Pyhän sanan käyttö meditaatiossa (kirje IV), Tiibetin mestari Djwhal Khul

  • 2012
Sisällysluettelo piilottaa 1 Tiibetin mestarin Djwhal Khulin okkultistisen meditaation kirje 2 2 KIRJA IV 3 SARJAN SANAN TYÖNTEKYYS MEDITOINNISSA 4 Perusasiat. 5 Pyhän sanan kaksoisvaikutus, rakentava ja tuhoisa. 6 Seitsemän suurta hengitystä. 7 Meditaatio ja sana. 8 Joitakin käytännön ohjeita. 9 Loginen sointu ja analogia. 10 Sanan ryhmätyö. 11 ryhmää erityistarkoituksiin. 12 Seitsemän keskustaa ja Pyhä Sana. 13 Piilevän meditaation vaikutukset keskuksiin. 14 Loppuhuomautukset.

Tiibetin mestari Djwhal Khulin okkultistisen meditaation kirjeet

(Alice A. Bailey)

KIRJA IV

SARJAN SANNAN TYÖNTEKYYS MEDITOINNISSA

1. Perusasiat.

2. Pyhän sanan luova vaikutus.

3. Pyhän sanan tuhoava vaikutus.

4. Pyhän sanan ääntäminen ja käyttäminen.

5. Pyhän sanan vaikutus keskuksiin ja kuhunkin kehoon.

19. kesäkuuta 1920.

Aihe, josta aiomme keskustella tänään, on niin syvä ja niin elintärkeä, että se voi loogisesti estää harkitsemastanne. Riippumatta siitä, mitä voimme sanoa aiheesta, koskemme sitä vain pinnallisesti, ja mitä sanomatta sanotaan, on niin paljon, että välitetyt tiedot muodostavat pienen osan.

Perusasiat.

Ensinnäkin haluan vahvistaa tietyt perusteltuja postulaatteja, jotka, vaikka nekin tunnustetaan mielenkäyteiksi, voivat silti olla liian syviä ymmärtääkseen niitä.

Näitä postulaatteja on viisi - joita on otettu uskomattoman suuresta määrästä, jota heillä on mahdoton kuvitella. Ne perustuvat tiettyihin perustietoihin (yhteensä seitsemän), joita ei myöskään ole täysin ymmärretty. HPB kokeili kolmea näistä paljastamalla salaisen opin perusteet. Neljä muuta pysyy edelleen piilossa, vaikka neljäs on syntymässä psykologian ja psykologian tutkimuksesta. Kolme muuta perustekijää ilmenee seuraavien kolmen kierroksen aikana. Tämänhetkisen kierroksen aikana ymmärretään neljäs perusta.

Edellä mainitut postulaatit ovat seuraavat:

1. Kaikki olemassa oleva perustuu ääneen tai Sanaan.

2. Erottelu on äänen seuraus.

3. Sanalla on erilainen vaikutus jokaisessa tasossa.

4. Sanan huomautuksen tai äänen värähtelyn mukaan tämä on rakennustyö tai muovaus.

5. Kolmiosaisissa sanoissa on seitsemän näppäintä, ja niillä on omat alaäänet.

Näiden perustietojen vangitsemisessa piilee paljon valoa sanan käytöstä meditaatiossa.

Pyhän sanan alkuperäisessä ennakoinnissa (kolme alkuperäistä hengitystä, niiden seitsemällä äänellä - yksi hengitys jokaiselle kolmesta aurinkokunnasta) nuotti oli erilainen ja äänet lauluttiin eri näppäimillä.

Ensimmäisessä järjestelmässä ensimmäinen hengitys valmistui, huipentuma oli antaminen majesteettisena noottina, FA-muistio - nykyisen järjestelmän ja ilmestyneen luonteen perushuomautus. Tämä huomautus on, ja toinen huomautus on lisättävä toista järjestelmää varten, jota ei ole vielä ilmoitettu kokonaan tai täydennetty ja joka tulee olemaan vain pääjakson lopussa. Logot julkaisevat sen nyt, ja jos se lopettaa uloshengityksen, koko järjestelmä katoa pimeässä merkitseen manifestion loppua.

Toisessa järjestelmässä, nykyisessä järjestelmässä, avainta ei voida paljastaa. Se on yksi kuudennen aloituksen salaisuuksista, eikä sitä tule paljastaa.

Kolmannessa järjestelmässä kolmas ja viimeinen huomautus lisätään ensimmäisen ja toisen järjestelmän perushuomautuksiin, ja mitä meillä on? Meillä on logiikkapersoonallisuuden kolmas pää, täysimittaisesti, analogia mikrokosmin kolmannelle päälle - huomautus jokaiselle tasolle. Sanotaan, että aurinkologot toimivat kosmisilla tasoilla ratkaistakseen kosmisen mielen ongelman, joka toimii Hänen fyysisessä aurinkokunnassaan ja on polarisoitunut Hänen astraalikehossaan tai kosmisessa tunnetilassa ja että kosminen mieli on kehittymässä. Kuten aurinkokunnan lentokoneissa tapahtuu, sama tapahtuu mikrokosmossa. Tämän analogian ja sen älykkään sovelluksen ymmärtämisessä on valaistus pyhän sanan käytöstä meditaatiossa.

Ensimmäinen järjestelmä ... vastaa fyysistä kehoa.

Toinen järjestelmä …… vastaa tunnekehoa.

Kolmas järjestelmä ... vastaa henkistä vartaloa.

Sanan tai äänen tutkiminen kolmen järjestelmän muodostamisessa auttaa ymmärtämään sen käyttöä intuitiivisen ajoneuvon rakentamisessa ja persoonallisuuden puhdistamisessa.

Nyt jaamme neljään osaan, mitä minun on sanottava, ja käsittelen kutakin niistä erikseen:

1. Pyhän sanan luova vaikutus.

2. Pyhän sanan tuhoisa vaikutus.

3. Ääntäminen ja työllisyys

a. yksilöllisessä meditaatiossa,

b. ryhmässä ja ryhmätyössä,

C. tiettyihin erityistarkoituksiin.

4. Sen vaikutus vartaloihin ja keskuksiin ja sen tehokkuus egoisen linjauksen saavuttamisessa.

20. kesäkuuta 1920.

Pyhän sanan kaksoisvaikutus, rakentava ja tuhoisa.

Jatkamme eilen tarkastelemaamme aiheeseen. Olemme jakaneet aiheen neljään osaan ja käsittelemme kahta ensimmäistä, sanan luovaa ja tuhoavaa vaikutusta. On vain mahdollista antaa muutamia yleisiä ohjeita, jotka mahdollistavat perustan lain älykkäälle soveltamiselle.

Ensinnäkin toistan tunnetun totuuden, että maailmat ovat äänen vaikutusta. Ensimmäinen elämä, sitten asia; silloin aine houkutellaan elämään sen ilmentymisen ja ilmaisun sekä kyseisen aineen järjestäytyneen konfiguroinnin avulla tarvittaviin muotoihin. Ääni muodostaa koheesiokertoimen, ponneaineimpulssin ja houkuttelevan välineen. Ääni tarkoittaa piilotetussa ja syvästi metafysikaalisessa mielessä sitä, mitä me kutsumme "suhteeksi", joka on luova välittäjä, manifestaatioprosessin kolmas sitova tekijä, akasha. Korkeammilla tasoilla se suurenmoisen olennon agentti, joka käyttää kosmisen painolain suhteessa aurinkokuntamme, kun taas alemmissa tasoissa se ilmenee astraalivalona, ​​on suuri heijastava aine, joka kiinnittää ja jatkaa sen elinvoimainen sini, menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus tai mitä me kutsumme Aikaksi. Suorassa suhteessa alempaan ajoneuvoon se ilmenee sähköä, Pranaa ja magneettista nestettä. Ehkä he saavat selkeämmän ja yksinkertaisemman idean, jos he pitävät ääntä vetovoiman ja vastenmielisyyden lain tekijänä.

Seitsemän suurta hengitystä.

Logos seitsemänkertaisena täytetyisyyttään, kun se ilmoitti pyhää sanaa nykyisen aurinkokunnan luomiseksi, keräsi inspiroimalla manifestaatioon tarvittavan aineen, aloittaen ensimmäisestä suuresta hengityksestä, joka kyseisen aineen evoluutiossa oli,

Toisella suurella Breath -erottelulla vahvistettiin erottelu ja toinen loginen näkökohta istutettiin.

Kolmannessa suuressa hengityksessä aktiivisuusnäkökohta ilmeni; aine oli kyllästetty tällä tiedekunnalla ja viisinkertaisesta evoluutiosta tuli mahdollisuus.

Neljännellä suurella hengityksellä jotkut hierarkioista vastasivat, ja suuret rakentajat näkivät suunnitelman selkeämmin. Neljännen suuren hengityksen ja neljännen luovan hierarkian, toisin sanoen ihmishenkien hierarkian, välillä on selvä suhde. Tällä logon neljännellä nootilla on erityinen merkitys ihmishengelle ja se tuottaa ainutlaatuisen vaikutuksen tässä maassa ja tässä neljännessä jaksossa. Sen suhteellisuussuhde on sellainen, että heidän olisi vaikea ymmärtää sen vaikutusta. Se ilmenee neljännen tason ja säteen harmonisessa nuotissa niin pitkälle kuin he voivat sen tarttua. Tämä huomautus vastaa tällä hetkellä maailman kansoja ja on tehnyt niin neljännen juurikilpailun jälkeen. Se näkyy ihmiskunnan pyrkimyksissä ymmärtää harmonian ja rauhan ideaali ja maailmanlaajuisessa pyrkimyksessä saavuttaa se.

Tämä neljäs hengitys on erityisen sovellettavissa ihmisen evoluutioon. Siksi meidän on

Kolminkertaisen sanatradion ensimmäinen osaääni ja ensimmäinen värähtelyhuomautus aloitti pallon, aurinko- tai atomin, liikkumisen. Henkilöitä tahto.

Kolmiosaisen sanan toinen osaääni implantoi toisen näkökohdan ja toi synteettisen säteen kosmisen hallitsijan manifestaatioon. Hän viittasi kaksinaisuuteen tai rakkauden pohdintaan.

Kolminkertaisen sanan kolmas osaääni mahdollisti viisinkertaisen evoluutioimme. Se on viiden alemman tason perushuomautus. Se merkitsi aktiviteettia tai sopeutumiskykyä.

Kolminkertaisen sanan neljäs osaääni on ihmisen hierarkian ääni ja sitä voidaan kutsua "ihmisen itkeeksi".

Jokainen ääni toi manifestaatioon säteen kaikella, mitä se sisälsi. Jokainen ääni ilmenee erityisesti tasossa, joka on kyseisen tason hallitseva huomautus.

Viidennellä suurella hengityksellä on oma erityinen vaikutuksensa, koska kaikuessaan se sisältää avaimen kaikkeen - se on Tulipalo. Se loi kosmisen henkisen tason kaltaisen värähtelyn ja liittyy läheisesti ensimmäiseen hengitykseen. Se on aurinkokunnan hallitseva nuotti (musiikillisesti teknisesti katsottuna), sama kuin kolmas Hengitys vastaa kolmatta suurta. Tämä on Logos-huomautus. Jokainen hengitys houkuttelee Logosia jonkin olion, joka on kosmisella tasolla ilmentymään. Menetelmän analogia voidaan nähdä mikrokosmossa, kun Ego ilmoittaa egoisen huomautuksen kolmessa maailmassa ja valmistautuu ilmentymään tai tulemaan inkarnaatioon. Lanota houkuttelee pysyvien atomien tai ytimien ympärille, tarkoituksenmukainen aine sen ilmentämistä varten, jota puolestaan ​​animoi jokin elintärkeä kokonaisuus. Samoin tulen kosmiset herrat, suuret entiteetit, jotka muotoilevat aurinkokuntamme, reagoivat, kun tämä viides alaääni vapautuu. Myös liekin herrat, aurinkokunnan sisällä, reagoivat, kun mikrokosmos ilmoitti monadisen nuotin viidennen alaäänen ja osallistui ihmisen evoluutioon.

Kuudes suuri hengenveto houkutteli salaperäisen Pentacle'n herroja, tunnepinnan haihtuvia olemuksia, aineen peittämää halukuntaa, logistisen elämän vetistä osaa.

Seitsemännen subtonation myöntämisen jälkeen tapahtui kiteytyminen ja lähestymislain täydellinen noudattaminen, mikä johti manifestaation tiheään kohtaan, kokemuksen syvimmään kohtaan. Seurauksena on, että he seuraavat tässä suhteessa suhdettaan seremonialain säteeseen, joka on yksi suurimmista rakentavista säteistä - salama, joka muotit asettavat vakiintuneiden kaavojen mukaisesti niin, että ne omaksuvat halutut muodot.

Saatat ihmetellä: Miksi olen ilmeisesti kääntynyt pois aiheesta? Luuletko olevani lempinimellä itselleni ja olen poissa aiheesta? Selvennän. Mikroskosmin on vain toistettava makrokosmin toiminta. Henki tai Monad antaa omalla tasollaan nuotin (hierarkkinen huomautus) ja laskeutuu inkarnaatioon. Dichanota on sekä vetovoima että uloshengitys. Persoonallisuus - mnadaden heijastus evoluution tiheimmässä pisteessä - yhdistetään maddaan pyhän sanan houkuttelevalla voimalla, jonka se on lähettänyt, muistiinpanosi ja subtone.

Mutta hengitystehtävä on jo suoritettu. Se on osallistumista. Asteittainen hengittämisen tai imeytymisen tehtävä lähteellä jatkuu. Mikä persoonallisuus löytää itselleen (monien ponnistelujen ja etsintöjen jälkeen) henkisen nuottinsa oikealla avaimella ja alaäänellä, mikä on tulos? Se on yhtä mieltä monedikkaan kanssa, värähtelee samaan rytmiin ja myös samalla värillä, löytää lopulta vähiten vastusrajan, ja sitä elävä elämä vapautetaan ja palaa omalle tasolleen . Mutta tämä löytö on erittäin lenssiä, ja ihmisen on etsittävä sointaa äärettömällä kärsivällisyydellä ja huolellisesti. Ensinnäkin selvitä mikä on persoonallisuuden kolmas huomautus ja julkaise se; Tuloksena on harmoninen elämä kolmessa maailmassa. Sitten hän löytää egon viidennen hallitsevan aseman, soinnun avaimen, ja antaa sen yhdessä persoonallisuuden nuotin kanssa. Seurauksena on, että muodostuu tyhjiö, jos voin ilmaista sen tällä tavalla - ja vapautunut ihminen ja häntä animoiva sielu (kolminkertainen henki plus mieli ja kokemus), Kolme, täydennettynä kvaternäärinen ja viides, nousevat M nadaan. Tämä vetovoimalaki on osoitettu äänellä. Äänen, värin ja rytmin yksikkö houkuttelee samanlaisia ​​ja analogisia.

Tämä johtaa toiseen harkitsemistamme tekijöistä, tuhoisasta. Vapautumisen mukana tulee ketjujen murtuminen ja vapautumisen myötä vanhojen muotojen poistaminen; kun aine hallitaan, tapahtuu hengen vapautuminen. Siksi, antamalla pyhän sanan seitsemänkertaisessa merkityksessä, henki karkaa hajotetut muodot; ensin uloshengityksessä tapahtuu aineen vetovoima, sitten hengitettynä tapahtuu asteittainen tuhoaminen materiaalimuodoista, jotka hylätään.

Meditaatio ja sana.

Toistaiseksi olen esittänyt kysymyksen järjestelmän näkökulmasta. Nyt aion soveltaa sitä meditaatioon ja näemme sen tuloksen. Kun ihminen meditoi, hän yrittää tehdä kaksi asiaa:

a. Ideoiden rakentaminen alentamalla abstrakteja ideoita ja intuitioita henkisen tason konkreettisille tasoille. Tätä voidaan kutsua siemenen meditaatioksi.

b. Egon kohdistaminen ja tyhjiön luominen fyysisen aivojen ja egon välillä, mikä johtaa jumalalliseen sisäänvirtaukseen, siitä johtuvaan muotojen tuhoamiseen ja myöhempään vapautumiseen. n. Tätä voidaan kutsua: meditaatio ilman siemeniä.

Tietyllä evoluutiokaudella molemmat sulautuvat yhdeksi, siemenestä luovutaan, sitten alipaine syntyy, ei niinkään ylemmän ja alemman ajoneuvon välillä, vaan niiden ja intuitiivisen tai harmonisen tason välillä.

Siksi, antamalla pyhän sanan meditaatiossa, ihmisen on kyettävä (jos se emittoidaan oikein) tekemään luovaa ja tuhoavaa työtä, samoin kuin Logot. Tämä on heijastus kosmisesta prosessista mikrokosmossa. Se houkuttelee kehoasi hienostuneempaan aineeseen ja karkottaa suurimman. Se luo henkisiä muotoja, jotka houkuttelevat hienostuneempaa ainetta ja hylkäävät alemman värähtelyn muodot. Sinun on annettava Word, jotta kohdistus tapahtuu automaattisesti, ja tarvittava tyhjä luominen johtaa tulvaan ylhäältä. Kaikki nämä vaikutukset voivat ilmetä, kun Sanaa laulataan oikein, joten jokaisessa meditaatiossa ihmisen on kohdistuttava paremmin, hajotettava jonkin verran vähän värähtelyä ruumiistaan, laajennettava kanavaa ja siten saatava aikaan sopivampi väline Vastaanota valaistusta korkeammalta tasolta.

Mutta kunnes hän pystyy tekemään sen oikein, Sanan myöntämisellä on hyvin merkityksetön vaikutus sitä käyttäneelle. Korostamalla seitsemää suurta hengitystä ja niiden vaikutusta jokaiselle tasolle opiskelija löytää paljon siitä, mitä voi tapahtua kunkin tason eri alitasoilla, etenkin suhteessa heidän omaan kehitykseen. Tutkimalla aurinkokunnan perushuomautusta (joka vakiintui ensimmäisessä järjestelmässä) saadaan selville paljon Sanan käytöstä fyysisessä tasossa. Tämä merkintä on harkinnan arvoinen. Pyrkiessään löytämään tämän aurinkokunnan, rakkauden ja viisauden huomautuksen, opiskelija luo tarvittavan viestinnän tunne- tai halu-tason ja intuitiivisen välille ja löytää tunnetason salaisuuden. Kun Sanaa tutkitaan henkisillä tasoilla ja sen vaikutusta muotojen rakentamisessa, avataan Salomonin temppelin pystytysasenne ja opiskelija kehittää syy-kehon kykyjä ja on lopulta vapaa kolmesta maailmasta. Sinun on kuitenkin muistettava, että sinun on ensin löydettävä persoonallisuutesi ja sitten egoisen muistiinpano, ennen kuin voit laulaa monadisen soinun. Kun hän on tehnyt tämän, hän on lausunut oman kolminkertaisen sanansa ja on älykäs luoja, jota rakkaus animoi. Sitten olet saavuttanut tavoitteen.

21. kesäkuuta 1920.

Joitakin käytännön ohjeita.

Tänään iltapäivällä haluaisin selventää, ettei ole mahdollista, järkevää tai riittävää antaa heille erilaisia ​​avaimia, joilla pyhää sanaa voidaan laulaa; Voin kertoa teille vain yleiset periaatteet. Jokainen ihminen ja jokainen tietoisuuden yksikkö on niin erilainen kuin muut, että henkilökohtainen tarve voidaan tyydyttää vasta, kun ohjaaja on täysin kehittänyt syy-tietoisuuden ja kun opiskelija on saavuttanut pisteen, jossa hän on halukas “tietämään, uskallamaan ja sulje. " Sanan väärinkäytön vaarat ovat niin suuret, että uskallamme antaa vain perusajatuksia ja perusperiaatteita, jättäen pyrkimyksen kehittää oman kehityksen tärkeimmät kohdat, harjoittaa tarvittavia kokeita ja löytää itselleen., mitä tarvitset. Vain sillä, joka saadaan omasta ponnisteluistaan ​​kovassa taistelussa ja katkerassa kokemuksessa, on pysyvä ja pysyvä arvo. Vain kun opetuslapsi - epäonnistumistensa, menestyksensä, voittojensa, tuskin saavutettujensa ja tappioitaan seuraavien katkeraiden tuntien - myötä sopeutuu sisäisiin olosuhteisiin, Sanan käyttö on tieteellisesti ja kokeellisesti arvokasta. Hänen tahdonpuutteensa puolustaa häntä suurelta osin Sanan väärinkäytöltä, kun taas rakkauden pyrkimykset johtavat hänet ajoissa laulamaan sen oikein. Vain se, mitä tiedämme itsellemme, tulee luontaiseksi tiedekuntaksi. Opettajan lausunnot, vaikka ne olisivatkin viisaita, ovat vain mielenkäsitteitä, kunnes ne ovat kokeellisesti osa ihmisen elämää. Siksi voin vain osoittaa tietä ja antaa yleisiä ohjeita, loput on löydettävä sen, joka meditaatiota opiskelee.

Sanan ääntäminen ja käyttö yksilöllisessä meditaatiossa.

Nyt olen käytännöllisempi. Puhun koeajan tiellä olevan miehen puolesta, joka voi siksi älyllisesti ymmärtää, mitä on tehtävä, ja ymmärtää karkeasti paikan, jonka hän käyttää evoluutiossa, ja tehtävän työn, jos hän haluaa jonakin päivänä ylittää portaalin portaalin. aloittamista. Sen seurauksena se, mitä sanon, opettaa suurimman osan näitä kirjeitä tutkivista ... Meditaation suorittava opiskelija yrittää noudattaa vakiintuneita sääntöjä. Annan joitain alustavia ohjeita:

Hakijan on eläkkeelle päivittäin hiljaisessa paikassa, missä häiriöt ja häiriöt katoavat. Jos mahdollista, hän tekee sen joka päivä samassa paikassa, koska tällä tavoin hän rakentaa ympärilleen sellaisen kuoren, joka toimii suojana, luomalla korkeat yhteydet helpommin. Tuon paikan eli ympäröivän tilan asia viritetään tiettyyn värähtelyyn (ihmisen oma värähtely, joka saavutetaan peräkkäisissä meditaatioissa), mikä helpottaa hänen aloittamista korkeammalla värähtelyllä, mikä eliminoi Pitkä alustava viritysprosessi.

Hakijalla on asema, jossa hän voi olla tajuton fyysisestä vartalostaan. Tätä varten ei ole kiinteää sääntöä, koska on pidettävä mielessä, että fyysinen vartalo voi olla estetty ja kovettunut tai turmeltunut. Sinun on etsittävä mukava asento, lisäksi valpas ja tarkkaavainen asenne. Laiskuus ja laiskus eivät johda mihinkään. Sopivin asento useimmille on istua lattialla jalat ristissä, nojaten selkärankaa tukevaan asiaan. Intensiivisemmän meditaation hetkissä ja kun aspirantti on hyvin käytännöllinen ja heidän keskuksensa heräävät nopeasti (kenties jo sisäisen tulipalon sykkyessä selkärangan juuressa), selän tulee pysyä pystyssä ilman tukea. Pään ei tulisi nojata taaksepäin jännityksen välttämiseksi, vaan sen tulee olla suora tai leuka hieman alaspäin. Jos tämä tehdään, monille ominainen jäykkyys katoaa ja alempi ajoneuvo rentoutuu. Silmien tulee olla kiinni ja kädet ristissä jaloilla. Sitten hakija tarkkailee onko hänen hengityksensä säännöllinen, jatkuva ja tasainen. Rentoudu sitten koko vartalo pitämällä positiivinen mieli ja fyysinen ajoneuvo yhteensopivana ja kuuliaisena.

Sitten hän yrittää visualisoida kolme ruumista ja päättäessään meditaation päässä vai sydämessä (käsittelen myöhemmin tätä asiaa), hän vetää tietoisuutensa takaisin siellä ja keskittyy mihin tahansa keskukseen. Näin toimiessaan hänen on tarkoituksellisesti ajateltava olevansa Jumalan Poika, joka palaa Isän luo; että itse Jumala etsii omatuntoaan; luoja, joka yrittää luoda; jumaluuden alempi näkökohta, joka yrittää linjautua ylemmän kanssa. Sitten hän laulaa Pyhän Sanan kolme kertaa, lähettäen sen ensimmäisen kerran kevyesti, vaikuttaen siten henkiseen kulkuneuvoon; vahvempi toisen kerran, vakauttaen tunnepitoisen kulkuneuvon, ja vielä vahvempi kolmas ja viimeinen kerta, vaikuttaen fyysiseen kulkuneuvoon. Vaikutus kolmeen vartaloon tulee kolminkertaiseksi. Jos se sävytetään oikein, pitämällä tietoisuuden keskipiste vakaana missä tahansa valituissa keskuksissa, vaikutukset ovat seuraavat:

Mielenterveyden tasolla:

a. Muodosta yhteys sepelvaltimokeskukseen, jolloin se värisee. Niin hiljaa alempi mieli.

b. Yhdistä egoon suuressa tai pienemmässä määrin, mutta aina, tietyssä määrin, pysyvän atomin avulla.

C. Poista karkeat ainehiukkaset ja rakenna hienompia.

Tunteellisella tasolla:

a. Vakauta ehdottomasti ruumiin pysyvän atomin avulla luomalla yhteys sydämen keskustaan ​​ja aktivoimalla se.

b. Poista raaka-aine, jolloin tunne- tai halukeho muuttuu värittömäksi, jotta se heijastaa paremmin ylivoimaa.

C. Alkuperäinen tunteiden äkillinen urnavirta, emotionaalitason atomitasoista intuitiiviseen, näiden kahden välillä olevan atomikanavan kautta. Tämä tulva kiirehtii ja tyhjentää kanavan.

Fyysisillä tasoilla:

a. Vaikutus tulee olemaan hyvin samanlainen, mutta se tuntuu pääasiassa eetterissä, stimuloimalla jumalallista sisäänvirtausta.

b. Se menee kehon reunan ulkopuolelle ja luo kuoren, joka toimii suojana. Se torjuu välittömässä ympäristössä mahdollisesti olevat ristiriitaiset tekijät.

22. kesäkuuta 1920.

Loginen sointu ja analogia.

Jatkamme nyt pyhien sanojen käytön tutkimista ryhmäsovelluksessaan ja tiettyihin erityistarkoituksiin. Olemme tutkineet lyhyesti, kuinka meditoinnin aloittava henkilö käyttää Sanaa, jonka vaikutus koostuu pääasiassa puhdistuksesta, stabiloinnista ja keskittämisestä. Tämä on kaikki mitä voidaan saavuttaa, kunnes opiskelija saavuttaa vaiheen, jossa hän saa antaa nuotin yhdellä itsekkyysisellä alaäänellä. Egoisessa huomautuksessa meillä on sama sekvenssi kuin logisessa huomautuksessa. Mikä tämä oli? Seitsemänkertainen sointu, jonka tärkeät kohdat nykyisessä kehitysvaiheessa ovat:

  1. Perushuomautus.

2. Kolmas pääosa.

3. Hallitseva tai viides.

4. Seitsemäs finaali.

Täällä voin antaa ilmoituksen analogisen mukaan. Viidennen tai hallitsevan nuotin ja viidennen periaatteen, Manasin tai mielen, välillä on läheinen suhde, ja tälle aurinkokunnalle (vaikkakaan ei ensimmäiselle tai kolmannelle) mielen viidennen tason ja mielenkiintoisen välillä on mielenkiintoinen vaste. hallitseva, ja kuudennen tunnetason ja kolmannen suuren välillä. Tässä suhteessa emotionaalinen kulkuneuvo on joiltakin osin kolmas tietoisuuden kantaja, laskemalla tiheä fysiikka ja Pranan tai sähköisen elinvoiman kantaja kaksi yksikköä En voi muuta sanoa, koska kaikki muuttuu ja tunkeutuu toisiinsa; mutta tässä olen antanut paljon aihetta pohtia.

Kuten aiemmin totesin, egoisessa huomautuksessa meillä on samanlainen sekvenssi, koska se on omalla tasollaan Logon heijastus. Siksi meillä on fyysikon perushuomautus, kolmas emotionaalisesta ja viides syy-tasoista. Kun ihminen hallitsee avainta ja on löytänyt oman alatekstinsa, hän intonisoi pyhän sanan tarkkuudella ja saavuttaa halutun lopun. Heidän kohdistus tulee olemaan täydellinen, heidän ruumiinsa ovat puhtaat, kanava on vapaa esteistä ja on mahdollista saavuttaa korkeampaa inspiraatiota. Tämä on todellisen meditaation tarkoitus, joka voidaan saavuttaa Pyhän Sanan oikealla käytöllä. Sillä välin, koska ei ole ohjaajaa ja opiskelijan puutteita, ainoa mahdollinen asia on laulaa Sana niin hyvin kuin pystyt tietäen, ettei vaaraa ole, kun tarkoituksellisuus on vilpitöntä, se voisi Kyky saada tiettyjä tuloksia, kuten suojaus, hiljaisuus ja korjaus.

Sanan ryhmätyö.

Ryhmämuodossa käytetyn sanan vaikutus tehostuu edellyttäen, että ryhmät on muodostettu oikein; mutta se peruutetaan ja neutraloidaan, jos ryhmä sisältää ei-toivottuja elementtejä. Tämän seurauksena on tarkistettava tietyt asiat, ennen kuin ryhmä voi käyttää Wordia oikein:

a. On sopivaa, että ryhmän muodostavat saman säteen tai komplementaarisen säteen yksilöt.

b. On toivottavaa, että Sana laulataan samalla sävyllä tai ainakin harmonisesti. Jos näin on, värähtelyvaikutus on voimakas ja tapahtuu tiettyjä reaktioita.

Mitkä ovat siis tulokset, kun asianmukaisesti sulautuneiden ryhmä laulaa sanan oikein?

a. Vahva virta muodostuu, joka tavoittaa oppilaan tai ryhmästä vastaavan opettajan, jolloin ryhmä voi harmonisoitua veljeyden kanssa ja tyhjentää kanavan opetuksen välittämiseen.

b. Luodaan tyhjiö, jotain samanlaista kuin mitä täytyy olla Egon ja Persoonallisuuden välillä, mutta tässä tapauksessa ryhmän ja niiden välillä, jotka toimivat sisäisestä näkökulmasta,

C. Tuloksena on myös se, että olosuhteet ovat oikeat, yhteyden osallistuvien persoonallisuuksien egoisiin ryhmiin, syy-elinten stimulaation ja yhteyden kolmen ryhmän - ala-, ylemmän ja veljeskunnan - välillä muodostamaan määrätty kolmio voiman siirtoon.

d. Sillä on selvä vaikutus alaryhmän fyysisiin kulkuneuvoihin ja voimistaa tunneelinten värähtelyä, poistamalla vastakkaiset värähtelyt ja harmonisoimalla niitä ylemmän rytmin kanssa. Tämä johtaa tasapainoon, stimuloi alempaa mieltä, mutta samalla luo yhteyden ylemmän mielen kanssa, joka stabiloidessaan stabiloi alemman konkreettisen mielen.

e. Se herättää tiettyjen devojen tai enkeleiden huomion, jotka työskentelevät ihmisten kehon kanssa, jolloin he voivat suorittaa kyseisen työn tarkemmin ja luoda yhteyksiä, joista on myöhemmin hyötyä.

f. Luo ryhmän ympärille suojakäärän, joka (ohimenevästi) suojaa sitä kaikilta häiriöiltä, ​​jolloin ryhmän komponentit toimivat helpommin lain mukaisesti, ja auttavat sisäisiä ohjaajia löytämään vähimmäisvastuksen linjan välillä He itse ja ne, jotka etsivät Hänen ohjeita.

g. Apua evoluution työssä. Tästä huolimatta on hyödyllistä, että jokainen pyrkimys, joka myötävaikuttaa lain vapaaseen toimintaan, joka vaikuttaa millään tavalla aiheeseen paremman hienosäätön aikaansaamiseksi, joka stimuloi tärinää ja helpottaa kontaktia ylemmän ja ala-arvoisen välillä, on väline Logos käsittää hänen suunnitelmansa kiihtymisen.

Olen kuvaillut tässä lyhyesti joitain satunnaisia ​​vaikutuksia, jotka aiheutuvat Sanan laulamisesta yhdessä. Lisäksi, kun okkulttisen meditaation säännöt ymmärretään ja niitä sovelletaan kokeellisesti, sellaisia ​​vaikutuksia tutkitaan. Koska rodulla kehittyy selkeys, nämä vaikutukset voidaan luokitella ja testata. Yksilön ja ryhmän luomat geometriset muodot sanaa laulaessa voidaan sitten tallentaa ja tarkkailla. Joissakin ryhmissä olevien henkilöiden eliminointi ja heidän kohdentaminen tarkoituksenmukaisempiin ryhmiin tapahtuu harkitsemalla heidän tekemäänsä työtä harkiten. Myöhemmin, kun yksilöt kehittyvät korkeampaan tietoisuuteen, ryhmien ylläpitäjät tulisi valita - paitsi heidän hengellisen toteutumisensa ja älyllisen kykynsä vuoksi, myös kyvystä nähdä sisäisesti - ja siten auttaa jäseniä ja ryhmää muodostaa ja kehittää oikeita suunnitelmia.

Ryhmät erityistarkoituksiin.

Myöhemmin muodostetaan ryhmiä tiettyihin tarkoituksiin, mikä vie minut kolmanteen kohtaan, sanan käyttöön tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Aion luetella joitain päämääriä, joita ryhmien on noudatettava muodostaessaan, ja saavuttamalla tiettyjä tuloksia pyhän sanan avulla yhdessä todellisen okkultistisen meditaation kanssa. Siihen ei ole vielä tullut aikaa; sen vuoksi niitä ei tarvitse kuvata yksityiskohtaisesti; Kuitenkin, jos asiat etenevät toivotulla tavalla, näet niiden kehittyvän elämässäsi. Tämä muodostaa ryhmät:

1. Tarkoitettu työskentelemään tunnekehossa kehittääkseen, alistaakseen ja puhdistaakseen sen.

2. Mielen kehittämiseksi vahvistaa tasapainoa ja luoda yhteys korkeampaan mieliin.

3. Omistettu fyysisen kehon parantamiseen.

4. Tarkoitus kohdistaa ja tyhjentää kanava ylemmän ja alemman välillä.

5. Pakko-oireiden ja mielisairauksien hoitoon.

6. Cuya tarea consistirá en estudiar las reacciones que se producen al pronunciar la Palabra, registrar y clasificar las consiguientes formas geométricas, observar sus efectos en los miembros de los grupos y en las entidades foráneas que atrae en virtud de su fuerza atractiva. Tales grupos deberán ser algo avanzados, capaces de hacer investigaciones clarividentes.

7. Cuyo trabajo específico será establecer contacto con los devas y colaborar con ellos de acuerdo conla ley. Estose facilitará mucha cuando el séptimo rayo entre en actividad.

8. Dedicados a trabajar definida y científicamente sobre las leyes de los rayos, a estudiar el color y el sonido y sus efectos grupal e individual y su interrelación. Éste debe ser necesariamente en grupo selecto, en el cual sólo se permitirá tomar parte a aquellos espiritualmente avanzados ya los que estén próximos a recibirla iniciación. Recuerdenque tales grupos, en el piano físico, son la manifestación inevitable de los grupos internos de aspirantes, estudiantes, discípulos e iniciados.

9. Que trabajan definídamente bajo algún Maestro y de acuerdo con cierto procedimiento establecido por Él. Los miembros de estos grupos serán, por lo tanto, elegidos por el Maestro.

10. Que trabajan específicamente en uno de los tres grandes sectores, que procurarán, bajo un experta guía, influir política y religiosamente en el mundo de los hombres y acelerar el proceso de la evolución de acuerdo con las directivas del sector del Señor dela Civilización. Algunosde estos grupos actuarán en las Iglesias, otros en la Masonería y aun otros estarán vinculados con dirigentes iniciados de las grandes organizaciones. Al considerar esto recuerden que, a medida que el tiempo avanza, el mundo es más mental, de ahí la acrecentada expansión de este trabajo.

11. Algunos trabajarán totalmente en lo que podemos denominar el trabajo preparatorio para los futuros habitantes.

12. Dedicados a solucionar problemas, y serán formados para resolver los problemas sociales, económicos, políticos y religiosos y estudiar los efectos de la meditación, del color y del sonido.

13. Otros se ocuparán de la educación infantil, del entrenamiento individual de la gente, de guiar a las personas en el sendero de probación y del desenvolvimiento de las facultades superiores.

14. Más adelante, cuando el Gran Señor, Cristo, reaparezca con Sus Maestros, se establecerán unos pocos grupos esotéricos, formados por miembros entrenados de otros grupos que (por graduación y derecho kármico) serán entrenados para el discipulado y la primera iniciación. Habrá siete de estos grupos o centros, formados para dar entrenamiento definidamente ocultista… Sólo ingresarán aquellos cuya capacidad vibratoria sea adecuada.

He dado bastante material para considerar hoy y dejaremos para mañana el estudio del cuarto punto.

23 de junio de 1920.

Están en lo cierto al considerar que las condiciones actuales no son deseables. El mundo entero avanza rápidamente hacia una crisis reconstructiva, aunque al observador le parezca destructiva. En todas partes se están destruyendo las antiguas formas, aunque no se haya realizado el trabajo totalmente. Sin embargo, se ha efectuado bastante como para poder erigir la estructura del nuevo edificio. Mediante la serenidad y la firme adhesión al deber inmediato se simplificará el trabajo a realizar.

Hoy vamos a tratar los efectos de la Palabra sobre los diversos centros en cada cuerpo, y su utilidad en el alineamiento de los cuerpos con el vehículo causal. Éste fue nuestro cuarto punto. Los dos primeros están íntimamente relacionados, porquela Palabra Sagrada, enunciada adecuadamente, actúa sobre los diversos cuerpos, por mediación de los centros y sus contrapartes astral y mental. Algunos de los efectos como, por ejemplo, la eliminación de la materia indeseable y la construcción de la nueva, así como el efecto protector de la Palabra y su acto de estabilización y purificación, ya los hemos tratado. Ahora concentraremos mayormente la atención en los centros y en el resultado obtenido sobre los mismos, al entonar la Palabra.

Los siete centros y la Palabra Sagrada.

Como de costumbre dividiremos nuestras ideas en varios subtítulos. Las clasificaciones tienen sus ventajas, sistematizan el conocimiento, contribuyendo a la ordenada disposición del cuerpo mental, y facilitan la memoria por medio de la visual.

1. Enumeración de los centros y comentarios sobre los mismos.

2. Crecimiento y desenvolvimiento de los centros.

  1. Efecto de la meditación sobre los centros.

4. Interrelación de los centros en el trabajo de alineamiento.

Ante todo diré que debo abstenerme de dar cierta información que parece ser la natural consecuencia y el corolario de lo que voy a impartir. Los peligros que encierra el desarrollo irreflexivo de los centros es demasiado grande para aventurarnos a dar instrucciones plenas y detalladas. Tratamos de desarrollar Maestros de Compasión, dispensadores del amor en el Universo. No tratamos de desarrollar Maestros en las Artes Negras ni especialistas en la autoexpresión despiadada, a expensas de los no iniciados. Ciertos hechos ya han sido dados y pueden ser impartidos. Este conocimiento conducirá al desarrollo de la intuición e inspirará, a quienes buscan la luz, a realizar un mayor esfuerzo. Otros deberán ser reservados, porque serian armas muy peligrosas en manos de los inescrupulosos. Por lo tanto, si les parece que lo impartido sólo es suficiente para despertar inter s, sepan que sa, precisamente, es mi intenci n. Cuando se haya desarrollado suficientemente el inter s de ustedes y el de todos los aspirantes, nada les ser vedado.

1. Enumeraci n de los centros.

Los centros f sicos, como bien saben, son:

  1. La base de la columna vertebral.
  2. Aurinko plexus

3. El bazo.

4. El coraz n.

5. La garganta.

6. La gl ndula pineal.

7. El cuerpo pituitario.

Esta enumeraci n es correcta, pero, basado en hechos que impart anteriormente, dar otra clasificaci n relacionada con el sistema solar. Estos siete centros pueden reducirse a cinco si eliminamos el bazo y contamos como uno los dos dela cabeza. Loscinco centros as especificados son aplicables a nuestra qu ntuple evoluci n, en este segundo sistema solar.

En el anterior sistema solar se desarrollaron los tres centros inferiores, con los cuales nada tiene que hacer el ocultista; constituyen la base del desenvolvimiento del cuaternario inferior antes de la individualizaci n, pero ya han sido trascendidas, y el fuego divino debe enfocarse en otros centros m s elevados.

El bazo.

El bazo, el tercer centro, tiene una finalidad espec fica y su analog a en el tercer aspecto o actividad, y en el tercer rayo o Rayo de Actividad (adaptabilidad), siendo la base de todas las actividades fundamentales del microcosmos y las consecuentes adaptaciones de ste al medio ambiente, a sus necesidades y al macrocosmos. Controla los procesos selectivos del microcosmos; toma la tuerza vibratoria y la energ a del macrocosmos y la trasmuta para uso del microcosmos. Podemos denominarlo el rgano de transmutaci n, y cuando sus funciones sean mejor comprendidas se ver que proporciona el eslab n magn tico entre el consciente y reflexivo triple hombre y sus veh culos inferiores, considerando a stos como el no-yo, animados por entidades que los conforman. Su prop sito consiste en que la fuerza de la vida establezca contacto con estas entidades.

En su contraparte emocional, el bazo es el rgano de la vitalidad emocional, con la misma finalidad de proporcionar un v nculo. En el plano mental llena en cierta manera id ntico objetivo, s lo que en este caso, por mediaci n del mismo, las formas mentales son vitalizadas mediante la voluntad energetizadora. Por consiguiente, fuera de estas indicaciones generales, no tratar con mayor amplitud dicho centro. Pocos poseen la facultad de estimularlo por medio de la Palabra, y tampoco es deseable hacerlo. Se desarrolla normalmente si el aspirante progresa como una totalidad: si su cuerpo f sico recibe una dosis adecuada de fuerza vital del sol, si su cuerpo emocional es impulsado por elevados deseos y se abre a la influencia de fuerza que desciende de los niveles causal e intuitivo, y si su vida mental es intensa, vibrante y est animada por una fuerte voluntad. Entonces el bazo, con sus contrapartes internas, progresar y estar en condiciones saludables.

Por lo tanto, no trataremos dicho centro en estas cartas.

Los centros fundamentales.

Los tres centros fundamentales y de vital importancia desde el punto de vista del hombre medio, polarizado en su cuerpo emocional y que vive la vida normal del hombre mundano, son:

1. La base de la columna vertebral.

2. El plexo solar.

3. El centro cardiaco.

Los tres centros principales para el individuo que se acerca al Sendero de Probación y para quien aspira a una vida altruista, después de haber experimentado las atracciones de los tres mundos, son:

1. La base de la columna vertebral.

2. El centro cardíaco.

  1. El centro laríngeo.

Se ha de dejar que el plexo solar funcione normalmente, pues ha servido su propósito como centro para el enfoque emocional. Así, la actividad del fuego se centraliza más en el laríngeo.

Los tres centros principales para el hombre que se halla en el sendero, en su doble división, son:

1. El cardíaco.

2. El laríngeo.

3. El coronario.

La actividad divina ha desarrollado el centro plexo solar, está controlando todos los centros debajo de éste y ascendiendo en ordenada progresión hasta enfocarse en los centros de la cabeza, a los cuales vivifica.

Anteriormente dividirnos la vida del hombre en cinco períodos principales, siguiendo el desenvolvimiento de cada uno. Si generalizamos detalladamente podemos aplicar lo mismo a los cinco centros.

Primer periodo – donde el centro de la base de la columna vertebral está más activo, en sentido estrictamente rotativo y no cuatridimensional. El luego interno está enfocado en la vivificación de los órganos genitales y en la vida funcional física de la personalidad.

Segundo periodo – donde el plexo solar es el foco de atención del fuego y la contraparte emocional vibra en forma sincronizada. Dos centros vibran así aunque el ritmo es lento; los otros están activos, y se los puede ver palpitar, pero aún no hay movimiento circular.

Tercer período – donde el fuego divino asciende al centro cardíaco y los tres giran al unísono en forma ordenada y medida. Diré que la vibración de cualquier centro causa la intensificación de la fuerza de todos, y que también en la cabeza hay siete centros (tres mayores y cuatro menores) que corresponden directamente a uno de los centros del cuerpo. Constituyen su síntesis, y cuando son estimulados los centros correspondientes, se produce en ellos un análogo poder rotativo.

Cuarto periodo – señala la definida estimulación del centro laríngeo. La actividad creadora del triple hombre físico, emocional y mental, asciende para prestar servicio, su vida empieza a emitir ocultamente un sonido. El hombre es ocultamente productivo. Se manifiesta y su sonido va adelante de él. Ésta es la afirmación de un hecho oculto perfectamente evidente para quienes poseen visión interna. Se evidencia la coordinación de los centres; se intensifíca la rotación, cambiando ellos de apariencia; se despliegan y el movimiento giratorio se hace cuatridimensional, girando internamente sobre sí mismo. Los centros son entonces núcleos radiantes de luz y los correspondientes cuatro centros inferiores de la cabeza, se hallan análogamente activos.

Quinto periodo – señala la aplicación del fuego a los centros de la cabeza, y su total despertamiento.

Antes de la iniciación, todos los centros girarán en orden cuatridimensional, pero después de la iniciación aparecen como ruedas llameantes y, vistas clarividentemente, son de belleza extraordinaria. Entonces es despertado el fuego kundalínico, ascendiendo en espirales adecuadas. En la segunda iniciación se despiertan similarmente los centros emocionales. En la tercera iniciación llega a los centros del plano mental. El iniciado puede hallarse entonces ante la Presencia del Gran Rey, el Iniciador Uno.

Quiero puntualizar que el estudiante debe recordar que aquí solo hay generalizaciones. La complejidad del desarrollo del microcosmos es tan grande como la del macrocosmos. El despertar de los centros y su orden particular dependen de varios factores:

a. El rayo del Espíritu o Mónada.

b. El rayo del Ego, Yo superior o Hijo, o el subrayo.

C. La raza y la nacionalidad.

d. El especial tipo de trabajo a realizar.

e. La dedicación del estudiante.

Por lo dicho se darán cuenta que, para el desarrollo de los centros, no tiene objeto dar reglas ni formular métodos con el fin de hacer circular el fuego, hasta que el trabajo en el plano físico esté a cargo de instructores entrenados, dotados de gran conocimiento y de facultades clarividentes. No es deseable que los aspirantes se concentren en alguno de los centros, porque corren el riesgo de sobreestimularlos. Tampoco que se esfuercen en dirigir el fuego a un punto determinado; el manejo ignorante produce demencia y enfermedades mentales. Si el aspirante sólo desea lograr el desarrollo espiritual, sinceridad de propósito y compasivo altruismo, y si con serena dedicación se aboca a subyugar el cuerpo emocional ya ampliar el mental, y cultiva el hábito de pensar en forma abstracta, por lógica, se producirá el desarrollo deseado de los centros, evitándose todo peligro. Cuando estos triángulos constituyen los senderos del triple fuego, emanando de la base de la columna vertebral, cuando se logra el entrelazamiento y el fuego circula en el sendero, de un centro a otro, en forma correcta, y cuando esto lo efectúa el rayo primario del hombre en el orden debido, entonces el trabajo ha terminado. El quíntuple hombre ha logrado la perfección para el actual ciclo mayor y ha alcanzado la meta.

(Obsérvese que este orden se ha de mantener también en los centros de la cabeza).

Mañana encararemos un estudio más especifico de los centros y los describiré parcialmente, indicando el efecto que produce en la vida el despertar de estas ruedas.

25 de junio de 1920.

2. Crecimiento y desarrollo de los centros.

Nuevamente enumeraré los centros, considerando esta vez sus correspondencias síquicas, e indicaré los colores y la cantidad de pétalos.

1. Centro en la base de la columna vertebral. Cuatro pétalos. Están dispuestos en forma de cruz, irradiando fuego de color anaranjado.

2. Centro plexo solar. Diez pétalos. Color rosado con mezcla de verde.

3. Centro cardíaco. Doce pétalos. Color oro resplandeciente.

4. Centro laríngeo. Dieciséis pétalos. Color azul plateado, predominando el azul.

5. Los centros de la cabeza son dos:

a. Entre las cejas. Noventa y seis pétalos. La mitad del loto de color rosa y amarillo; la otra mitad, azul y púrpura.

b. En la cima dela cabeza. Docepétalos principales, de color blanco y oro, y 960 pétalos secundarios, dispuestos alrededor de los doce pétalos centrales. Esto hace un total de 1068 pétalos, en los dos centros de la cabeza, o sea 356 triplicidades. Estas cifras tienen un significado oculto.

Esta descripción se ha tomado del libro “La Vida Interna”. Se refiere a los centros etéricos, los cuales son la manifestación, en el plano físico, de los correspondientes vórtices en el plano emocional, a través de los cuales actúa la vitalidad emocional. Tienen su contraparte mental, y al despertarlos, como ya mencioné, mediante el crecimiento y desarrollo de los mismos, viene la final vivificación y la resultante liberación.

La conexión entre los centros, el cuerpo causal y la meditación, está oculta en la siguiente indicación: la desintegración del cuerpo causal se efectúa mediante la rápida rotación e interacción de estos centros y la intensificación de su fuerza por medio de la meditación -la meditación ocultista ordenada. Cuando el fuego interno circula por cada centro y el kundalini asciende en espiral, exacta y geométricamente, de un vórtice a otro, la intensificación interactúa en tres direcciones:

a. Enfoca la luz o conciencia del Yo superior en los tres vehículos inferiores, haciéndola descender para expresarse plenamente y ampliar su contacto en los tres planos de los tres mundos.

b. Hace descender, del triple espíritu, cada vez más fuego, realizando para el cuerpo causal lo que el Ego hace para los tres vehículos inferiores.

C. Obliga a la unificación de lo superior con lo inferior, y atrae la vida espiritual. Cuando se ha realizado esto, cuando cada vida consecutiva percibe una acrecentada vitalización de los centros y cuando el kundalini, en su séptuple capacidad, hace contacto con cada centro, entonces, hasta el cuerpo causal resulta inadecuado para la afluencia de vida que desciende de lo alto. Los dos fuegos se unen, si puedo expresarme así, y con el tiempo el cuerpo egoico desaparece; el fuego consume el Templo de Salomón, se destruyen los átomos permanentes y todo queda reabsorbido enla Tríada. Laesencia de la personalidad, las facultades desarrolladas, el conocimiento adquirido y el recuerdo de lo que ha ocurrido, forman parte del bagaje del Espíritu y, con el tiempo, llega al Espíritu o Mónada en su propio plano.

Ahora permítanme enumerar aquello sobre lo cual no es posible dar mayor información, porque implica demasiado peligro:

1. El m todo para despertar el Fuego Sagrado.

2. El orden de su progresi n.

3. Las formas geom tricas que adquiere al elevarse.

4. El orden en que se desenvuelven los centros, de acuerdo al rayo del Esp ritu. La complejidad es excesiva.

Se habr n dado cuenta que cuanto m s se estudia el tema, m s abstruso se hace. Se complica por la actuaci n de los rayos, por el lugar que el individuo ocupa en la escala de evoluci n, por el despertar desigual de los diferentes centros, en relaci n al tipo de vida que lleva el hombre; su complejidad aumenta por la triple naturaleza de los mismos (et rica, emocional y mental), por el hecho de que algunas personas tienen un centro emocional completamente despierto, el cual se manifiesta et ricamente, aunque la contraparte mental est a n pasiva; otros tienen sus centros mentales despiertos, no el emocional, que et ricamente se halla pasivo. Esto pone de manifiesto, en consecuencia, cu n grande es la necesidad de instructores conscientes y clarividentes, capaces de trabajar inteligentemente con los estudiantes, estimulando los centros dormidos o perezosos, por medio del conocimiento y los m todos cient ficos, aline ndolos de manera que la corriente afluya alternativamente entre los v rtices externos y el centro interno. M s adelante el instructor podr entrenar al estudiante para que despierte sin peligro el fuego interno, lo cultive y trasmita cient ficamente, instruy ndolo sobre el orden requerido para su circulaci n por el sendero de tri ngulos, hasta llegar a los centros dela cabeza. Unavez que el kundalini haya recorrido esas l neas geom tricas, el hombre es perfecto, la personalidad ha servido su objetivo y se ha alcanzadola meta. Poreso todos los centros tienen un n mero de p talos m ltiplo de cuatro, porque el cuatro es el n mero del yo inferior, el cuaternario. La cantidad total de p talos en los centros (si eliminamos el bazo, que tiene un fin determinado, y los tres rganos inferiores de la procreaci n) es de mil ciento diez, n mero total que representa la perfecci n del microcosmos -diez el n mero de la personalidad perfecta, cien el n mero de la perfecci n causal y mil el n mero de la realizaci n espiritual. Cuando cada p talo vibra en todas las dimensiones, se alcanza la meta para este manvantara. Entonces el loto inferior e halla en todo su esplendor y refleja al superior con precisi n.

26 de junio de 1920.

Efectos de la meditaci n ocultista sobre los centros.

Estudiaremos hoy los efectos de la meditaci n ocultista sobre los centros y su consiguiente vivificaci n, presentando una meditaci n iniciada siempre con el empleo dela Palabra Sagrada, pronunciada de acuerdo con la regla.

Nos referiremos tambi na la meditaci n practicada bajo la direcci n de un Instructor. Por lo tanto, el individuo meditar en forma correcta o lo m s correcto que pueda; por eso hoy consideraremos el factor tiempo en relaci n con los centros, porque la tarea es lenta y necesariamente gradual. Har aqu una pausa, para insistir que es necesario recordar que en todo trabajo realmente ocultista, los efectos esperados llegan siempre muy lentamente. En el caso de que un individuo, en una encarnaci n dada, progrese en forma espectacular, se debe a que est poniendo de manifiesto algo adquirido anteriormente (la manifestaci n de las facultades innatas, adquiridas en pasadas encarnaciones) y se est preparando para un nuevo periodo de esfuerzo lento, cuidadoso y minucioso. En la vida presente recapitula los procesos superados en el pasado y pone los cimientos para un esfuerzo renovado. Este esfuerzo lento y laborioso, método general para todo cuanto evoluciona, no es al fin y al cabo más que una ilusión de tiempo, debido a que actualmente la conciencia de la mayoría está polarizada en los vehículos inferiores y no en el causal. Los estados de conciencia se suceden unos a otros con aparente lentitud, y en esta progresión lenta reside la oportunidad para el Ego de asimilar el fruto de estas etapas. Toma largo tiempo para establecer una vibración estable y un tiempo igualmente largo para desintegraría e imponer un ritmo más elevado. El crecimiento constituye un largo periodo de construcción, para una final destrucción, de organización para una posterior desorganización, de desarrollo de ciertos procesas rítmicos, a fin de romperlos y luego obligar al antiguo ritmo a que ceda su lugar a otra nuevo. Lo que la Personalidad ha tardado muchos cientos de vidas en establecer, no será fácilmente alterado, cuando el Ego actuando en la conciencia inferior- trate de efectuar un cambio. La trasferencia de polarización del emocional al mental, de éste al causal y, más tarde, al triple Espíritu, necesariamente implica un período de gran dificultad, de violento conflicto, tanto interno como con el medio ambiente, de sufrimiento intenso y de aparente oscuridad y desintegración; todo esta caracteriza la vida del aspirante o del discípulo. ¿Cuál es la causa y por qué es así? Las siguientes razones ponen de manifiesto por qué el sendero es tan difícil de hollar y el proceso de ascender la escala se hace (a medida que se alcanzan los escalones más altos) más complicado y difícil. Se debe:

1. Disciplinar a cada cuerpo por separado, a fin de ser purificados.

2. Reajustar y alinear.

3. Repolarizar.

4. Reconstruir prácticamente.

5. Dominar cada subplano, del cuarto en adelante, pues en el cuarto se inicia la vida del aspirante.

6. Despertar gradual, cuidadosa y científicamente cada centro; intensificar la rotación y electrificar la radiación (sí se me permite utilizar este término y aplicarlo a los centros), y manifestar su fuerza a través de la dimensión superior.

7. Vincular magnéticamente cada centro etérico plenamente alineado con los centros correspondientes de los cuerpos mental y emocional, de modo que no se entorpezca la afluencia de fuerza.

8. Despertar nuevamente cada centro mediante el Fuego Sagrado, hasta que las radiaciones, la velocidad y los colores, se hayan armonizado con la nota egoica. Esto es parte del trabajo de Iniciación.

Debido a que todo cambio se hace gradualmente, responde a la misma ley que rige el crecimiento cíclico del macrocosmos:

  1. Primeramente se produce el choque entre el ritmo viejo y el nuevo.

2. A esto le sigue un período en que gradualmente domina el nuevo, eliminando al viejo y estabilizando la nueva vibración.

3. Finalmente se produce la desaparición, y luego la repetición del proceso.

Esta tarea se realiza en los cuerpos y en los centros por la meditación y el empleo dela Palabra Sagrada, lo que contribuye a reajustar la materia, a vitalizaría por el fuego, permitiendo al aspirante trabajar de acuerdo ala ley. Estedesarrollo de los centros es un proceso gradual, paralelo al trabajo realizado sobre los cuerpos, al refinamiento de los vehículos y al lento desenvolvimiento de la conciencia causal.

Observaciones finales.

Al concluir esta clasificación sobre el empleo dela Palabra Sagradadurante la meditación, quisiera explicar ciertas cosas, aunque sólo es posible dar indicaciones. Es algo que, me doy cuenta de ello, resulta difícil comprender. La dificultad reside en que no se puede decir mucho sobre el correcto empleo de la Palabra sin correr peligro, pues es uno de los secretos de la iniciación; por tanto, no debe ser divulgado, y lo que pudiera decirse es de poca utilidad para el estudiante, aparte de incitarlo a un prudente intento de experimentación; experimento que se ha de llevar a cabo bajo la dirección de alguien que conozca. No obstante, voy a indicar ciertas cosas que, si se reflexiona inteligentemente, traerán iluminación.

Al meditar sobre el centro cardíaco, imaginarlo como un loto dorado y cerrado. Al enunciarla Palabra Sagrada, imaginen este loto expandiéndose lentamente, hasta ver el centro o vértice interno como un radiante remolino de luz eléctrica, más azul que dorada. Formar allí la imagen del Maestro, en materia etérica, emocional y mental. Esto implica retraer más internamentela conciencia. Unavez que la imagen esté completamente formada, emítase otra vez suavemente la Palabra y, mediante un esfuerzo de la voluntad, retraerse aún más internamente y vincularse con el centro de doce pétalos de la cabeza, el centro de la Conciencia causal. Hacer esto lenta y gradualmente, manteniendo una actitud de paz y calma perfectas. Existe una relación directa entre los dos centros de doce pétalos y la meditación ocultista; la acción del fuego kundalínico revelará más adelante su significado. Esta visualización lleva a la síntesis, al desenvolvimiento ya la expansión causal y, con el tiempo, conduce al hombre a la presencia del Maestro.

El plexo solar es el asiento de las emociones, y no hay que concentrarse en él durantela meditación. Esla base de la curación física, y más adelante será mucho mejor comprendido. Es el centro de la actividad -actividad que más tarde será intuitiva, el centro laríngeo actúa radiantemente cuando es transferida la polarización del átomo físico al átomo mental permanente, como ya se ha explicado. Entonces el átomo mental permanente se convierte en el centro de la razón pura o pensamiento abstracto. Luego llega un momento en el desenvolvimiento de la conciencia, en que la fuerza emocional, que rige a la generalidad, es trascendida y reemplazada por la fuerza del intelecto superior. A menudo marca un período en que el individuo es guiado puramente por la razón, y sus emociones ya no lo gobiernan. Esto se puede manifestar en el plano físico como inflexibilidad intelectual. Más tarde, el átomo emocional permanente cede su lugar al intuitivo, y la intuición pura y la comprensión perfecta, por medio del amor, constituyen el poder motivador, además de la facultad de razonar. Entonces el plexo solar se caracteriza por la preponderancia del color verde de la actividad, porque el cuerpo emocional es el agente activo de lo superior, y engendra muy poco el color rosa del deseo humano.

En la rotación de la fuerza, a través del vórtice (rotación que forma los pétalos del loto), se observará que ciertos pétalos resaltan sobre los demás, y cada centro manifiesta una cruz de modalidad peculiar, excepto en los dos centros de la cabeza, síntesis de las cruces inferiores. La cruz de cuatro brazos del tercer Logos se halla en la base de la columna vertebral, y la cruz dela cuarta Jerarquíahumana en el corazón.

Cuando el aspirante medio entonala Palabra Sagrada, lleva la fuerza al etérico a través de todos los centros internos, y causa un definido estímulo en los pétalos de cada centro. Si el loto está abierto parcialmente, sólo algunos pétalos reciben el estímulo. Esto da origen a una vibración (especialmente en el centro sobre el cual el individuo medita -el coronario o el cardíaco), lo cual da origen a una acción refleja en la columna vertebral, hasta su base. Esto, por sí mismo, no es suficiente para despertar el fuego; sólo se puede hacer en forma correcta, en la clave adecuada y sujeto a ciertas reglas.

Cuando la meditación se hace en el corazón, mediante la entonación correcta dela Palabra Sagrada, y de acuerdo a las leyes ocultas, la fuerza llega a través de los centros emocionales, desde los niveles intuitivos. Cuando se realiza en la cabeza, la fuerza llega por los centros mentales desde los niveles manásicos abstractos y, más tarde, desde el átmico. Uno imparte intuición espiritual y el otro, conciencia causal.

Hombre avanzado es aquel que une los dos centros mayores -coronario y cardíaco- en un instrumento sintético, y cuyo centro laríngeo vibra al mismo ritmo. Entonces tiene la voluntad y el amor fusionados en servicio armónico, y la actividad del físico inferior es trasmutada en idealismo y altruismo. Al llegar a esta etapa el hombre está preparado para despertar el fuego interno. Sus cuerpos están suficientemente refinados para resistir la presión y la precipitación; nada contienen que sea perjudicial para su progreso; los centros son objeto de una sintonización suficientemente elevada, como para recibir el nuevo estímulo. Cuando esto se ha realizado llega el momento de la iniciación, en que el servidor, en cierne, de la humanidad, llega ante su Señor con el deseo purificada, el intelecto consagrado y un cuerpo físico que es su servidor y no su amo.

Terminaremos esta carta aquí. Mañana trataremos los peligros que enfrentan al hombre que medita. Procuraré indicar de qué debe precaverse y dónde actuar con cautela.

———————– LATAA TÄYTÄ KIRJAA TÄTÄ: https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Okkultistisen meditaation kirjeet

Meditaation tiede mentaalisen koulutuksen tekniikkana harjoitetaan yhä enemmän kaikkialla. Meditaatio liittyy virtaavaan energiaan, jonka persoonaton ja tulinen luonne; sen mahdollinen vaara on siksi ymmärrettävä ja vältettävä, ja hyväksyttyjen käytäntöjen on oltava turvallisia ja luotettavia. Tämä kirja paljastaa perus-, yleiset ja erityiset tekijät, jotka osoittavat meditaatiotieteen perustavoitteen: maailmanpalvelun.

Djwhal Khul - Okkulttisen meditaation kirjeet (246, 3 KB, 11 118 osumaa)

Seuraava Artikkeli