practicar la meditación ocultista y, por el poder de su meditación, crear el conducto necesario para trasmitir las fuerzas curativas del Yo superior y del Maestro.

C. Además de lo antedicho, ha de haber en cada grupo una persona que pueda escribir con exactitud todo lo que sucede y así mantener un registro que llegará a ser la literatura de la nueva escuela de medicina.

Me he referido al grupo ideal. Esto aún no es factible, pero ya se ha hecho un comienzo, utilizando los conocimientos y poderes que se encuentran entre quienes tratan de servir a su raza y al Maestro.

Podrán ver por lo que antecede, que los colores se aplicarán de dos maneras:

1. En los planos sutiles, por el poder del pensamiento.

2. Por medio de luces de colores, aplicadas al cuerpo físico.

En el plano físico se aplicarán los colores exotéricos, pero en los sutiles los esotéricos. El trabajo, en consecuencia (hasta que lo esotérico se convierta en exotérico), estará en manos de los estudiantes ocultistas del mundo, trabajando en grupos organizados bajo experta supervisión.

Quizás se pregunten ¿hasta qué punto pueden empezar ya a trabajar estos grupos con el color? Lo que hay que hacer es dominar y desarrollar el conocimiento respecto al cuerpo etérico, para inculcar la necesidad de construir cuerpos puros y estudiar el efecto de los diversos colores sobre el cuerpo físico denso. Este punto hasta ahora ha sido poco estudiado. Se verá que ciertos colores afectan definidamente ciertas enfermedades, curan ciertas dolencias nerviosas, desarraigan determinadas tendencias nerviosas, tienden a construir nuevos tejidos, o quemar lo deteriorado. Se ha de estudiar todo esto. Se pueden hacer experimentos sobre la vitalización y el magnetismo, que involucra actuar directamente sobre el etérico, y esto también se halla oculto en la ley de la vibración y del color. Más adelante…, se podrá tratar con mayor detalle el trabajo de estos grupos de curación, cuando se reúnan parala meditación. Ahoraagregaré que ciertos colores tienen un efecto definido, aunque sólo puedo brevemente enumerar tres:

1. El anaranjado estimula la actividad del cuerpo etérico, elimina la congestión y aumenta la afluencia de prana.

2. El rosa actúa sobre el sistema nervioso y tiende a vitalizar ya eliminar la depresión y los síntomas de debilitamiento, acrecentando la voluntad de vivir.

3. El verde produce un efecto curativo general, puede emplearse sin peligro en casos de inflamación y de fiebre, pero es casi imposible todavía proporcionar las condiciones correctas para la aplicación de ese color o para lograr un matiz adecuado. Es uno de los colores básicos que se empleará, eventualmente, en la curación del cuerpo físico denso, por ser el color de la nota de la Naturaleza.

¿Les parecerá esto fragmentario e inadecuado? En efecto, lo es mucho más de lo que pueden comprender. Pero no olviden lo que he dicho muchas veces: en la reflexión sobre estas breves indicaciones hallarán el camino que los llevará a la fuente de todo conocimiento.

11 de setiembre de 1920.

He llegado a la parte final de nuestras ideas sobre el empleo del color enla meditación. Hetratado el tema en tal forma que si se siguen las indicaciones diseminadas en todo lo informado, constituirán las bases de ciertas conclusiones inevitables, que llegarán a ser, oportunamente, postulados sobre los cuales continuarán su trabajo las nuevas escuelas de medicina o la ciencia médica. Podríamos resumir los datos impartidos, diciendo, en las afirmaciones siguientes, que:

1. Los colores básicos de la Personalidad se han de trasmutar en los de la Tríada o el triple Espíritu, lo cual se efectúa a través de la verdadera meditación ocultista.

2. Los colores que concernirán primordialmente al principiante son anaranjado, rosa y verde.

3. El rayo violeta contiene el secreto de este ciclo inmediato.

4. El siguiente punto a captar es el conocimiento de las leyes que rigen al cuerpo etérico.

5. Por el desarrollo de Ja intuición viene el conocimiento de los colores esotéricos que los exotéricos velan.

6. El color (en sentido ocultista) es forma y fuerza de la virtud de la vida interna.

He compendiado, con fines de esclarecimiento, los puntos prácticos que demandan atención inmediata. Teniendo todo esto como base, el estudiante puede estudiar y ver oportunamente la completa transformación del tipo de trabajo hecho por las escuelas de medicina y las cátedras de sicología. Podría hacer aquí ciertas profecías para beneficio de los que vendrán después.

Profecías acerca dei futuro

1. La fraseología de las escuelas de medicina se basará cada vez más sobre la vibración y se expresará en términos de sonido y color.

2. La enseñanza religiosa y la inculcación de la virtud serán impartidas también en términos de color. Con el tiempo, la gente se agrupará según el color de su rayo, lo cual será posible en la medida que la raza humana desarrolle la facultad de ver el aura. El número de clarividentes es ahora mayor de lo que se cree, debido a la relicencia del verdadero síquico.

3. La ciencia de los números, que en realidad es la ciencia del color y del sonido, cambiará también algo su fraseología, y los colores reemplazarán, con el tiempo, a los guarismos.

4. Las leyes que rigen la erección de grandes edificios y el manejo de grandes pesos, algún día serán comprendidas en términos de sonido. El ciclo se repite, y en días venideros presenciaremos la reaparición de la facultad que poseían los lemurianos y los primitivos atlantes, de levantar grandes masas sólidas -esta vez en una vuelta más alta dela espiral. Entoncesse desarrollará la comprensión mental del método empleado. Los grandes pesos eran levantados por la capacidad que poseían los primitivos constructores de crear un vacío por medio del sonido, utilizándolo para realizar sus propósitos.

5. Será demostrada la destrucción que puede producirse por el manejo de ciertos colores y el empleo conjunto del sonido. De esta manera se puede obtener efectos terribles. El color puede destruir lo mismo que curar; el sonido puede desintegrar lo mismo que producir cohesión. Ambas ideas encierran el nuevo paso que ha de dar la ciencia en el futuro inmediato. Las leyes de la vibración serán estudiadas y comprendidas ampliamente y la aplicación de este conocimiento en el plano físico traerá muchos e interesantes desarrollos. En parte derivarán del estudio de la guerra y de su efecto sicológico o de otro tipo. El efecto del estampido de los grandes cañones, por ejemplo, fue mucho mayor que el impacto de los proyectiles en el plano físico. Estos efectos no se conocen todavía prácticamente, pues son en gran parte de carácter etérico y astral.

6. La música será extensamente empleada enla construcción. Dentrode cien años ello será la característica de cierto trabajo constructivo. Esto les parecerá imposible, pero significará simplemente la utilización del sonido en forma ordenada, para lograr determinados fines.

Se preguntarán, ¿qué objeto tiene todo esto en una serie de Cartas sobre meditación? Simplemente, que los métodos empleados al utilizar el color y el sonido para curación, promover el crecimiento espiritual y construir exotéricamente en el plano físico, tendrán como base las leyes que rigen al cuerpo mental y serán fórmulas de meditación. Cuando la raza desarrolle los poderes dinámicos y los atributos mentales (poderes que son el resultado de la meditación correctamente practicada), sólo entonces se podrán aplicar las leyes de la vibración en forma objetiva. No crean que únicamente el devoto religioso o místico, y el individuo imbuido de lo que se llama enseñanza superior, son el exponente de los poderes alcanzados porla meditación. Todoslos grandes capitalistas y los destacados dirigentes financieros de grandes empresas, son exponentes de poderes similares, constituyen personificaciones de estricta adherencia a una línea de pensamiento, y su evolución es equivalente a la de los místicos y ocultistas. Trato de remarcar enfáticamente lo siguiente: Ellos meditan en la línea del Mahachohan, el Señor de la Civilización y Cultura. La máxima atención concentrada sobre los asuntos inmediatos, hace que sean lo que son; en algunos aspectos logran mayores resultados que muchos estudiantes de meditación. Lo que deben hacer es trasmutar el móvil de su trabajo, y al hacerlo realizarán mucho más que cualquier estudiante. Así se acercarán a un punto de síntesis, después de lo cual entrarán en el Sendero de Probación.

Por lo tanto, la Ley de la Vibración será gradualmente mejor comprendida y se observará que rige la acción en los tres sectores: del Manu, del Instructor del Mundo y del Mahachohan. La expresión y terminología familiar básicas serán el color y el sonido. El desorden emocional se considerará como sonido discordante; el letargo mental se expresará en términos de baja vibración y las enfermedades físicas serán clasificadas numéricamente. Toda tarea constructiva se expresará, con el tiempo, en guarismos, colores y sonidos.

Ya he dicho bastante sobre este tema, ya esta altura nada más tengo que comunicar. El tópico es complicado y difícil; pero sólo la paciente reflexión iluminarála oscuridad. Sólocuando el rayo de la intuición disipe el velo de la oscuridad (el velo de la ignorancia, que oculta todo Conocimiento), serán irradiadas y conocidas las fórmulas que velan la vida subjetiva. Sólo cuando la luz de la razón sea apagada por el sol radiante de la sabiduría, se verán todas las cosas en sus justas proporciones, las formas asumirán sus exactos colores y se conocerá el número de su vibración.

--------

Voit ladata täydellisen kirjan täältä:

https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Okkultistisen meditaation kirjeet

Meditaation tiede mentaalisen koulutuksen tekniikkana harjoitetaan yhä enemmän kaikkialla. La meditación esta relacionada con energ a que fluye, cuya naturalezas impersonal y ardiente; su peligro potencial por lo tanto, deber a ser comprendido y eludido, y las practicas adoptadas deber an ser seguras y confiables. Este libro expone los factores b sicos, generales y espec ficos, mostrando el objetivo fundamental de la ciencia de la meditaci n: el servicio mundial.

[button color= blue size= medium link= https://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2007/09/hermandadblanca_02_cartas_sobre_meditacion_ocultista.zip target= blank ]Djwhal Khul Cartas sobre meditaci n ocultista[/button]

Seuraava Artikkeli